Nie masz konta? Załóż konto.
Problem z logowaniem? Resetuj hasło

Wróć do logowania

Masz już konto? Zaloguj się

VI Bieg Pawła Lorensa

osrodek sportowy ZETKA Tychy ul.Sikorskiego

13.03.2016r.

Zawody zamknięte - wyniki oficjalne.

VI BIEG IM. PAWŁA LORENSA

R E G U L A M I N

I. CEL IMPREZY:
1. Upamiętnienie zasług Pawła Lorensa dla tyskiej lekkiej atletyki.
2. Popularyzacja Biegania jako uniwersalnych form aktywności fizycznej dla każdego.
3. Promocja Tychów jako miasta przyjaznego dla sportu.

II. ORGANIZATORZY:
1. STOWARZYSZENIE PROMOCJI LEKKIEJ ATLETYKI W TYCHACH
ul. Nizinna 76
43-100 Tychy
e-mail spla.tychy@gmail.com
NIP: 646-288-98-09
KRS 0000359679
Marek Pawlak tel. 602 109 440 marekpawlak45@wp.pl
Kazimierz Adamczyk tel. 604 848 919 adamczyk.kazimierz@gmail.com
2. Współorganizatorzy:
• MOSiR Tychy – www.mosir.tychy.pl
• Klub biegacza 40 – latek Tychy – www.40latek.lap.pl

III. TERMIN, MIEJSCE ORAZ TRASA:
1. Bieg odbędzie się 13 marca 2016 roku.
2. Miejsce startu : Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany, ul. Parkowa 17, Tychy
3. Biuro zawodów, szatnie, start i meta usytuowane będą na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany.
4. Godzina startu do biegu głównego 11.00
5. Długość trasy: 10 km
6. Trasa o nawierzchni: asfalt, dukty leśne
7. Pomiar czasu elektroniczny z chipem

IV. UCZESTNICTWO
1. W biegu głównym mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat do dnia zawodów
2. Zawodnicy dokonując rejestracji oświadczają, że startują na własną odpowiedzialność.
3. Rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej traktowane jest jako przyjęcie warunków regulaminu zawodów.
4. Niższa opłata startowa za uczestnictwo w biegu została przedłużona i wniesiona do dnia 03 marca włącznie wynosi: 40,00 zł. (wcześniej 29 luty)
5. Opłata startowa wniesiona po 03 marca wynosi 70,00 zł.
6. Opłaty przyjmowane będą na rachunek konta SPLA
Nr konta BGŻ Tychy 24 2030 0045 1110 0000 0239 8580
Przy wpłacie podać BIEG P.L.
7. Zawodnik zostaje umieszczony na liście startowej dopiero po wpłacie na konto opłaty startowej.

V. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej:
www.mosir.tychy.pl
www.spla.com.pl
2. Odbiór numerów startowych z chipem będzie możliwy w biurze zawodów 13.03.2016 w godzinach 9.00 – 11.00
3. Każdy uczestnik biegu który opłaci startowe do dnia 29.02.2016 otrzyma pamiątkowy medal oraz koszulkę.
4. Uczestnikom, którzy wniosą opłatę po tym terminie organizator nie gwarantuje otrzymania pamiątkowego medalu oraz koszulki.

VI. NAGRODY I KLASYFIKACJE
1. Za zajęcie 1-3 miejsca w klasyfikacji open kobiet i mężczyzn w biegu głównym przewidziane są puchary oraz wyróżnienia
2. Za zajęcie 1-3 miejsca w kategorii wiekowej przewidziane są puchary.
3. Klasyfikacja biegu prowadzona będzie w następujących kategoriach:

KOBIETY MĘŻCZYŹNI
16 - 19 16 - 19
20 - 29 20 - 29
30 - 39 30 - 39
40 - 49 40 - 49
50+ 50 - 59
60 – 69
70+
VII. PROGRAM ZAWODÓW
9.00– 10.45 Biuro zawodów
11.00-Bieg Główny 10 km
12.30 – poczęstunek, rozdanie nagród i zakończenie

VIII. POSTANOWEINA KOŃCOWE
1. Uczestników biegu obowiązują przepisy niniejszego regulaminu.
2. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów.
3. Nie respektowanie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
4. Numer startowy zawodnika winien być przypięty na klatce piersiowej pod groźbą dyskwalifikacji.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.