Nie masz konta? Załóż konto.
Problem z logowaniem? Resetuj hasło

Wróć do logowania

Masz już konto? Zaloguj się

VI Grand Prix Radomia - Zalew Borki [Mężczyźni]

Radom

16.11.2014r.

Zawody zamknięte - wyniki oficjalne.

I. CEL IMPREZY
- Popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy ruchu.
- Propagowanie zdrowego, trzeźwego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji mieszkańców Radomia i Powiatu Radomskiego.

II. ORGANIZATORZY
Uczniowski Klub Sportowy "TECHNIK"
Stowarzyszenie „Biegiem Radom!”

III. TERMIN
Biegiem po Zalewie Borki, piąty bieg cyklu Biegowego Grand Prix Radomia rozegrany zostanie 16.11.2014 r.


IV. TRASA BIEGU
Wokół zalewu Borki

V. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
9.30 - otwarcie biura zawodów
10.45 - zamknięcie list startowych biegów dzieci
11.00 - start biegów dla dzieci
11.30 - zamknięcie listy startowej biegu kobiet
12.00 - start biegu kobiet
12.00 - zamknięcie listy startowej biegu mężczyzn
12.30 - start biegu mężczyzn
12.45 - wręczenie nagród biegów dzieci
13.30 - dekoracja zwycięzców – zakończenie imprezy
1. Biegi kobiet i mężczyzn.
Dystanse: kobiety – ok. 3,5 km; mężczyźni – ok. 7 km
2. Biegi dla dzieci i młodzieży.
Dystanse : od 100m (przedszkolaki) do ok. 7 km (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych)

VI. KONTAKT I ZGŁOSZENIA
Kontakt -
- tel. 501 537 778 ; 504 574 021 tel./fax 048 333 07 22
- e-mail :ablasiu@ra.onet.pl, maratonczyk49@wp.pl
Zgłoszenia – za pośrednictwem Internetu, na adres: zgłoszenia@radombiega.pl do dnia 15.11.2014r. lub w biurze zawodów, w dniu biegu
Osoby, które startowały w poprzednich biegach Grand Prix, potwierdzają udział w biurze zawodów.

VII. KATEGORIE I KLASYFIKACJE
KATEGORIE:
kobiet i mężczyzn:
generalne i wiekowe - K16/M16 (16-19lat); K20/M20 (20-29lat); K30/M30 (30-39lat); K40/M40 (40-49lat); K50/M50 (50-59lat); K60/M60 (60 i więcej lat).dzieci i młodzież:
przedszkolaki – I kategoria (1-6 lat); szkoły podstawowe II kategoria (1-2 klasa); III kategoria (3-4klasa); IV kategoria (5-6 klasa); V kategoria - gimnazja (dziewczęta i chłopcy klasyfikowani będą osobno).
Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzymuje punkty do klasyfikacji generalnej cyklu Grand Prix według zasady:
- ostatnie miejsce – 1pkt, każde miejsce wyżej, jeden punkt więcej, do miejsca pierwszego gdzie liczba punktów równa jest liczbie uczestników imprezy.

VIII. NAGRODY
- kategoria generalna kobiet i mężczyzn: miejsca 1-3 – puchary
- kategorie wiekowe: 1. miejsce w każdej kategorii – statuetki
- biegi dzieci i młodzieży: 1. miejsce w każdej kategorii – puchary lub medale

IX. UCZESTNICTWO
- do startu biegów kobiet i mężczyzn dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 16-ty rok życia;
- młodzież szkolna w wieku 16 i więcej lat startuje i jest klasyfikowana w 1 biegu (biegu głównym lub biegu młodzieży);
- zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców na uczestnictwo;
- zawodnicy wykorzystują numery otrzymane przed poprzednimi biegami, osoby, które startują po raz pierwszy, przy rejestracji otrzymują numer startowy obowiązujący w trzecim i pozostałych biegach (numer bezzwrotny)
- pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu;
- każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
X. SPRAWY FINANSOWE
- koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy,
- opłaty startowe –wszystkie biegi bez opłat startowych
- zagubienie numeru startowego i wydanie nowego numeru – opłata 10 zł
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- organizatorzy nie odpowiadają na rzeczy zagubione a nie oddane do depozytu;
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora;
- uczestnicy biegu biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie na
własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków;


PATRONAT MEDIALNY.
- Telewizja Dami; Echo Dnia; Radio Rekord; SportRadom.pl; RadomSport.pl