2 Bieg Policz się z Cukrzycą Radomsko

Park Świętojański, Radomsko, Polska
13.01.2019

Status zawodów

Rejestracja zamknięta

Do rozpoczęcia zawodów zostało

Ilość uczestników

87

Nazwa zawodów

2 Bieg Policz się z Cukrzycą Radomsko

Lokalizacja

Park Świętojański, Radomsko, Polska

Start

13.01.2019 10:00

Kategoria zawodów

Biegi

Strona zawodów

http://www.biegamy.radomsko.pl/wosp2

Ograniczenie wiekowe

Brak

Organizator

Kolarsko-Biegowy Klub Sportowy Radomsko

E-mail organizatora

biegacze.radomsko@gmail.com

Telefon organizatora

501659683

UWAGA

Przypominamy 2 Bieg Policz się z Cukrzycą jest rekreacyjny, zachęcamy do zapisów i wspierania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Klasyfikacje

Bieg

Dystans

2 km

Płeć

K,M

Wiek

1-99

Uczestników

73


Udział bezpłatny

Nordic Walking

Dystans

2 km

Płeć

K,M

Wiek

2-99

Uczestników

14


Udział bezpłatny

2 Bieg Policz się z Cukrzycą


REGULAMIN

Cele i założenia biegu

* Promowanie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży, dorosłych.
* Zbiórka pieniędzy dla WOŚP


Organizatorzy i podmioty współpracujące

* Kolarsko-Biegowy Klub Sportowy Radomsko, drużyna Biegacze w Radomsku, WOŚP


Termin i miejsce


* Impreza odbędzie się w Parku Świętojańskim, 13.01.2018
* Start biegu o godz. 10:00
* Bieg rekreacyjny zostanie przeprowadzony na dystansie 2000 m
* Trasa o różnym podłożu


Zasady uczestnictwa i zgłoszenia


* Limit czasu na pokonanie biegu to 30 minut

* Limit uczestników – 80 osób

* Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz rejestracyjny.

* Sugerowana opłata do puszki WOŚP to 20 zł

* Zapisy dokonane on-line traktowane są jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.

* W biegu mogą uczestniczyć osoby od 8 roku życia za zgodą rodziców

* Organizator nie zapewnia uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem danej osoby w imprezie, a także nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

* Osoby w wieku 16-18 lat zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i numerem PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.

* Dopuszcza się odbiór pakietu startowego osoby nieletniej przez rodzica lub prawnego opiekuna.

* Zgłoszenia dokonywane są drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie http://biegamy.radomsko.pl/wosp2 Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane są do 12.01.2019 lub do wyczerpania limitu miejsc.

* Osoby biorące udział w biegach zobowiązane są do umieszczenia numeru startowego z przodu. Osoby, które pobiegną z numerem innej osoby bez wcześniejszego przepisania zostaną zdyskwalifikowane.

* W ramach biegu każdy uczestnik otrzyma:

1. numer startowy
2. wodęPomiar czasu i biuro zawodów

* Bieg rekreacyjny bez pomiaru czasu

* Biuro zawodów mieści się w holu Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, ul. Brzeźnicka 5, Godziny otwarcia biura: 8.30

UWAGA:
Zawodnicy którzy się zapiszą elektronicznie i do 9.35 nie odbiorą pakietu startowego, ich zgłoszenie zostaje anulowane.

Zasady finansowania

* Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy.

* Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny lub organizacji delegującej.Postanowienia końcowe

* Bieg odbędzie się bez względu na pogodę (wyjątek stanowią warunki pogodowe zagrażające życiu uczestników).

* Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu i na terenie biegu.

* Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy biegowej.
Organizatorzy zezwalają na start osobom na wózkach inwalidzkich oraz na kijkach nordic walking lub trekking.

* Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.

* W przypadku stwierdzenia przez organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika,(przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.

* W przypadku stwierdzenia przez organizatorów biegu uczestnika bez numeru startowego zamieszczonego na przodzie stroju uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.

* Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników biegu zabrania się udziału biegacza/biegaczki wraz z psem bez kagańca. Osoby te zostaną zdyskwalifikowane lub zdjęte w czasie biegu z trasy.

* Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w Biegu Policz się z Cukrzycą wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

* Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej NNW.

* Dane osobowe uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).

* Protesty rozstrzyga dyrektor biegu - decyzje dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 48 godzin.

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

We wszystkich sprawach nieujętych regulaminem decydują organizatorzy biegu.

Prosimy nie usuwać maila potwierdzającego zgłoszenie ponieważ zawiera ono przydatnego informacje dot. panelu zawodnika.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i programu oraz zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z bez podania przyczyny.W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Sebastian Pierzchalski

tel. 501 659 683

e-mail: biegacze.radomsko@gmail.com

Kolarsko-Biegowy Klub Sportowy Radomsko

Dyskusja

Zaloguj się

Zaloguj się Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Wróć do logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Załóż konto Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU