41 Bieg Jesienny im. red. Tomasza HOPFERA

Parzymiechy, Polska
22.09.2019

Status zawodów

Wyniki oficjalne

Do rozpoczęcia zawodów zostało

Ilość uczestników

189

Nazwa zawodów

41 Bieg Jesienny im. red. Tomasza HOPFERA

Lokalizacja

Parzymiechy, Polska

Start

22.09.2019 13:20

Kategoria zawodów

Biegi

Strona zawodów

https://www.facebook.com/biegjesiennyparzymiechy/

Ograniczenie wiekowe

16

Organizator

Ognisko TKKF „Zryw”

E-mail organizatora

kontakt@kolorowesny.eu

Telefon organizatora

692587252

UWAGA

Zgłoszenia przyjmowane będą również w dniu imprezy od godz. 11.00 do 12.50 w biurze zawodów (pod warunkiem , że wcześniej nie został osiągnięty limit biegaczy).

Klasyfikacje

Bieg dystans 10km

Dystans

10 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

130


Opłaty

pierwszych 80

30.00 zł

następnych 160

40.00 zł

pozostałych

50.00 zł

NW 5km

Dystans

5 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

20


Opłaty

pierwszych 20

30.00 zł

następnych 40

40.00 zł

pozostałych

50.00 zł

Emeryci bieg dystans 10km

Dystans

10 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

15


Opłaty

pierwszych 20

15.00 zł

następnych 40

20.00 zł

pozostałych

25.00 zł

Emeryci NW 5km

Dystans

5 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

8


Opłaty

pierwszych 20

15.00 zł

następnych 40

20.00 zł

pozostałych

25.00 zł

Bieg - Mieszkańcy Gminy Lipie 10km

Dystans

10 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

10


Udział bezpłatny

NW - Mieszkańcy Gminy Lipie 5km

Dystans

5 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

6


Udział bezpłatny

TERMIN I MIEJSCE 22 września 2019 roku (niedziela)
Boisko sportowe Sokół Parzymiechy w Parzymiechach ul.Kasztanowa 5


I. Bieg Główny. Start godz. 14.00
.
-w Biegu Głównym i w Nordic Walking może uczestniczyć każda osoba, która do dnia 22 września 2019r. ukończy 16 lat. Warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie aktualnego
zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność. Osoby
niepełnoletnie zobowiązane są ponadto do posiadania pisemnej zgody na udział w biegu od rodziców lub prawnych opiekunów.

TRASA I DYSTANS
Bieg–10 km : 80% droga asfaltowa, 15% droga polna, 5% droga szutrowa. Nordic Walking –5 km : 90% droga polna, 10% droga szutrowa.

ZGŁOSZENIA
 Prosimy dokonywać zgłoszeń drogą elektroniczną - Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.zmierzymyczas.pl/zapisy do dnia 15.09.2019r. Zgłoszenia przyjmowane będą również w dniu imprezy od godz. 11.00-13.30 w biurze zawodów (pod warunkiem , że wcześniej nie został osiągnięty limit biegaczy).Wpłatę należy kierować poprzez system płatności elektronicznych www.zmierzymyczas.pl Informacja o uiszczeniu opłaty startowej pojawi się na liście zgłoszeń najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wpłaty
 Przed biegiem należy dokonać osobistej rejestracji w Biurze Zawodów celem podpisania karty zgłoszeniowej i pobrania pakietu startowego ,chipa oraz numeru startowego. Chip startowy po ukończeniu rywalizacji należy zwrócić na wskazane miejsce.
 Opłata startowa wynosi: 30 złotych – dla pierwszych 100 zawodników,
; 40 złotych – dla drugiej setki zawodników (101-200);
50 złotych – trzeciej setki zawodników (201-300)
55 złotych dla osób dokonujących zapisu w Biurze zawodów

Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika, a w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi. prosimy o wcześniejsze zaplanowanie przyjazdu, ponieważ po godz.13.30 Biuro Zawodów nie będzie przyjmować uczestników. Po dokonaniu wpłat przelewem i przekroczeniu limitu 300 zawodników link do zapisów i lista startowa zostaną automatycznie zamknięte. Mieszkańcy Gminy Lipie w 100% oraz emeryci i renciści w 50%, którzy dokonają rejestracji do dnia 15.09.2019r. będą odpowiednio zwalniani z opłaty startowej po okazaniu stosownego dokumentu w biurze zawodów. Uczestnik który zapisze się na bieg a nie dokonana wymaganej wpłaty na konto organizatora w ciągu 7 dni zostanie automatycznie skreślony z listy startowej.

 Numery startowe wydawane będą po okazaniu dokumentu tożsamości.
 Uczestnik biegu podpisując kartę zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego regulaminu. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.


KLASYFIKACJA KOŃCOWA Prowadzona będzie klasyfikacja:

Bieg Główny:

◦ Generalna mężczyzn i generalna kobiet

◦ Kategorie wiekowe:

Mężczyźni M-16 mężczyźni / 16-29 lat
M-30 mężczyźni / 30-39 lat
M-40 mężczyźni / 40-49 lat
M-50 mężczyźni / 50-59 lat
M-60 mężczyźni / 60-69 lat
M-70 mężczyźni / 70 lat i więcej
K-16 kobiety / 16-29 lat
K-30 kobiety / 30-44 lat
K-45 kobiety 45- 54 lat
K-55 kobiety 55 lat i więcej

O przynależności do poszczególnych kategorii decyduje rok urodzenia.

IV Mistrzostwa Polski Środowisk Trzeźwościowych:

Generalna mężczyzn i generalna kobiet

Mistrzostwa Gminy Lipie

Generalna mężczyzn i generalna kobietNordic Walking:

- Generalna mężczyzn i generalna kobiet
- Mistrzostwa Gminy Lipie mężczyzn i kobiet 

Wyniki końcowe dostępne będą na fanpage`u biegu Bieg Jesienny im.red.Tomasza Hopfera w Parzymiechach oraz na www.zmierzymyczas.pl. Każdy uczestnik otrzyma również wiadomość SMS zawierającą informację o uzyskanym czasie i lokacie.

NAGRODY

W Biegu w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet za zajęcie od 1 do 3 – dyplomy oraz nagrody pieniężne. Wysokość nagród pieniężnych zostanie podana 30 dni przed zawodami ; W klasyfikacji Mistrzostwa Polski Środowisk Trzeźwościowych (zgłoszenie na podstawie zaświadczenia organizacji trzeźwościowych) mężczyzn i kobiet za zajęcie miejsc od 1 do 3- puchary oraz nagrody rzeczowe; W klasyfikacji Mistrzostwa Gminy Lipie za zajęcie miejsc 1 – 3 puchary oraz nagrody rzeczowe; W kategoriach wiekowych za zajęcie miejsc od 1 do 3 – puchary oraz nagrody rzeczowe; Nagrodzeni w klasyfikacji generalnej za pierwsze trzy miejsca nie są nagradzani w kategoriach wiekowych – nagrody nie dublują się. W kategoriach wiekowych nagradzani są zawodnicy i zawodniczki nawet w przypadku uczestnictwa jednej osoby w danej kategorii wiekowej; W Nordic Walking w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet za zajęcie miejsc od 1 do 5 – puchary oraz nagrody rzeczowe; W Nordic Walking w Mistrzostwach Gminy Lipie –meżczyzn i kobiet za zajęcie miejsc od 1 do 3 – puchary oraz nagrody rzeczowe; Wśród uczestników Biegu Głównego, oraz Biegu Służb Mundurowych zostaną rozlosowane nagrody niespodzianki.
Wszyscy sklasyfikowani zawodnicy nabędą prawo udziału w konkursie/loterii (pod warunkiem wrzucenia do urny losu oraz osobistym uczestnictwie w losowaniu) Wysokość nagród pieniężnych zostanie podana 30 dni przed zawodami.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE Każdy zawodnik otrzyma bardzo bogaty pakiet startowy, wodę na trasie i mecie oraz medal i smaczny posiłek.Numery startowe należy przymocować z przodu tak, aby były bardzo dobrze widoczne. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. Organizator zapewnia opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy biegowej. Organizator nie ubezpiecza zawodników. Organizator nie zapewnia szatni i nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów. Po biegu organizator zapewnia posiłek regeneracyjny ,słodki poczęstunek i napoje. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu biegu. Organizator informuje o możliwości przeprowadzenia kontroli antydopingowej, preferujemy zdrową i uczciwa rywalizacje sportowa. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zwiazku z organizacją Jamar 41 Biegu Jesiennego im. red. Tomasza Hopfera ,w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. , poz. 922 j. t. ze zm. )jest organizator ,który zgodnie z art. 31 tej ustawy, na podstawie umowy uczestnik powierza przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji biegu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w biegu zgodne z postanowieniami Regulaminu. W trakcie biegów będą robione zdjęcia ,i publikowane na fanpage`u biegu oraz w innych formach medialnych służących popularyzacji naszego biegu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania . Organizator oraz podmioty współpracujące przy organizacji tegorocznej edycji zawodów mogą przetwarzać dane osobowe, materiały zdjęciowe oraz filmowe w związku z organizacją Jamar 41 Biegu im. red. Tomasza Hopfera ,wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji biegu oraz promowania podmiotu wspierającego.


Kontakt:

Michał Mikołajczyk – Dyrektor biegu –tel: 505 072 399
Mail: kontakt@kolorowesny.eu

Dyskusja

Zaloguj się

Zaloguj się Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Wróć do logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Załóż konto Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU