Bieg 5 km

Mysłowice
23.09.2018

Status zawodów

Rejestracja zamknięta

Do rozpoczęcia zawodów zostało

Ilość uczestników

210

Nazwa zawodów

Bieg 5 km

Lokalizacja

Mysłowice

Start

23.09.2018 12:45

Kategoria zawodów

Biegi

Strona zawodów

-

Ograniczenie wiekowe

Brak

Organizator

HDK PCK Basia przy KWK Mysłowice – Wesoła

E-mail organizatora

pckmyslowice@poczta.onet.pl

Telefon organizatora

506 902 386

UWAGA

NA LIŚCIE STARTOWEJ WIDOCZNI SĄ UCZESTNICY, KTÓRZY SĄ ZAPISANI I OPŁACILI OPŁATĘ STARTOWĄ!

Klasyfikacje

Bieg 5km

Dystans

5 km

Płeć

K,M

Wiek

14-99

Uczestników

178


Opłaty

do 19.09.2018

20.00 zł

Bieg rekreacyjny dzieci i młodzieży

Płeć

K,M

Wiek

0-13

Uczestników

32


Udział bezpłatny

R E G U L A M I N

Bieg uliczny 5 km
Mysłowice, 23 wrzesień 2018 r.

100 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę
40 rocznica wyboru św. Jana Pawła II na Stolicę Piotrową
150 rocznica powstania Mysłowickiego Dekanatu
Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016r.

Honorowy Patronat

Pan Tomasz Rogala Prezes Polskiej Grupy Górniczej
Pani Jolanta Kolanko Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
w Katowicach

I.
Nazwa biegu - Bieg 5 km

II.
Bieg główny- 5 km

III.
Dodatkowo zostaną przeprowadzone biegi rekreacyjne dzieci i młodzieży do 14 lat - zapisy firma PersonalBest (www.personalbest.pl) oraz w dniu biegu w biurze zawodów w godzinach 8:45 do 12:15.
W biegu rekreacyjnym dzieci i młodzieży zgłaszających się do biegu obowiązuje zgoda rodzica lub opiekuna prawnego który osobiście potwierdzi to podpisem na karcie zgłoszeń.
Nie pobiera się opłaty startowej od uczestników biegu rekreacyjnego dzieci i młodzieży.
Dla uczestników biegu rekreacyjnego dzieci i młodzieży – medale pamiątkowe.

IV.
Start Bieg główny 5 km - godz. 12.45

V.
Start Bieg dzieci i młodzieży godz.13:45

VI.
Typ biegu - bieg uliczny (podłoże asfaltowe)

VII.
Trasa biegu - Start z parkingu przy hali MOSiR ul. ks. Norberta Bończyka 32z następnie trasa przebiega ulicami: Kazimierza Wielkiego, Zbigniewa Załuskiego, Mieczysława Jastruna, Wielka Skotnica, Armii Krajowej, Chopina, Janowska, Tuwima, Zbigniewa Załuskiego - meta przy kościele Ścięcia św. Jana Chrzciciela ul. Mieczysława Jastruna.

VIII.
Organizator - Klub Honorowych Dawców Krwi „Basia” przy KWK Mysłowice – Wesoła.

Kontakt:
Czesław Chrzanowski tel. 506 902 386 e-mail: pckmyslowice@poczta.onet.pl
Dyrektor biegu – Rafał Kontowicz tel. 514 683 064 e-mail conti747@interia.pl

IX.
Warunki uczestnictwa:
Osoby od 18 roku życia zostaną dopuszczone do startu w biegu głównym na dystansie 5km po potwierdzeniu na piśmie, iż są zdrowe, nie mają przeciwwskazań lekarskich do uprawiania biegów długodystansowych i biegną na własną odpowiedzialność.
Złożenie indywidualnej karty zgłoszenia w biurze zawodów i przyjęcie numeru startowego jest jednocześnie potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem, jego akceptacji i przestrzegania.
Organizator dopuszcza do biegu głównego na dystansie 5km osoby od 14 roku życia pod warunkiem że rodzic potwierdzi na piśmie, iż dziecko jest zdrowe, nie ma przeciwwskazań lekarskich do uprawiania biegów długodystansowych i biegnie na odpowiedzialność rodzica.
Złożenie przez rodzica indywidualnej karty zgłoszenia dziecka w biurze zawodów i przyjęcie numeru startowego jest jednocześnie potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem, jego akceptacji i przestrzegania.

UWAGA!
Nie ma możliwości udziału w biegu osób niepełnosprawnych na wózkach, o kijach (nordick walking) oraz z psami (canicross)

X
Zgłoszenia - zgłoszenia do biegu obsługuje firma PersonalBest (www.personalbest.pl)
do dnia 19.09.2018 r. do godz. 21:00 (włącznie) zapisy przez stronę internetową.
zapisy w dniu biegu w biurze zawodów w godzinach 8:45 do 12:15

XI
Opłata startowa:
Opłatę startową przyjmujemy na:
Czesław Chrzanowski HDK PCK Basia przy KWK Mysłowice – Wesoła
konto mBank w Sosnowcu nr:
54 1140 2004 0000 3802 7790 5357,
Tytuł - wpisowe Bieg 5km w Mysłowicach imię, Nazwisko, miejscowość uczestnika

zgłoszenie do 19.09.2018 r. do godz. 21:00 (włącznie) opłata startowa wynosi 20,00 zł po tym terminie opłata wynosi 30,00 zł płatne w biurze zawodów

UWAGA!
Całą kwotę która zostanie zebrana za wpisowe na bieg organizator przekaże Hospicjum Cordis w Katowicach

XII
W biegu głównym prowadzona będzie klasyfikacja generalna uczestników biegu oraz klasyfikacje wg kategorii wiekowych

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
Klasyfikacja wiekowa kobiet 14-17 lat
Klasyfikacja wiekowa kobiet 18-29 lat
Klasyfikacja wiekowa kobiet 30-39 lat
Klasyfikacja wiekowa kobiet 40-49 lat
Klasyfikacja wiekowa kobiet 50-59 lat
Klasyfikacja wiekowa kobiet 60 lat i więcej

Klasyfikacja wiekowa mężczyzn 14-17 lat
Klasyfikacja wiekowa mężczyzn 18-29 lat
Klasyfikacja wiekowa mężczyzn 30-39 lat
Klasyfikacja wiekowa mężczyzn 40-49 lat
Klasyfikacja wiekowa mężczyzn 50-59 lat
Klasyfikacja wiekowa mężczyzn 60-69 lat
Klasyfikacja wiekowa mężczyzn 70 lat i więcej

XIV.
Nagrody i wyróżnienia w biegu głównym:
1. Za zajęcie 1, 2, 3 miejsca w klasyfikacjach generalnych K i M - puchary.
2. Za zajęcie 1, 2, 3 miejsca we wszystkich kategoriach wiekowych K i M – statuetki.

UWAGA!
Biegacze/biegaczki nagrodzeni w klasyfikacji generalnej, nie otrzymują nagród w kategoriach wiekowych.

XV.
Ochrona danych osobowych i wykorzystanie wizerunku:
1.Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji i promocji imprezy sportowej, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania
i wydania nagród.
2.Administratorem Danych Osobowych jest Klubu Honorowych Dawców Krwi „Basia” przy KWK Mysłowice – Wesoła 41-408 przy ul. Kopalnianej 5,
3.Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2014r. poz. 1182 i 1662 oraz 2015r. Poz. 1309),
4.Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
5.Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne ale niezbędne do udziału w zawodach.
6.Uczestnicy biegu wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku, przez Klubu Honorowych Dawców Krwi „Basia” przy KWK Mysłowice – Wesoła, 41-408 Mysłowice, ul. Kopalniana 5 oraz na umieszczanie i publikowanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek zawodników na stronie internetowej PGG i PGG Family oraz na profilach internetowych zarządzanych przez PGG i PGG Family oraz Klubu Honorowych Dawców Krwi „Basia” przy KWK Mysłowice – Wesoła takich jak Facebook, Youtube, Google i in., a także w mediach w celu informacji i promocji.
7.Podstawę prawną do wykorzystania wizerunku stanowi Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 nr 90,
poz. 631 ze zm.).

XVI.
Informacje i zalecenia końcowe:
1.Bieg główny odbędzie się przy trwającym (jedynie czasowo ograniczanym i wstrzymywanym) ulicznym ruchu pojazdów. W związku z tym każdy uczestnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność w czasie zawodów.
2.Organizatorzy zapewnią służbę medyczną w czasie trwania zawodów (na trasie biegu i na mecie).
3.Uczestnicy, którzy dokonają zgłoszenia i uiszczą opłatę startowego otrzymają koszulkę okolicznościową, talon na poczęstunek, numer startowy, chip, a na linii mety medal pamiątkowy.
4.Instrukcja zamocowania numeru startowego oraz chipa zostanie przedstawiona przed biegiem. W razie dodatkowych pytań kontaktować się z firmą PersonalBest (www.personalbest.pl))
5.Limit czasu dla pokonania 5 km 1 godzina. Po upływie tego czasu uczestnicy znajdujący się na trasie, obowiązani są przerwać zawody (zostaną zabrani przez pojazd organizatorów zamykający bieg). Również zawodnicy, którzy wycofają się z biegu na trasie, zostaną zabrani przez pojazd organizatorów zamykający bieg
6.Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu ulicznego na dystansie 5km i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
7.Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.
8.Biuro zawodów, szatnie oraz przechowalnia bagażu znajdować się będą przy kościele Ścięcia św. Jana Chrzciciela ul. Mieczysława Jastruna, czynne w dniu zawodów od godz.8:45. Nie zapewniamy depozytu rzeczy wartościowych oraz prysznicy.
9.Wszystkie sprawy nieprzewidziane regulaminem reguluje na bieżąco organizator. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie oraz jego interpretację.
10.Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży, noclegów, ani innych kosztów osobowych poniesionych przez uczestników biegu.
11.Po ukończeniu biegu uczestnicy otrzymają wodę oraz poczęstunek.
12.Wszelkie uwagi, zapytania dotyczące wyników kierować bezpośrednio do firmy: PersonalBest (www.personalbest.pl)

Dyskusja

Zaloguj się

Zaloguj się Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Wróć do logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Załóż konto Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU