Bieg Policz się z cukrzycą

Wodzisław Śląski, Polska
13.01.2019

Status zawodów

Rejestracja zamknięta

Do rozpoczęcia zawodów zostało

Ilość uczestników

79

Nazwa zawodów

Bieg Policz się z cukrzycą

Lokalizacja

Wodzisław Śląski, Polska

Start

13.01.2019 14:00

Kategoria zawodów

Biegi

Strona zawodów

https://www.wosp.org.pl/final/27-final

Ograniczenie wiekowe

Brak

Organizator

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji CENTRUM

E-mail organizatora

i.gornik@mosir.wodzislaw-slaski.pl

Telefon organizatora

512070794

UWAGA

W ograniczonym zakresie będzie możliwość zapisania się w dniu biegu. Chętnych, którzy nie zdążyli się zapisać przez Internet zapraszamy w niedzielę o godzinie 12:30.

Klasyfikacje

Dystans 3km

Dystans

3 km

Płeć

K,M

Wiek

0-99

Uczestników

79


Udział bezpłatny

REGULAMIN BIEGU „POLICZ SIĘ Z CUKRZYCĄ”Wodzisław Śląski, 13.01.2019 r.I. ORGANIZATOR1. Organizatorem Biegu „Policz się z cukrzycą” jest Stowarzyszenie Nasz Wodzisław.2. Współorganizatorem Biegu „Policz się z cukrzycą” jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM” Wodzisław Śląski, Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, Wodzisławski Klub Naszej Ziemi oraz Miasto Wodzisław Śląski.II. CEL1. Propagowanie akcji „Policz się z cukrzycą ” – programu autorskiego Fundacji WOŚP.2. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.3. Zbiórka pieniędzy na realizacje zadań WOŚP.4. 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 13 stycznia 2019 roku. Jego celem będzie zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Są to placówki z oddziałami II oraz III stopnia referencyjności, czyli takie, które mogą dokonać specjalistycznej diagnozy oraz udzielić pomocy medycznej najciężej chorym dzieciom. W Polsce funkcjonuje dziś blisko 50 takich szpitali. Swoim zasięgiem obejmują one teren całego kraju. W placówkach tego rodzaju szczególnie ważne jest nowoczesne, spełniające najwyższe standardy wyposażenie, które daje lekarzom i personelowi medycznemu jak najlepsze możliwości diagnozy i leczenia najtrudniejszych przypadków.III. TERMIN I MIEJSCE1. Bieg odbędzie się w dniu 13 stycznia 2019 r. na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza” w Wodzisławiu Śląskim.2. Rozgrzewkę przed biegiem około godziny 13:45 przeprowadzi Fitolka Fitness. Start Biegu „Policz się z cukrzycą” odbędzie się o godz. 14.00, a zakończenie biegu odbędzie się około godz. 15.00.3. Dekoracja najlepszych zawodników nastąpi około godziny 14:50. Start i meta biegu będą zlokalizowane na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza”. 4. Szczegółowa trasa biegu znajduje się na stronie www.mosir.wodzislaw-slaski.pl oraz na fan-page-u MOSiR „CENTRUM” Wodzisław Śląski. 5. Długość trasy: ok. 3 km.6. Trasa będzie oznaczona taśmami oraz zabezpieczona przez wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz pracowników MOSiR „CENTRUM”.IV. ZASADY UCZESTNICTWA1. W Biegu „Policz się z cukrzycą” mogą wziąć udział wszyscy niezależnie od wieku.2. Każdy uczestnik biorący udział w Biegu „Policz się z cukrzycą” musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów.3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, albo zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu. Jedno ze wskazanych w zdaniu poprzedzającym zaświadczeń powinno zostać złożone przy okazji odbioru przez uczestnika numeru startowego w miejscu i w terminach określonych w pkt VI. W przypadku osób niepełnoletnich zaświadczenie, które nie jest zaświadczeniem lekarskim powinno być podpisane także rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika.4. Wszyscy uczestnicy Biegu „Policz się z cukrzycą” są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.5. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne. 6. Zgłoszenia można wypełniać na stronie: 7. Kategorie wiekowe:• D0 (0-12 lat, roczniki 2019 – 2007) – bez podziału na płeć• M/K 13 (13-15 lat, roczniki 2006-2004) – chłopcy/dziewczęta• M/K16 (16 lat i więcej, roczniki 2003 i starsi) – mężczyźni/kobietyV. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA1. Zgłoszenia do Biegu „Policz się z cukrzycą” będą przyjmowane w dniu imprezy oraz online.2. Za zgłoszenie uważa się łączne dopełnienie wszystkich poniższych czynności:a.) złożenie podpisanego oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu lub analogicznego zaświadczenia lekarskiego w Biurze Zawodów zgodnie z procedurą opisaną w pkt IV.3 3. Ilość osób zgłoszonych do biegu jest ograniczona limitem ustalonym przez Organizatora.4. Limit wynosi 100 osób.5. Opłata startowa za udział w Biegu WOŚP – Policz się z cukrzycą jest przeznaczona na zadania które są określone przez WOŚP podczas XXVII finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.6. Wysokość opłaty startowej jest dowolna.7. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 8. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu otrzymuje:a.) numer startowy wraz z czterema agrafkami,b.) upominki od sponsorów i partnerów imprezy.9. Przedmioty określone w pkt V.13.a.) składają się na pakiet startowy, którego posiadanie jest warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w Biegu. VI. BIURO ZAWODÓW – odbiór numerów startowych1. Biuro Zawodów będzie się znajdować w zabudowie kontenerowej w dniu 13 stycznia 2019 (niedziela) w godzinach 12:30-13:45. 13 stycznia odbiór numerów startowych odbędzie się wyłącznie w biurze zlokalizowanym na Rodzinnym Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza”. 2. Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych.VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH1. Dane osobowe uczestników Biegu „Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy” będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Biegu „Policz się z cukrzycą”.2. Dane osobowe uczestników Biegu „Policz się z cukrzycą” będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Biegu „Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy” obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu „Policz się z cukrzycą”. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE1. Wszystkich uczestników Biegu „Policz się z cukrzycą” obowiązuje niniejszy regulamin.2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-R, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.4. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej.5. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania Biegu.6. Organizator nie zapewnia szatni/ natrysków/ depozytu.7. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.9. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.Kontakt: Ireneusz Górnik 512 070 794.

Dyskusja

Zaloguj się

Zaloguj się Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Wróć do logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Załóż konto Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU