Bielański Wieczór Lekkoatletyczny

Warszawa, Polska
12.10.2018

Status zawodów

Rejestracja zamknięta

Do zakończenia zapisów zostało

Ilość uczestników

165

Nazwa zawodów

Bielański Wieczór Lekkoatletyczny

Lokalizacja

Warszawa, Polska

Start

12.10.2018 17:00

Kategoria zawodów

Inne

Strona zawodów

http://biegambolubie.com.pl

Ograniczenie wiekowe

12

Organizator

Fundacja wychowanie przez sport

E-mail organizatora

fundacja@wychowanieprzezsport.pl

Telefon organizatora

725825145

UWAGA

Każdy uczestnik może wystartować w dowolnej liczbie konkurencji. Opłaty dokonuje tylko raz. Po opłaceniu jednej konkurencji pozostałym Organizator nada status "Opłacone"

Klasyfikacje

100 m M - młodzieżowe

Dystans

0.1 km

Płeć

K,M

Wiek

12-15

Uczestników

8


Opłaty

do 11.10.2018

5.00 zł

100 m M

Dystans

0.1 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

14


Opłaty

do 11.10.2018

25.00 zł

Skok w dal K

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

4


Opłaty

do 11.10.2018

25.00 zł

Skok w dal M

Płeć

K,M

Wiek

16-100

Uczestników

7


Opłaty

do 11.10.2018

25.00 zł

Bieg na 1000 m M

Dystans

1 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

18


Opłaty

do 11.10.2018

25.00 zł

skok wzwyż K

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

1


Opłaty

do 11.10.2018

25.00 zł

skok wzwyż M

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

5


Opłaty

do 11.10.2018

25.00 zł

Pchnięcie kulą K 3 kg

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

2


Opłaty

do 11.10.2018

25.00 zł

Pchnięcie kulą M 5 kg

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

7


Opłaty

do 11.10.2018

25.00 zł

Bieg na 800 m K

Dystans

0.8 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

10


Opłaty

do 11.10.2018

25.00 zł

Sztafety 4x400 m MĘŻCZYZN

Dystans

1.6 km

Płeć

Wiek

-99

Uczestników

9


Opłaty

do 11.10.2018

25.00 zł

1000 m M - młodzieżowe

Dystans

1 km

Płeć

K,M

Wiek

12-15

Uczestników

10


Opłaty

do 11.10.2018

5.00 zł

800 m K - młodzieżowe

Dystans

0.8 km

Płeć

K,M

Wiek

12-15

Uczestników

17


Opłaty

do 11.10.2018

5.00 zł

100 m K

Dystans

0.1 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

10


Opłaty

do 11.10.2018

25.00 zł

100 m K - młodzieżowe

Dystans

0.1 km

Płeć

K,M

Wiek

12-15

Uczestników

17


Opłaty

do 11.10.2018

5.00 zł

skok w dal K - młodzieżowe

Płeć

K,M

Wiek

12-15

Uczestników

15


Opłaty

do 11.10.2018

5.00 zł

skok w dal M - młodzieżowe

Płeć

K,M

Wiek

12-15

Uczestników

5


Opłaty

do 11.10.2018

5.00 zł

Sztafety 4x400 KOBIET

Płeć

K

Wiek

-99

Uczestników

4


Opłaty

do 11.10.2018

25.00 zł

Sztafety 4x400 m MIESZANA (2K +2M)

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

2


Opłaty

do 11.10.2018

25.00 zł

REGULAMIN – Nocny Bielański Mityng Lekkoatletyczny
I. Cel imprezy
1. Popularyzacja lekkiej atletyki.
2. Promowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności.
3. Integracja warszawskiego środowiska skupionego wokół szeroko pojmowanej lekkiej atletyki.
4. Promowanie lekkiej atletyki
II. Termin i miejsce
1. Warszawa – Stadion Lekkoatletyczny Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Piłsudskiego w Warszawie , ul. Marymoncka 34
2. Początek zawodów 12.10.2018 r. o godzinie 17:00.
3. Dekoracja zwycięzców( miejsca I-III) oraz wręczenie nagród po zakończeniu rywalizacji w poszczególnych konkurencjach
4. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
5. Szczegółowy opis miejsca zawodów znajduje się na stronie internetowej http://wychowanieprzezsport.pl/fundacja-wychowanie
III. Program Zawodów 12.10.2018r
17.00-20.00 godziny pracy Biura Zawodów
18.00-19.00 Biegi na 100 m M + kategorie młodzieżowe 12-15 lat
18.00-19.00 Skok w dal K i M + kategorie młodzieżowe 12-15 lat
19.00-20.00 Bieg na 1000 m M + kategorie młodzieżowe 12-15 lat 19.00-20.00 Skok wzwyż K i M 20.00-21.00 Pchnięcie kulą K i M ( 3 kg i 5 kg)
20.00-21.00 Bieg na 800 m K + kategorie młodzieżowe 12-15 lat
21.00 Start sztafet 4×400 m ( mieszane 2K + 2M / 4K/ 4M)- oddzielna klasyfikacja dla sztafety (mieszanej, żeńskiej , męskiej)
21.30 Zakończenie imprezy
IV. Uczestnictwo
1. Każdy Uczestnik Mityngu ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem zawodów i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
2. W zawodach prawo startu mają wyłącznie osoby bez licencji zawodniczej PZLA, które najpóźniej do dnia imprezy ukończą 16 lat ( 12 lat w biegach młodzieżowych ) i dokonają pełnej rejestracji do zawodów poprzez system :Domtel.pl
3. Niepełnoletni Uczestnicy mogą startować wyłącznie w obecności i za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów ( w tym ternerów).
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zamknięcia zapisów po osiągnięciu liczby 800 zarejestrowanych Uczestników.
5. Wszyscy Uczestnicy startujący w zawodach, którzy dokonają pełnej rejestracji, powinni zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Biuro czynne będzie w dniu zawodów w godzinach 17:00-20:00 .
6. Podczas weryfikacji Uczestnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem służący do kontroli daty urodzenia.
7. Warunkiem dopuszczenia Uczestnika do zawodów będzie własnoręczne podpisanie Oświadczenia zawierającego: akceptację warunków regulaminu, deklarację dobrowolnego uczestnictwa w zawodach i podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach. Oświadczenie do pobrania ze strony internetowej Organizatora. Forma papierowa oświadczenia dostępna również w Biurze Zawodów.
8. Start w imprezie wiąże się z dobrowolnością podania danych osobowych Uczestnika, jednak bez ich podania Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w zawodach.
9. Decyzje opieki medycznej dotyczące kontynuowania rywalizacji podczas zawodów są ostateczne i nieodwołalne.
10. Każdy uczestnik może wystartować w dowolnej ilości konkurencji indywidualnych i sztafecie 4x400m.
11. Ubezpieczenie NNW Uczestnicy wykupują we własnym zakresie.
12. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
13. Dane osobowe Uczestników Mityngu będą wykorzystane na potrzeby przesyłania informacji o przyszłych imprezach, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne organizatora -Fundacji Wychowanie przez Sport. W każdym wypadku dane te będą używane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO)wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Wychowanie przez Sport .Osoba uczestnicząca w imprezie ma prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dniu imprezy w godzinach 17:00-20:00 wypełniając stosowne oświadczenie, którego wzór znajdować się będzie w Biurze Zawodów.
V. Zgłoszenia
1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej:Domtel.pl
2. Wszyscy Uczestnicy zgłoszeni do zawodów, którzy dokonają pełnej rejestracji, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu imprezy w godzinach 17:00-20:00
3. Uczestnicy odbierają swój numer startowy w dniu zawodów w Biurze Zawodów w godzinach 17:00-20.00.VI. Opłaty
Start w Nocnym Bielańskim Mityngu Lekkoatletycznym wiąże się z wniesieniem opłaty wpisowej w wysokości 25 zł od uczestnika ( dorośli) dzieci i młodzież opłata startowa 5 zł od uczestnika. Opłatę będzie można wnieść podczas rejestracji elektronicznej oraz w biurze zawodów w dniu imprezy.
VII. Klasyfikacje
Podczas Mityngu prowadzone będą następujące klasyfikacje:
1. Klasyfikacja open kobiet i mężczyzn.

Dzieci:
• Kategoria młodzieżowa 12-15 lat
VIII. Nagrody
1. Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą swoją konkurencję otrzymują pamiątkowy dyplom.
2. Zdobywcy I miejsc w klasyfikacji open kobiet i mężczyzn otrzymują puchary. Zdobywcy miejsc II i III otrzymują medale.
3. Zdobywcy I miejsc w klasyfikacjach wiekowych kobiet i mężczyzn otrzymują puchary. Zdobywcy miejsc II i III otrzymują medale.
4. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji młodzieżowej kobiet i mężczyzn otrzymują medale.
5. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji sztafet otrzymają puchary
6. Zawodnicy i zawodniczki, którzy uzyskają najlepsze wyniki w poszczególnych konkurencjach zostaną dodatkowo wyróżnieni.
7. Dekoracja odbędą się na zakończenie każdej konkurencji Mityngu
IX. Postanowienia końcowe
1. Podczas zawodów wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przypięte z przodu okrycia wierzchniego, na klatce piersiowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości grozi dyskwalifikacją.
2. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
3. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas imprezy.
4. Organizator zapewnia przebieralnie i depozyt.
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
6. Przed i po biegu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z szatni, toalet i depozytu.
7. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Dyskusja

Zaloguj się

Zaloguj się Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Wróć do logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Załóż konto Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU