Bike Planet Townhill Race 2017

Karpacz
10.09.2017

Status zawodów

Wyniki oficjalne

Do rozpoczęcia zawodów zostało

Ilość uczestników

49

Nazwa zawodów

Bike Planet Townhill Race 2017

Lokalizacja

Karpacz

Start

10.09.2017 13:00

Kategoria zawodów

MTB

Strona zawodów

-

Ograniczenie wiekowe

1

Organizator

Centrum Sportów Sosnówka

E-mail organizatora

bartek.weglewski@gmail.com

Telefon organizatora

603 940 056

Klasyfikacje

Junior

Dystans

2 km

Płeć

Wiek

-18

Uczestników

14


Udział bezpłatny

Kobiety

Dystans

2 km

Płeć

K

Wiek

-120

Uczestników

5


Udział bezpłatny

Hobby Hardtail

Dystans

2 km

Płeć

Wiek

-120

Uczestników

10


Udział bezpłatny

Open Pro

Dystans

2 km

Płeć

Wiek

-29

Uczestników

17


Udział bezpłatny

Hand Bike

Dystans

2 km

Płeć

K,M

Wiek

1-120

Uczestników

0


Udział bezpłatny

Open Masters

Dystans

2 km

Płeć

Wiek

-120

Uczestników

3


Udział bezpłatny

ORGANIZATOR:
Fundacja Bike Planet
ul. Nad Łomnicą 5
58-540 Karpacz
NIP: 6112737482 REGON: 360102871

Biuro Zawodów:
Biuro Zawodów będzie czynne w dniach:
10 wrzesień 2017 w godz. 09.00-18.00 park przy ul. Kościelnej w Karpaczu (meta zawodów)
Tel. Do Organizatorów: 507 293 119

Za ZGŁOSZENIE uważa się:
- prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie zawodów
-wpłacenie opłaty startowej na konto Organizatora w ciągu 3 dni roboczych od dnia wypełnienia formularza. Opłaty można dokonać również w dniu zawodów w Biurze Zawodów, jednakże organizator nie gwarantuje uczestnictwa w zawodach ze względu na ograniczoną liczbę miejsc.
Maksymalna liczba uczestników wynosi 250 osób. O kolejności wpisu na listę startową decyduje kolejność dokonania opłaty startowej. Organizator w ciągu 7 dni od wpływu opłaty na konto umieści zawodnika na liście startowej.
Opłaty startowe dokonane z błędami – bez podania wystarczających danych do identyfikacji zawodnika lub w niepełnej wysokości nie będą honorowane i nie podlegają zwrotowi. Brak opłaty startowej w wyznaczonym terminie spowoduje usunięcie zgłoszenia.


OPŁATA STARTOWA
Opłata startowa wynosi:
- 50 zł przy wpłacie na konto bankowe organizatora w ciągu 3 dni roboczych od dnia wypełnienia formularza,
- 60 zł przy płatności w dniu zawodów w Biurze Zawodów.


WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO:
Fundacja Bike Planet
ul. Nad Łomnicą 5
58-540 Karpacz
NR KONTA: 02 1090 1926 0000 0001 3489 8968

Zawodnicy zgłaszając się do udziału w zawodach i uiszczając opłatę startową oświadczają, że zapoznali się i akceptują regulamin. Oświadczają, że startują w zawodach na własną odpowiedzialność, i że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w zawodach. Oświadczają również, że nie są pod wpływem środków dopingujących ani innych środków szkodliwych dla zdrowia.

Uczestnik wyraża zgodę, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na przetwarzanie, uaktualnianie, udostępnianie i przechowywanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu niezbędnym do przeprowadzenia zawodów, jak również w przyszłości. Uczestnik oświadcza ponadto, że został poinformowany przez Organizatora, jako administratora danych osobowych w rozumieniu powołanej ustawy, o możliwości przeglądania danych osobowych oraz ich modyfikacji.

W braku odmiennego pisemnego zastrzeżenia przyjmuje się, że Uczestnik przystępując do zawodów wyraża zgodę na zamieszczenie jego wizerunku przez Organizatora w materiałach reklamowych, w tym na stronie internetowej Organizatora w dziale dotyczącym zawodów oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia.

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Wróć do logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU