IX Błękitna Wstęga Balatonu

Wodzisław Śląski, Polska
25.03.2018

Status zawodów

Rejestracja zamknięta

Do rozpoczęcia zawodów zostało

Ilość uczestników

338

Nazwa zawodów

IX Błękitna Wstęga Balatonu

Lokalizacja

Wodzisław Śląski, Polska

Start

25.03.2018 11:00

Kategoria zawodów

Biegi

Strona zawodów

http://www.mosir.wodzislaw-slaski.pl

Ograniczenie wiekowe

Brak

Organizator

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji CENTRUM

E-mail organizatora

i.gornik@mosir.wodzislaw-slaski.pl

Telefon organizatora

512070794

Klasyfikacje

Bieg Główny 5 km

Dystans

5 km

Płeć

K,M

Wiek

14-99

Uczestników

89


Opłaty

do 22.03.2018

40.00 zł

Bieg Główny 10 km

Dystans

10 km

Płeć

K,M

Wiek

14-99

Uczestników

206


Opłaty

do 22.03.2018

40.00 zł

BIEG 800M

Dystans

1 km

Płeć

K,M

Wiek

0-11

Uczestników

25


Opłaty

do 22.03.2018

5.00 zł

BIEG 1500M

Dystans

1 km

Płeć

K,M

Wiek

14-15

Uczestników

3


Opłaty

do 22.03.2018

5.00 zł

BIEG 1000M

Dystans

1 km

Płeć

K,M

Wiek

12-13

Uczestników

15


Opłaty

do 22.03.2018

5.00 zł

Cross IX Błękitna Wstęga Balatonu 2018
Bieg w ramach #3biegiSWD

REGULAMIN

1. CEL
• Promocja biegania jako najprostszej i najbardziej dostępnej formy aktywności fizycznej.
• Promocja Miasta Wodzisławia Śląskiego, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „CENTRUM” w Wodzisławiu Śląskim oraz Ośrodka Rekreacyjnego Balaton
• Promocja projektu #3biegiSWD.
• Poprawa ogólnej kondycji fizycznej i zdrowotnej.

2. ORGANIZATOR
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM” Wodzisław Śląski

3. WSPÓŁORGANIZATORZY
• Urząd Miasta Wodzisław Śląski

4. TERMIN I MIEJSCE
25 marca 2018 (NIEDZIELA), Wodzisław Śląski, Ośrodek Rekreacyjny „Balaton” przy ul Brackiej

5. TRASA BIEGU
Błękitna Wstęga Balatonu to klasyczny cross w terenie leśnym. Urozmaiceniem dla biegaczy jest ukształtowanie terenu z trasami wiodącymi przez malowniczy Ośrodek Rekreacyjny "Balaton" oraz lasy, gdzie znajduje się wiele podbiegów oraz zbiegów. Trasa w głównej mierze biegnie ścieżkami szutrowymi oraz leśnymi duktami z niewielkim fragmentem asfaltu (pętle). Jedna pętla ok. 5 km. Pętla biegu młodzieżowego w zależności od wieku od 800 metrów do 1500 metrów. Pod regulaminem umieściliśmy zdjęcia Ośrodka Rekreacyjnego "Balaton" na którym odbędzie się Bieg.

6. POMIAR CZASU
W biegu głównym będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu za pomocą zwrotnych chipów w zwrotnych numerach startowych. Po zakończonym biegu należy oddać numer startowy do skrzynek umieszczonych w strefie mety.

7. PROGRAM IMPREZY
Biuro zawodów czynne od godziny 8:30 do 10:20. Prosimy o przybycie w godzinach 8:30 – 9:00 aby uniknąć nadmiernego obciążenia Biura Zawodów i związanych z tym kolejek.

Starty biegów dla dzieci i młodzieży od godziny 10:20.
Start biegu 5 km – godzina 11:00.
Mężczyźni: 5 km - (1 okrążenie), kobiety - 5 km (1 okrążenie).

Start biegu 10 km – godzina 11:15.
Mężczyźni: 10 km – (2 okrążenia), kobiety – 10 km (2 okrążenia).
Dekoracja i zakończenie zawodów około godziny 13:30.

Kategorie wiekowe w Biegach dla dzieci i młodzieży
Kategoria wiekowa Rocznik Dystans
Klasy 4 i młodsze SP Chł./Dz. 2007 i młodsi 800 m
Klasy 5 i 6 SP Chł./Dz. 2006 - 2005 1000 m
Klasy 7 SP i 2 GIM Chł./Dz. 2004 - 2003 1500 m

Kategorie wiekowe w Biegu Głównym – 10 kilometrów
M – 1 (14 - 29 lat) K – 1 (14 – 29 lat)
M – 2 (30 - 39 lat) K – 2 (30 – 39 lat)
M – 3 (40 - 49 lat) K – 3 (40 – 49 lat)
M – 4 (50 - 59 lat) K – 4 (50 lat i więcej)
M – 5 (60 lat i więcej)

Kategorie wiekowe w Biegu Głównym – 5 kilometrów
Open Mężczyzn Open Kobiet

8. NAGRODY
Klasyfikacja generalna (OPEN) - nagrody finansowe w biegu na 10 kilometrów
Mężczyźni Kobiety
Miejsce Nagroda Miejsce Nagroda
1 miejsce 300 złotych + trofeum 1 miejsce 300 złotych + trofeum
2 miejsce 150 złotych + trofeum 2 miejsce 150 złotych + trofeum
3 miejsce 100 złotych + trofeum 3 miejsce 100 złotych + trofeum

W Biegu Głównym na 5 kilometrów Organizator przewiduje nagrody rzeczowe. W kategoriach wiekowych w Biegu Głównym oraz w Biegu Młodzieżowym dla pierwszych 3 osób organizator przewidział trofea sportowe oraz nagrody rzeczowe. Wszyscy zawodnicy w biegu głównym na dystansie 5 oraz 10 kilometrów otrzymują pamiątkowe medale okolicznościowe. Zawodnicy startujący w Biegu Głównym na 5 i 10 kilometrów biorą udział w quizie z nagrodami. W Biegu Głównym Organizator przewidział specjalną nagrodę dla najlepszego zawodnika
i zawodniczki z Wodzisławia Śląskiego. ZAWODNICY Z KLASYFIKACJI GENERALNEJ NIE OTRZYMUJĄ NAGRÓD W KATEGORIACH WIEKOWYCH.

9. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia przyjmowane będą poprzez wypełnienie formularza klikając https://dostartu.pl/blekitna-wstega-balatonu-v2025.pl.html lub przez stronę internetową: www.mosir.wodzislaw-slaski.pl lub w biurze zawodów w miarę
wolnych miejsc. Wszystkie informacje będą dostępne również na stronie internetowej: www.mosir.wodzislaw-slaski.pl oraz na naszym facebook-owym profilu: www.facebook.com/mosirwodzislaw Dla osób zgłoszonych elektronicznie do Biegu Głównego nie będzie możliwości zmiany dystansu w dniu biegu.

10. OPŁATA STARTOWA
• 30,00 zł w biegu na 5 km i 10 km - do 28 lutego 2018 r.
• 40,00 zł w biegu na 5 km i 10 km - od 1 marca do 22 marca 2018 r.
• 50,00 zł w biegu na 5 km i 10 km – w Biurze Zawodów w dniu biegu
• 5,00 zł w Biegach Młodzieżowych
Opłaty startowe prosimy kierować bezpośrednio na konto: 88 8468 0000 0010 0027 4687 0001. Współorganizator wystawia faktury po uprzednim zgłoszeniu.

11. WARUNKI UCZESTNICTWA
Ze względów bezpieczeństwa w Biegu Głównym na 5 kilometrów wprowadza się limit startujących – 150 osób, w Biegu Główym na 10 kilometrów wprowadza się limit startujących – 150 osób. Limity mogą ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń online przed biegiem. O kolejności zapisów w Biegu Głównym decyduje dokonanie opłaty startowej. Uczestnikiem Biegu Głównego mogą zostać osoby, które do dnia 25 marca 2018 r. ukończyły 14 lat, oraz dokonały opłaty startowej.
Warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach, lub złożenie własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w/w zawodach, oraz przyjęciu pełnego ryzyka i konsekwencji udziału, na własną odpowiedzialność. W przypadku osób poniżej 18 roku życia na start muszą wyrazić zgodę rodzice lub opiekunowie prawni przez złożenie stosownego oświadczenia podpisanego w obecności przedstawiciela biura zawodów.
Podpisanie zgłoszenia do zawodów i pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu, oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku startującego
w materiałach informacyjnych i promocyjnych imprezy. Dla osób zgłoszonych elektronicznie do Biegu Głównego nie będzie możliwości zmiany dystansu w dniu biegu.
Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, legitymację szkolną, paszport lub prawo jazdy) celem kontroli daty urodzenia i obywatelstwa oraz dowód wpłaty opłaty startowej. Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów.
Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony /skracanie trasy/ zostaną zdyskwalifikowani. Podczas zawodów zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu na wysokości klatki piersiowej.
Biuro zawodów biegu będzie się mieściło na terenie Ośrodka Rekreacyjnego Balaton ul. Bracka (budynek - syrenka), w dniu 25 marca 2018 w godz. 8.30 – 10.20.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu.
Organizator zapewnia: opiekę medyczną, napoje, ciepły poczęstunek,
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników zawodów zgubione, uszkodzone czy zniszczone. Zawodnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej, powołanej przez organizatora zawodów. Skargę na piśmie należy złożyć do godziny 14:00, po wpłacie kaucji
w wysokości 50 zł. Komisja ma obowiązek rozpatrzyć ją do 1 godziny od jej otrzymania.

W przypadku skargi nieuzasadnionej kaucja nie podlega zwrotowi i zostanie ona wpłacona na konto organizatora lub współorganizatora. Dyrektor Biegu może wykluczyć z zawodów osoby nieprzestrzegające regulaminu i ładu sportowego. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Wyłączność na utrwalenie przebiegu imprezy za pomocą sprzętu audiowizualnego oraz fotograficznego podczas zawodów posiadają osoby/firmy posiadające akredytację wydaną przez Organizatora w dniu zawodów. Wejście w okolice trasy podczas imprezy jest możliwe tylko dla fotoreporterów i operatorów kamer, którzy otrzymali od Organizatora akredytację. W przypadku naruszenia reguł bezpieczeństwa posiadacz akredytacji ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone na zdrowiu lub mieniu uczestników imprezy.
Wszelkich informacji na temat biegu udziela: Bogdan Bojko; 501 605 455, Ireneusz Górnik 512 070 794, poczta elektroniczna: i.gornik@mosir.wodzislaw-slaski.pl
Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w razie wystąpienia zdarzeń losowych.
Dyrektor zawodów: Bogdan Bojko

Dyskusja

Zaloguj się

Zaloguj się Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Wróć do logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Załóż konto Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU