Błękitna Wstęga Balatonu

Wodzisław Śląski
26.03.2017

Status zawodów

Wyniki oficjalne / wyniki oficjalne

Do rozpoczęcia zawodów zostało

Ilość uczestników

254

Nazwa zawodów

Błękitna Wstęga Balatonu

Lokalizacja

Wodzisław Śląski

Start

26.03.2017 11:00

Kategoria zawodów

Biegi

Strona zawodów

http://www.mosir-centrum.pl

Ograniczenie wiekowe

brak

Organizator

irek.gornik@gmail.com

E-mail organizatora

Telefon organizatora

-

Klasyfikacje

BIEG GŁÓWNY 10 KM

Dystans

10 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

172


Opłaty

do 28.02.2017

30.00 zł

do 23.03.2017

40.00 zł

BIEG GŁÓWNY 5 KM

Dystans

5 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

69


Opłaty

do 28.02.2017

30.00 zł

do 23.03.2017

40.00 zł

BIEG MŁODZIEŻOWY

Płeć

K,M

Wiek

0-15

Uczestników

13


Opłaty

do 28.02.2017

30.00 zł

do 23.03.2017

40.00 zł

CROSS BŁĘKITNA WSTĘGA BALATONU 2017

REGULAMIN

1. CEL
Promocja biegania jako najprostszej i najbardziej dostępnej formy aktywności fizycznej.
Promocja Miasta Wodzisławia Śląskiego.
Podwyższenie ogólnej kondycji fizycznej i zdrowotnej.

2. ORGANIZATOR
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM” Wodzisław Śląski

3. WSPÓŁORGANIZATORZY
MKP Odra Centrum Wodzisław Śląski
Urząd Miasta Wodzisław Śląski

4. TERMIN I MIEJSCE
26 marca 2017 (NIEDZIELA), Wodzisław Śl., Ośrodek Rekreacyjny „Balaton” przy ul Brackiej

5. TRASA BIEGU
Błękitna Wstęga Balatonu to klasyczny cross w terenie leśnym. Urozmaiceniem dla biegaczy jest ukształtowanie terenu z trasami wiądącymi przez malowniczy Ośrodek Rekreacyjny "Balaton" oraz lasy, gdzie znajduje się wiele podbiegów oraz zbiegów. Trasa w głównej mierze biegnie ścieżkami szutrowymi oraz leśnymi duktami z niewielkim fragmentem asfaltu (pętle). Jedna pętla ok. 5 km. Pętla biegu młodzieżowego – 760 metrów z okazji 760-lecia Miasta Wodzisław Śląski. Pod regulaminem umieściliśmy zdjęcia Ośrodka Rekreacyjnego "Balaton" na którym odbędzie się Bieg.

6. POMIAR CZASU
Podczas biegu będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu za pomocą zwrotnych chipów wsznurowanych do buta. Po zakończonym biegu należy oddać chip do skrzynek umieszczonych w strefie mety.

7. PROGRAM IMPREZY
Biuro zawodów czynne od godziny 8:30 do 10:20. Prosimy o przybycie w godzinach 8:30 – 9:00 aby uniknąć nadmiernego obciążenia Biura Zawodów.

Start biegu młodzieżowego – godzina 10:45.
Chłopcy i dziewczęta – 760 m (1 okrążenie).
Start biegu – godzina 11:00.
Mężczyźni: 10 km - (2 okrążenia), kobiety - 10 km (2 okrążenia).
Mężczyźni: 5 km – (1 okrążenie), kobiety – 5 km (1 okrążenie).
Dekoracja i zakończenie zawodów około godziny 13:30.

Kategorie wiekowe w Biegu Młodzieżowym
Szkoła Podstawowa – chłopcy (12 lat i młodsi)
Szkoła Podstawowa – dziewczęta (12 lat i młodsi)
Gimnazjum – chłopcy (13-15 lat)
Gimnazjum – dziewczęta (13-15 lat)

Kategorie wiekowe w Biegu Głównym – 10 kilometrów
M – 1 (16 - 29 lat)
K – 1 (16 – 29 lat)
M – 2 (30 - 39 lat)
K – 2 (30 – 39 lat)
M – 3 (40 - 49 lat)
K – 3 (40 – 49 lat)
M – 4 (50 - 59 lat)
K – 4 50 lat i więcej
M – 5 (60 lat i więcej)

Kategorie wiekowe w Biegu Głównym – 5 kilometrów
Open Mężczyzn
Open Kobiet

8. NAGRODY
Klasyfikacja generalna (OPEN) - nagrody finansowe w biegu na 10 kilometrów:
Mężczyźni I MIEJSCE - 300 ZŁ + PUCHAR
Mężczyźni II MIEJSCE - 200 ZŁ + PUCHAR
Mężczyźni III MIEJSCE - 150 ZŁ + PUCHAR
Kobiety I MIEJSCE - 300 ZŁ + PUCHAR
Kobiety II MIEJSCE - 200 ZŁ + PUCHAR
Kobiety III MIEJSCE - 150 ZŁ + PUCHAR

W Biegu Głównym na 5 kilometrów Organizator nie przewiduje nagród finansowych. W kategoriach wiekowych w Biegu Głównym oraz w Biegu Młodzieżowym dla pierwszych 3 osób organizator przewidział trofea sportowe oraz nagrody rzeczowe. Wszyscy zawodnicy w biegu głównym na dystansie 5 oraz 10 kilometrów otrzymują pamiątkowe medale okolicznościowe. Zawodnicy startujący w Biegu Głównym na 5 i 10 kilometrów biorą udział w quizie z nagrodami. W Biegu Głównym Organizator przewidział specjalną nagrodę dla najlepszego zawodnika i zawodniczki z Wodzisławia Śląskiego. ZAWODNICY Z KLASYFIKACJI GENERALNEJ NIE OTRZYMUJĄ NAGRÓD W KATEGORIACH WIEKOWYCH.

9. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia przyjmowane będą poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej: www.personalbest.pl lub w biurze zawodów w miarę wolnych miejsc. Wszystkie informacje będą dostępne również na stronie internetowej: www.mosir-centrum.pl oraz na naszym facebook-owym profilu: facebook.com/mosirwodzislaw. Dla osób zgłoszonych elektronicznie do Biegu Głównego nie będzie możliwości zmiany dystansu w dniu biegu.

10. OPŁATA STARTOWA
30,00 zł w biegu na 5 km i 10 km - do 28 lutego 2017 r.
40,00 zł w biegu na 5 km i 10 km - od 1 marca do 23 marca 2017 r.
50,00 zł w biegu na 5 km i 10 km – w Biurze Zawodów w dniu biegu
Opłaty startowe prosimy kierować bezpośrednio na konto współorganizatora - 88 8468 0000 0010 0027 4687 0001. Współorganizator wystawia faktury po uprzednim zgłoszeniu.
Udział w Biegu Młodzieżowym jest nieodpłatny.

11. WARUNKI UCZESTNICTWA
Ze względów bezpieczeństwa w Biegu Głównym na 5 kilometrów wprowadza się limit startujących – 100 osób, w Biegu Główym na 10 kilometrów wprowadza się limit startujących – 150 osób. W Biegu Młodzieżowym ustala się limit startujących – 100 osób. O kolejności zapisów w Biegu Głównym decyduje dokonanie opłaty startowej. Uczestnikiem Biegu Głównego mogą zostać osoby, które do dnia 26 marca 2017 r. ukończyły 16 lat, oraz dokonały opłaty startowej.
Warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach, lub złożenie własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w/w zawodach, oraz przyjęciu pełnego ryzyka i konsekwencji udziału, na własną odpowiedzialność. W przypadku osób poniżej 18 roku życia na start muszą wyrazić zgodę rodzice lub opiekunowie prawni przez złożenie stosownego oświadczenia podpisanego w obecności przedstawiciela biura zawodów.
Podpisanie zgłoszenia do zawodów i pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu, oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku startującego w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy. Dla osób zgłoszonych elektronicznie do Biegu Głównego nie będzie możliwości zmiany dystansu w dniu biegu.
Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, legitymację szkolną, paszport lub prawo jazdy) celem kontroli daty urodzenia i obywatelstwa oraz dowód wpłaty opłaty startowej. Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów.
Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony /skracanie trasy/ zostaną zdyskwalifikowani. Podczas zawodów zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu na wysokości klatki piersiowej.
Biuro zawodów biegu będzie się mieściło na terenie Ośrodka Rekreacyjnego Balaton ul. Bracka (budynek - syrenka), w dniu 26 marca 2017 w godz. 8.30 – 10.20.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu.
Organizator zapewnia: opiekę medyczną, napoje, ciepły poczęstunek,
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników zawodów zgubione, uszkodzone czy zniszczone. Zawodnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej, powołanej przez organizatora zawodów. Skargę na piśmie należy złożyć do godziny 14:00, po wpłacie kaucji w wysokości 50 zł. Komisja ma obowiązek rozpatrzyć ją do 1 godziny od jej otrzymania. W przypadku skargi nieuzasadnionej kaucja nie podlega zwrotowi i zostanie ona wpłacona na konto organizatora lub współorganizatora. Dyrektor Biegu może wykluczyć z zawodów osoby nieprzestrzegające regulaminu i ładu sportowego. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Wyłączność na utrwalenie przebiegu imprezy za pomocą sprzętu audiowizualnego oraz fotograficznego podczas zawodów posiadają osoby/firmy posiadające akredytację wydaną przez Organizatora w dniu zawodów. Wejście w okolice trasy podczas imprezy jest możliwe tylko dla fotoreporterów i operatorów kamer, którzy otrzymali od Organizatora akredytację. W przypadku naruszenia reguł bezpieczeństwa posiadacz akredytacji ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone na zdrowiu lub mieniu uczestników imprezy.
Wszelkich informacji na temat biegu udziela: Bogdan Bojko; 501 605 455, Ireneusz Górnik 512 070 794, poczta elektroniczna: i.gornik@mosir.wodzislaw-slaski.pl
Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w razie wystąpienia zdarzeń losowych.
Dyrektor zawodów: Bogdan Bojko

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konta obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Wróć do logowania

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Konta obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konta obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konta obsługuje

DO:ST:AR:TU