I Górski Bieg Miłków

WIŚNIOWA POLANA Camping Miłków (basen w Miłkowie)
08.10.2016

Status zawodów

Zawody zakończone / wyniki nieoficjalne

Do rozpoczęcia zawodów zostało

Ilość uczestników

148


Nazwa zawodów

I Górski Bieg Miłków

Lokalizacja

WIŚNIOWA POLANA Camping Miłków (basen w Miłkowie)

Start

08.10.2016 10:30

Kategoria zawodów

Biegi

Ograniczenie wiekowe

2

Organizator

ZACHAR PLC SPORT

E-mail organizatora

-

Telefon organizatora

-


Klasyfikacje

10 km

Dystans

10 km

Płeć

K,M

Wiek

18-120

Uczestników

63


Udział bezpłatny

21,097 km

Dystans

21 km

Płeć

K,M

Wiek

18-120

Uczestników

45


Udział bezpłatny

Bieg dzieci i młodzieży

Dystans

0 km

Płeć

K,M

Wiek

2-15

Uczestników

40


Udział bezpłatny


PLAN ZAWODÓW:
08.00-09.30 biuro zawodów;
10.00 start biegu dla najmłodszych;
10.15 start biegu dla dzieci od 8 do 16 roku życia;
10.30 start biegu głównego na dystansie 10 km i 21,097;
12.30 dekoracja najmłodszych zwycięzców,
12.45 ognisko i grill;
14.30 udekorowanie zwycięzców klasyfikacji generalnej i kategorii wiekowych biegów (10 i
21,097 km) na scenie Wiśniowej Polany

OPŁATY STARTOWE:

Dzieci - za darmo

DYSTANS 10 KM
Data
Do 31.08.2016............. 35,00
Do 30.09.2016..............40,00
01.10- 08.10.2016........ 45,00


DYSTANS 21,097 KM
Data
Do 31.08.2016..............50,00
Do 30.09.2016..............60,00
01.10- 08.10.2016........ 70,00


Koszulka pamiątkowa to koszt 39 zł.

Pakiet startowy zawiera: numer startowy z chipem elektronicznego pomiaru czasu wraz z agrafami do montażu numeru; dostęp do punktów żywieniowych na trasie i mecie biegu; oznakowaną i zabezpieczoną trasę biegu; elektroniczny pomiar czasu; Pasta Party – ciepły posiłek na mecie biegu; Tombola – udział w losowaniu nagród wśród wszystkich uczestników biegu; pamiątkowy medal ukończenia biegu wręczany na mecie;
pamiątkowy dyplom ukończenia biegu dostępny w biurze biegu lub do pobrania ze strony www biegu; drobiazg rzeczowy uzależniony od sponsorów.

W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości ( np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty.

Opłaty startowe należy kierować do dnia 03.10.2016 r. na dane:
P.P.H.U. ZACHAR Michał Zachariasiewicz
Miłków 204a, 58-535 Miłków
NIP: 611-242-07-91
Nr. konta: 05 1090 1926 0000 0001 2258 0399

Tytuł płatności: I Górski Bieg Miłków 2016; Imię i nazwisko uczestnika + rok urodzenia + DYSTANS (10 LUB 21 km )
UWAGA! W przypadku dokonania opłaty w późniejszym terminie uczestnik zobowiązany jest przedstawić potwierdzenie dokonania płatności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie; Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że dane w nim zawarte są zgodne z prawdą, że zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki regulaminu oraz zapewnia, że stan zdrowia w jakim się znajduje umożliwia mu udział w Górskim Triathlonie Miłków; Organizator może odmówić startu osobie, która w rażący sposób narusza regulamin biegu i swoim zachowaniem zakłóca przebieg całej imprezy a także zdyskwalifikować osobę, u której stwierdzi się skrócenie trasy (przebiegnięcie po innej niż wyznaczona;
Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dz.U.Nr133, poz..883.); Zawodnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystywane przez prasę, radio, TV a także w celach marketingowych organizatora i sponsorów zawodów; Wyniki wyświetlone będą na mecie na telebimie i wydrukowane; Trasę zabezpieczą OSP i wolontariusze; Zabezpieczenie medyczne: Divemed; Informacje o trasie: Justyna 508 231 333; W sprawach nieobjętych Regulaminem ostateczne rozstrzygnięcie należy do Organizatora.

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konta obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Wróć do logowania

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Konta obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konta obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konta obsługuje

DO:ST:AR:TU