III Nocny Bieg z Gwiazdami

Wodzisław Śląski
08.07.2017

Status zawodów

Rejestracja zamknięta

Do zakończenia zapisów zostało

Ilość uczestników

275

Nazwa zawodów

III Nocny Bieg z Gwiazdami

Lokalizacja

Wodzisław Śląski

Start

08.07.2017 22:00

Kategoria zawodów

Biegi

Strona zawodów

http://www.trzywzgorza.pl

Ograniczenie wiekowe

14 lat

Organizator

MOSiR "CENTRUM"

E-mail organizatora

i.gornik@mosir.wodzislaw-slaski.pl

Telefon organizatora

512070794

Klasyfikacje

BIEG 5 KM

Dystans

5 km

Płeć

K,M

Wiek

14-99

Uczestników

275


Opłaty

do 04.07.2017

30.00 zł

do 05.07.2017

50.00 zł

III Nocny Bieg z Gwiazdami


1. ORGANIZATOR I WSPÓŁORGANIZATORZY:
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM” Wodzisław Śl.
- Miasto Wodzisław Śląski
- MKP Odra Centrum Wodzisław Śląski,
2. TERMIN:
8 lipca 2017 r. godz. 22:00 (sobota)
3. MIEJSCE:
Rodzinny Park Rozrywki "Trzy Wzgórza" w Wodzisławiu Śląskim
Biuro zawodów: przy zabudowie kontenerowej Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza” w Wodzisławiu Śląskim. Wjazd od ulicy Matuszczyka.
4. TRASA:
Trasa: alejki Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza”, ul. Mieszka – dystans 5,0 km (dwie pętle), bieg w porze nocnej, trasa w większości oświetlona.
5. UCZESTNICTWO:
A. Warunkiem udziału w biegu jest:
- ukończenie 14 lat najpóźniej w dniu 8.07.2017 r.
- w przypadku osób niepełnoletnich, okazanie podpisanej przez opiekuna prawnego uczestnika zgody na uczestnictwo w Biegu (zgodę należy okazać w Biurze Zawodów przy odbiorze pakietu startowego).
- przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału
w zawodach lub złożenie własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału
w Biegu oraz przyjęciu pełnego ryzyka i konsekwencji udziału na własną odpowiedzialność.
- uiszczenie opłaty wpisowej przelewem elektronicznym
- w przypadku wolnych miejsc w dniu zawodów opłatę należy wnieść w biurze zawodów
B. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów (konieczność
posiadania dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem)
C. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych oraz pakietów startowych
odbędzie się 7 lipca oraz w dniu zawodów 8 lipca 2017 r. w Biurze Zawodów.
6. POMIAR CZASU:
Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończą bieg będzie realizowany systemem elektronicznym. Każdy zawodnik otrzyma specjalny chip pomiarowy umieszczony w numerze startowym. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać swój numer startowy. Brak numeru powoduje dyskwalifikację zawodnika.
7. LIMIT UCZESTNIKÓW:
Ustala się limit zawodników – 470 osób. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania 30 dodatkowymi numerami startowymi wg. własnego uznania.
8. ZAPISY I ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia w Biurze Zawodów przy ulicy Matuszczyka w Wodzisławiu Śląskim (Rodzinny Park Rozrywki „Trzy Wzgórza”) w dniu zawodów 8.07.2017 r. w godz. 19:00 – 21:00 w razie nie wyczerpania limitu bądź zwiększenia limitu przez organizatora. Istnieje możliwość odbioru pakietów startowych w piątek 7 lipca 2017 r. w godzinach od 13:00 do 15:00 w wypożyczalni sprzętu sportowego na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki "Trzy Wzgórza".
Zapisy wyłącznie drogą elektroniczną przez stronę www.mosir-centrum.pl, www.trzywzgorza.pl, www.personalbest.pl lub bezpośrednio: http://dostartu.pl/iii-nocny-bieg-z-gwiazdami-v1153.pl.html
Zgłoszenie widoczne będzie na liście startowej po dokonaniu zapłaty. Zgłoszenie bez opłaty startowej nie rezerwuje miejsca startowego i nie gwarantuje otrzymania pakietu startowego w dniu zawodów.
Istnieje możliwość przepisania pakietu startowego na innego zawodnika do dnia 4 lipca 2017 r.
Podpisanie zgłoszenia do zawodów i pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku startującego w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.
9. OPŁATA STARTOWA:
Opłata startowa w formie przelewu on-line do dnia 4 lipca wynosi 30 zł.
W dniu 5 lipca po zamknięciu zapisów elektronicznych zostanie oficjalnie ogłoszona ilość pakietów startowych dostępnych do nabycia w dniu zawodów w Biurze Zawodów przy ulicy Matuszczyka w Wodzisławiu Śląskim (Rodzinny Park Rozrywki „Trzy Wzgórza”) w dniu zawodów 8.07.2017 r. w godz. 19:00 – 21:00. W dniu zawodów opłata wynosi 50 złotych. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
10. NAGRODY:
Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn – nagrody pieniężne oraz trofea sportowe za miejsca 1 - 6

Mężczyźni
Kobiety
1 miejsce – 300 złotych
1 miejsce – 300 złotych
2 miejsce – 250 złotych
2 miejsce – 250 złotych
3 miejsce – 200 złotych
3 miejsce – 200 złotych
4 miejsce – 150 złotych
4 miejsce – 150 złotych
5 miejsce – 100 złotych
5 miejsce – 100 złotych
6 miejsce – 50 złotych
6 miejsce – 50 złotych

W kategoriach wiekowych mężczyzn i kobiet: trofea sportowe + dyplomy
Kategorie wiekowe
Mężczyźni
Kobiety
M1 14 – 29 lat
K1 14 – 29 lat
M2 30 – 39 lat
K2 30 – 44 lata
M3 40 – 49 lat
K3 45 lat i powyżej
M4 50 lat i powyżej


Ponadto Organizator przewiduje upominki dla 3 najlepszych zawodników i 3 najlepszych zawodniczek z Wodzisławia Śląskiego.
11. PAKIET STARTOWY
W skład pakietu startowego wchodzą:
- okolicznościowa koszulka techniczną,
- pakiet 3-5 zdjęć z trasy do pobrania po biegu w wersji elektronicznej,
- okolicznościowy worek na buty sportowe,
- zabezpieczenie medyczne,
- pamiątkowy numer startowy wraz z elektronicznym pomiarem czasu,
- napoje - woda
Nagrody nie dublują się - zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej (kat. OPEN) nie będą dekorowani w klasyfikacjach wiekowych.


12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Limit czasu na ukończenie biegu wynosi 50 minut. Po przekroczeniu limitu czasu lub zejścia
z trasy zawodnik zobowiązany jest do zdjęcia numeru startowego.
Bieg odbywa się przy ruchu ograniczonym, dlatego należy stosować się do przepisów o ruchu drogowym.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników zawodów zgubione, uszkodzone czy zniszczone.
Zawodnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej, powołanej przez organizatora zawodów. Skargę na piśmie należy złożyć do godziny 23:00, po wpłacie kaucji w wysokości 50 zł. Komisja ma obowiązek rozpatrzyć ją do 1 godziny od jej otrzymania. W przypadku skargi nieuzasadnionej kaucja nie podlega zwrotowi i zostanie ona wpłacona na konto organizatora.
W dniu 8.07.2017 r. w godzinach 19:00 – 23:30 czynny będzie depozyt, do którego można oddać na przechowanie zapakowane rzeczy osobiste zawodników. Wydawanie z depozytu będzie się odbywało za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobranie rzeczy przez inną osobę.
Komunikat z wynikami końcowymi zawodników dostępny będzie na stronach internetowych www.mosir-centrum.pl lub www.trzywzgorza.pl lub www.personalbest.pl lub www.maratonypolskie.pl
Ze względu na nocny charakter biegu, Organizator zaleca udział w biegu z latarką czołową.
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi około godz. 23:00 – 23:30.
Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w razie wystąpienia zdarzeń losowych.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora zawodów.
Organizator zapewnia: szatnie, toalety, depozyt, pakiet startowy oraz opiekę medyczną.
13. DANE KONTAKTOWE:
- Ireneusz Górnik, tel. 512 070 794, e-mail: i.gornik@mosir.wodzislaw-slaski.pl
- Bogdan Bojko, tel. 501 605 455, e-mail: b.bojko@mosir.wodzislaw-slaski.pl

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konta obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Wróć do logowania

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Konta obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konta obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konta obsługuje

DO:ST:AR:TU