IV Bieg Uliczny o Gorącą Dynię w Zwoleniu

Zwoleń, Polska
28.10.2017

Status zawodów

Rejestracja zamknięta

Do rozpoczęcia zawodów zostało

Ilość uczestników

351

Nazwa zawodów

IV Bieg Uliczny o Gorącą Dynię w Zwoleniu

Lokalizacja

Zwoleń, Polska

Start

28.10.2017 18:00

Kategoria zawodów

Biegi

Strona zawodów

http://https://www.facebook.com/zwolenbiega/

Ograniczenie wiekowe

14

Organizator

Stowarzyszenie Zwoleń Biega

E-mail organizatora

kimery@onet.eu

Telefon organizatora

609295218

Klasyfikacje

Bieg Główny 5km

Dystans

5 km

Płeć

K,M

Wiek

14-99

Uczestników

351


Opłaty

do 19.10.2017

40.00 zł

1. Regulamin
IV Biegu Ulicznego o Gorącą Dynię w Zwoleniu
2. Cel imprezy:

Promocja biegania jako najprostszej formy ruchu
Promocja miasta Zwoleń
Propagowanie zdrowego stylu życia

3. Organizator:
Stowarzyszenie biegowe –Zwoleń Biega.
przy współudziale:
Urząd Miasta Zwoleń,

4. Termin i miejsce biegu:

28 października 2017 r.
Start Biegu Głównego odbędzie się o godzinie 18:00.
Trasa przebiega ulicami Zwolenia.

5. Dystans i pomiar czasu:

Dystans w Biegu Głównym wynosi 5 km (asfalt). Czas każdego uczestnika będzie mierzony elektronicznie za pomocą chipów pasywnych.

6. Klasyfikacja generalna i kategorie wiekowe

Klasyfikacja generalna:
Podczas Biegu Głównego będzie prowadzona klasyfikacja generalna

Kategorie wiekowe:
Kobiety - kategorie wiekowe – 5km Mężczyźni – kategorie wiekowe - 5km
K1 - 14 - 24 lat M 1 - 14 - 24 lat
K2 - 25- 34 lat M 2 - 25 - 34 lat
K3 - 35 – 44 lat M 3 - 35 – 44 lat
K4 - 45 - i starsze M 4 - 45 – 54 lat
M 5 - 55 – i starsi

Dodatkowe klasyfikacje:

- Klasyfikacja drużynowa* (szczegóły podane tej klasyfikacji w oddzielnym regulaminie)

7. Nagrody
Nagrody w biegu głównym:
W klasyfikacji generalnej biegu na 5km: miejsca I – III nagrody : Puchary (nagrody rzeczowe)
W klasyfikacji wiekowej biegu na 5km: miejsca I- III : Puchary (nagrody rzeczowe)

Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe imienne numery startowe, medale na mecie oraz gorący posiłek i napoje.
Po dekoracji zwycięzców Organizator przewidział qiuz z nagrodami dla wszystkich uczestników Biegu.

8. Uczestnictwo
W biegu głównym mogą wziąć udział zawodnicy urodzeni przed 2003 roku (w dniu zawodów mają ukończone 14 lat) i starsi, posiadający aktualne badania lekarskie lub podpisujący oświadczenie o starcie w Biegu na własną odpowiedzialność.
Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w Biegu.

9. Zgłoszenia oraz limit uczestników
• elektronicznie do dnia 19.10.2017 bezpośrednio przez link: https://dostartu.pl/iv-bieg-uliczny-o-goraca-dynie-w-zwoleniu-v1728.pl.html lub na stronach www.personalbest.pl oraz www.maratonypolskie.pl,
• w biurze zawodów w dniu biegu od godz.15.00 – 17.00
• Organizator wprowadza limit startujących – 300 osób. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitu startujących o czym poinformuje w odrębnym komunikacie przez stronę Internetową.
• Zapisani uczestnicy, którzy nie dokonają opłaty startowej do dnia 23 października 2017 r. włącznie zostaną skreśleni z listy startowej. Będą mieli możliwość zapisania się na Bieg w dniu zawodów w miarę wolnych miejsc.

10. Opłata startowa:
• 30 zł – dla zawodników którzy dokonają wpłaty przelewem do 30.09.2017 na numer konta Stowarzyszenie biegowe - Zwoleń Biega. Numer rachunku bankowego: 54102043170000530203824257 PKO BP oddział w Zwoleniu.
• 40 zł – dla zawodników którzy dokonają wpłaty przelewem po 30.09.2017 na numer konta Stowarzyszenie biegowe - Zwoleń Biega. Numer rachunku bankowego: 54102043170000530203824257 PKO BP oddział w Zwoleniu.
• 50 zł - w dniu zawodów w biurze zawodów w miarę wolnych miejsc

Dla członków Stowarzyszenia Zwoleń Biega opłata wynosi 10zł (jeżeli opłacona została składka członkowska) opłata do 30.09.2017, po tym terminie opłata wynosi 50zł.

11. Postanowienia końcowe
• osoby niepełnosprawne zwolnione z opłaty startowej
• ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora,
• bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
• organizator zapewnia miejsce na przebranie
• trasa oznakowana co 1km
• na drogach obowiązują przepisy ruchu drogowego
• zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa,
• stosowania się do poleceń wydawanych przez zabezpieczających Bieg Policjantów,
Strażaków z OSP oraz wolontariuszy w żółtych kamizelkach odblaskowych Organizatora.
• na początku peletonu jedzie rowerzysta w oznakowanej kamizelce odblaskowej
• za ostatnim zawodnikiem jedzie rowerzysta w oznakowanej kamizelce odblaskowej
• punkt pomocy medycznej znajduje się na placu Kochanowskiego i zabezpieczony jest przez Firmę Medica Zwoleń
• organizator zapewnia gorący posiłek po biegu,
• kontakt :661238523, 609295218

Dekoracja zwycięzców w kategorii generalnej oraz w kategoriach wiekowych około godz. 19.30 na placu Kochanowskiego w Zwoleniu.

Dyskusja

Zaloguj się

Zaloguj się Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Wróć do logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Załóż konto Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU