IV Bieg z Kopyta

Gniazdów, Polska
18.08.2018

Status zawodów

Rejestracja zamknięta

Do rozpoczęcia zawodów zostało

Ilość uczestników

191

Nazwa zawodów

IV Bieg z Kopyta

Lokalizacja

Gniazdów, Polska

Start

18.08.2018 11:30

Kategoria zawodów

Biegi

Strona zawodów

http://www.kozieglowy.pl

Ograniczenie wiekowe

9

Organizator

Gmina i Miasto Koziegłowy

E-mail organizatora

orlik@kozieglowy.pl

Telefon organizatora

518081309

Klasyfikacje

Bieg Główny 10 km

Dystans

10 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

81


Opłaty

do 16.08.2018

20.00 zł

Bieg 5 km

Dystans

5 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

47


Opłaty

do 16.08.2018

20.00 zł

Nordic Walking

Dystans

6 km

Płeć

K,M

Wiek

9-99

Uczestników

63


Opłaty

do 16.08.2018

20.00 zł

REGULAMIN
„IV Bieg Z Kopyta 2018”
I. Termin i miejsce
18.08.2018 r., Stadion sportowy w Gniazdowie
II. Organizatorzy
• Gmina i Miasto Koziegłowy pod Patronatem Europoseł Jadwigi Wiśniewskiej
• MGOPK Koziegłowy
• Klub Sportowy Warriors Koziegłowy

Tel. Kontaktowy : 518081309
III. Współpraca
• Stowarzyszenie Kijomaniacy
• Komenda Powiatowa Policji w Myszkowie
• OSP Koziegłowy

IV. Cele
1. Popularyzacja biegania, Nordic Walking jako najprostszej formy czynnego wypoczynku i aktywności ruchowej.
2. Promocja Gminy i Miasta Koziegłowy, samorządu dbającego o kulturę fizyczną swoich mieszkańców oraz walorów rekreacyjnych do biegania/nordicowania, integracja pokoleń.
3. Upowszechnianie zdrowego stylu życia.
4. Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy i Miasta Koziegłowy
5. Kształtowanie i promowanie pozytywnych wzorców zachowań wśród dzieci i młodzieży oraz aktywności ruchowej .
V. Trasa
Trasa biegu obejmuje nawierzchnie asfaltową
Trasa Nordic Walking obejmuje nawierzchnię szutrową około 70% i asfaltową około 30% trasy. Trasa oznakowana. Nie posiada atestu PZLA.
Limit czasowy dla wszystkich dystansów: 2h 45min.
Na trasie znajdują się sędziowie, którzy będą dokonywali oceny techniki marszu nordic walking, oraz udzielali kar za naruszenie regulaminu przepisów nordic walking (patrz rozdział IX niniejszego regulaminu).
W przypadku upalnej pogody na trasie będą znajdował się punkt nawodnienia.
1. Bieg Główny na dystansie 10km
2. Bieg na dystansie 5km
3. Marsz Nordic Walking na dystansie 6 km

VI. Program Imprezy
8.00-10.30 – Praca Biura Zawodów
09.00 – start biegów dla dzieci
11.00 – Uroczyste otwarcie imprezy „Bieg z Kopyta”
11.15- Wspólna rozgrzewka
11.30 – Start Biegu Głównego
11.35 – Start Biegu na dystansie 5km
11.40- Start Nordic Walking na dystansie 6 km
14.00 – Zamknięcie trasy Biegów
14.45 – Dekoracja zwycięzców poszczególnych kategorii
Jednocześnie w godz. 9.00-10.30 będą się odbywały biegi dzieci od 5 do 15 lat na różnych dystansach: Bieg dla dzieci i młodzieży odbędzie się na bieżni lekkoatletycznej
Kategoria I godz. 09:00 PRZEDSZKOLAKI dystans 100m (roczniki 2012 i młodsi)
Kategoria II godz. 09:20 SZKOŁA PODSTAWOWA
*Klasy 1-3 dziewczyny i chłopcy dystans 200m (roczniki 2011 – 2009)
*Klasy 4-6 dziewczyny i chłopcy dystans 400m (roczniki 2008 – 2006)
Kategoria III godz.09:40 SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM
*Klasy 7 SP i 2-3 Gim. dziewczyny 800 m (roczniki 2005 – 2003)
*Klasy 7 SP i 2-3 Gim. 2-3 chłopcy 1200 m (roczniki 2005 – 2003)
VII. Uczestnictwo
1. Zawody są otwarte dla wszystkich zainteresowanych, zarówno osób zrzeszonych w klubach sportowych, jak i amatorów. Limit Uczestników wynosi 400 osób (250 osób- bieg, 150 osób- nordic walking).
2. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów na uczestnictwo w Biegu (podpisanie oświadczenia w Biurze Zawodów przez rodzica lub opiekuna prawnego po przedstawieniu dokumentu tożsamości).
3. Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w zawodach. Organizator nie ubezpiecza uczestników.
4. Wszyscy startujący zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
5. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
6. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne, z zastrzeżeniem sytuacji zagrażającym bezpieczeństwu.
7. Wyniki końcowe dostępne będą po zakończeniu imprezy na stronie www.personalbest.pl
8. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.
9. W ramach pakietu startowego Uczestnicy otrzymują m.in. numer startowy wraz z agrafkami, posiłek regeneracyjny po biegu, wodę mineralną po biegu oraz pamiątkowy medal.
VIII. Pomiar czasu
Prowadzony będzie elektroniczny pomiar czasu z wykorzystaniem chipów umieszczonych w numerze startowym. Oficjalnym czasem biegów jest czas BRUTTO. Numer startowy należy umieścić w widocznym miejscu na klatce piersiowej. Numer startowy nie może być zakryty ani zasłonięty, w przeciwnym wypadku Organizator nie gwarantuje prawidłowości pomiaru czasu. Wyniki nieoficjalne obowiązują przez 72 godziny od publikacji w tym czasie można składać reklamacje oraz wnosić o korektę danych.
IX. Zgłoszenia i Opłaty
1. Zgłoszenia do biegu głównego i Nordic Walking przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie http://zapisy.personalbest.pl/iv-bieg-z-kopyta-v2503.pl.html do dnia 16 sierpnia 2018 r.
2. Zgłoszenia do biegów dla dzieci przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie http://zapisy.personalbest.pl/iv-bieg-z-kopyta-biegi-dla-dzieci-v2507.pl.html
3. Odbiór pakietu startowego będzie możliwy: w dniu zawodów 18 sierpnia 2018 r. W miejscu Stadionu sportowego Gniazdów‐Mzyki w godzinach 8:00 – 9:30.
4. W przypadku przekroczenia 400 zgłoszeń do udziału w Biegu Organizator automatycznie kończy przyjmowanie zgłoszeń.
5. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty startowej.
6. Każdy z Uczestników Biegu ma obowiązek sprawdzenia przed Biegiem czy jest umieszczony na liście startowej.
7. Dzieci w towarzystwie rodziców lub opiekunów biorą udział w zabawach i wyścigach po uprzednim zarejestrowaniu się w Biurze Zawodów.
8. Wysokość opłaty startowej w Biegu Głównym, Biegu na 5 km i Marszu Nordic Walking: 20 złotych. Opłatę należy uiścić do dnia 16 sierpnia 2018 r.
9. Dzieci zgłoszone do biegu internetowo w wieku przedszkolnym oraz z klas I‐VI szkoły podstawowej i gimnazjum są zwolnione z opłaty startowej.
10. W dniu zawodów opłata startowa do biegów dziecięcych wynosi 15 złotych (opłata dotyczy dzieci niezgłoszonych wcześniej drogą internetową).
11. W dniu zawodów opłata startowa w Biegu Głównym, Biegu na 5 km i Marszu Nordic Walking wynosi 40 złotych.
12. W dniu zawodów organizator będzie dysponował (poza osobami zgłoszonymi przez Internet i opłaconymi): 50 pakietami na wszystkie biegi / marsz NW.

X. Klasyfikacje
I BIEG GŁÓWNY 10 km – godz. 11.30 stadion + ulica
a) Open Kobiet i Open Mężczyzn
b) Klasyfikacje Wiekowe
- K20/M20 (16-39 lat) rocznik 2002 – 1979 10 km
- K40/M40 (40-59 lat) rocznik 1978 – 1959 10 km
- K60/M60 60 i więcej lat rocznik 1958 i starsi 10 km
c) najszybszy mieszkaniec i najszybsza mieszkanka Gminy Koziegłowy
II BIEG 5 KM – godz. 11.35 stadion + ulica
a) Klasyfikacje Wiekowe
- K20/M20 (16-39 lat) rocznik 2002 – 1979 5 km
- K40/M40 (40-59 lat) rocznik 1978 – 1959 5 km
- K60/M60 60 i więcej lat rocznik 1958 i starsi 5 km
III MARSZ NORDIC WALKING 6 km godz. 11.40 stadion + ulica
a) Klasyfikacje wiekowe
- Młodzik (9-17 lat) rocznik 2009 – 2001 5 km
- K20/M20 (18-39 lat) rocznik 2000 – 1979 5 km
- K40/M40 (40-59 lat) rocznik 1978 – 1959 5 km
- K60/M60 60 i więcej lat rocznik 1958 i starsi 5 km
XI. Nagrody
1. W każdej z klasyfikacji nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca, przewidziane są dyplomy oraz medale.
2. Wszyscy, którzy ukończą Bieg otrzymają pamiątkowy medal
3. W kategorii OPEN biegu na 10 km kobiet i mężczyzn nagrody finansowe : 1 miejsce –300 zł , 2 miejsce – 200 zł, 3 miejsce – 100 zł.
XII. Informacje techniczne
1. Uczestnicy zawodów Nordic Walking pokonują trasę marszem, z kijkami.
2. Marsz Nordic Walking jest to przemieszczanie się ruchem naprzemiennym krokami do przodu, z zachowaniem stałego kontaktu z ziemią, jednoczesna utrata kontaktu obu stóp z podłożem nie jest widoczna gołym okiem.
3. Uczestnicy zawodów pokonujący trasę w sposób niedozwolony i skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
XIII. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Uczestnik przez rejestrację wyraża zgodę na przetwarzanie przez Miasto i Gminę Koziegłowy z siedzibą w Koziegłowach (dalej: „Organizator”), swoich danych osobowych w postaci:
a) imienia, nazwiska, informacji o stanie zdrowia, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu na potrzeby uczestnictwa w zawodach IV Bieg z Kopyta, który odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2018 r.
b) imienia, nazwiska na potrzeby ich publicznego wskazania w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej w celu poinformowania o wynikach zawodów opisanych w lit. a) powyżej,
c) adresu poczty elektronicznej na potrzeby przesyłania przez Organizatora informacji dotyczących zawodów opisanych w lit. a) powyżej.
Ponadto oświadcza, że został poinformowany, że:
1. Administratorem jego danych osobowych jest Gmina i Miasto Koziegłowy z siedzibą w Koziegłowach (Plac Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy)
2. Podstawę przetwarzania jego danych stanowi niniejsze oświadczenie w przedmiocie zgody, a ich podanie jest uzasadnione celem organizacji zawodów IV Bieg z Kopyta.
3. Jego dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby organizacji zawodów IV Bieg z Kopyta.
4. Dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, tj. oficjalnym sponsorom i partnerom w wyłącznym celu związanym ze współorganizacją zawodów.
5. Dane, których dotyczy niniejsze oświadczenie nie będą przekazywane do państw pozaunijnych będących siedzibami podmiotów wymienionych w punkcie 4), które nie stosują Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
6. Dane będą przechowywane do dnia 31 grudnia 2028 roku.
7. Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w zawodach.
8. Uczestnik jest uprawniony/uprawniona do żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
9. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego w razie przetwarzania moich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
10. Uczestnik jest uprawniony/uprawniona do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
XIV. Postanowienia końcowe
1. Wszystkich Uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin.
2. Pobrana opłata startowa nie podlega zwrotowi.
3. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz kultury osobistej, w przeciwnym razie mogą podlegać wykluczeniu z udziału w biegu decyzją Organizatora.
4. Na miejsce Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas Biegu pod warunkiem wykluczenia z imprezy. W wypadku stwierdzenia, że Uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w Biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
5. Organizator nie prowadzi depozytu dla rzeczy wartościowych.
6. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
7 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

Dyskusja

Zaloguj się

Zaloguj się Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Wróć do logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Załóż konto Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU