V Nocny Bieg z Gwiazdami

Wodzisław Śląski, Polska
06.07.2019

Status zawodów

Rejestracja zamknięta

Do rozpoczęcia zawodów zostało

Ilość uczestników

442

Nazwa zawodów

V Nocny Bieg z Gwiazdami

Lokalizacja

Wodzisław Śląski, Polska

Start

06.07.2019 22:00

Kategoria zawodów

Biegi

Strona zawodów

http://www.mosir.wodzislaw-slaski.pl

Ograniczenie wiekowe

14

Organizator

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji CENTRUM

E-mail organizatora

j.gawelek@mosir.wodzislaw-slaski.pl

Telefon organizatora

505401885

UWAGA

V Nocny Bieg z Gwiazdami

1. ORGANIZATOR I WSPÓŁORGANIZATORZY:
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM” Wodzisław Śląski
- Miasto Wodzisław Śląski
2. TERMIN:
6 lipca 2019 r. godz. 22:00 (sobota)
3. MIEJSCE:
Biuro zawodów: przy zabudowie kontenerowej Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza” w Wodzisławiu Śląskim. Wjazd od ulicy Matuszczyka.
4. TRASA:
Trasa: alejki Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza”, ul. Mieszka – dystans 5,0 km (dwie pętle), bieg w porze nocnej, trasa w większości oświetlona.
5. UCZESTNICTWO:
A. Warunkiem udziału w biegu jest:
- ukończenie 14 lat najpóźniej w dniu 6.07.2019 r.
- w przypadku osób niepełnoletnich, okazanie podpisanej przez opiekuna prawnego uczestnika zgody na uczestnictwo w Biegu (zgodę należy okazać w Biurze Zawodów przy odbiorze pakietu startowego).
- przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach lub złożenie własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w Biegu oraz przyjęciu pełnego ryzyka i konsekwencji udziału na własną odpowiedzialność.
- uiszczenie opłaty wpisowej przelewem
- w przypadku wolnych miejsc w dniu zawodów opłatę należy wnieść w biurze zawodów
B. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów (konieczność
posiadania dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem)
C. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych oraz pakietów startowych odbędzie się 5 lipca 14:00 - 18:00 oraz w dniu zawodów 6 lipca 2019 r. w dniu 19:00 – 21:15 w Biurze Zawodów.
6. POMIAR CZASU:
Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończą bieg będzie realizowany systemem elektronicznym. Każdy zawodnik otrzyma specjalny chip pomiarowy umieszczony w numerze startowym. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać swój numer startowy. Brak numeru powoduje dyskwalifikację zawodnika.
7. LIMIT UCZESTNIKÓW:
Ustala się limit zawodników – 450 osób. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania dodatkowymi numerami startowymi wg. własnego uznania.
8. ZAPISY I ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia w Biurze Zawodów przy ulicy Matuszczyka w Wodzisławiu Śląskim (Rodzinny Park Rozrywki „Trzy Wzgórza”) w dniu zawodów 6.07.2019 r. w godz. 19:00 – 21:15 w razie nie wyczerpania limitu bądź zwiększenia limitu przez organizatora. Istnieje możliwość odbioru pakietów startowych w piątek 5 lipca 2019 r. w godzinach od 14:00 do 18:00 w wypożyczalni sprzętu sportowego na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki Trzy Wzgórza.
Zapisy wyłącznie drogą elektroniczną przez stronę www.mosir.wodzislaw-slaski.pl, www.trzywzgorza.pl lub bezpośrednio https://dostartu.pl/v-nocny-bieg-z-gwiazdami-v3419.pl.html
Zgłoszenie widoczne będzie na liście startowej po dokonaniu zapłaty. Zgłoszenie bez opłaty startowej nie rezerwuje miejsca startowego i nie gwarantuje otrzymania pakietu startowego w dniu zawodów.
Istnieje możliwość przepisania pakietu startowego na innego zawodnika do dnia 4 lipca 2019 r.
Podpisanie zgłoszenia do zawodów i pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb
wewnętrznych organizatora, a także wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku startującego w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.
9. OPŁATA STARTOWA:
• Od 2 maja do 17 maja 2019 r. wynosi 35 zł.
• Od 18 maja do 7 czerwca 2019 r. wynosi 40 zł.
• Od 8 czerwca do 3 lipca 2019 r. wynosi 50 zł.
W dniu 4 lipca po zamknięciu zapisów elektronicznych zostanie oficjalnie ogłoszona ilość pakietów startowych dostępnych do nabycia w dniu zawodów w Biurze Zawodów przy ulicy Matuszczyka w Wodzisławiu Śląskim (Rodzinny Park Rozrywki „Trzy Wzgórza”) w godz. 19:00 – 21:15. W przypadku wypełnienia limitu zawodników organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy startowej. W dniu zawodów opłata wynosi 80 złotych pod warunkiem dostępności Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
W trakcie trwania zapisów będzie możliwość skorzystania z promocji „happy hours”. Informacje o datach promocji będą publikowane na bieżąco na profilu www.facebook.com/mosirwodzislaw
10. NAGRODY:
Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn – nagrody pieniężne i dyplomy za miejsca 1-5 oraz trofea sportowe za miejsca 1-3

Mężczyźni Kobiety
1 miejsce -300 złotych 1 miejsce -300 złotych
2 miejsce -250 złotych 2 miejsce -250 złotych
3 miejsce- 200 złotych 3 miejsce -200 złotych
4 miejsce -150 złotych 4 miejsce -150 złotych
5 miejsce - 100 złotych 5 miejsce -100 złotych

W kategoriach wiekowych mężczyzn i kobiet: trofea sportowe + dyplomy
Kategorie wiekowe
Mężczyźni Kobiety
M-20 14 – 29 lat K-20 14 – 29 lat
M-30 30 – 39 lat K-30 30 – 39 lat
M-40 40 – 49 lat K-40 40 – 49 lat
M-50 50 – 59 lat K-50 50 lat i powyżej
M-60 60 lat i powyżej

Ponadto Organizator przewiduje upominki dla 3 najlepszych zawodników i 3 najlepszych zawodniczek z Wodzisławia Śląskiego.
11. PAKIET STARTOWY
W skład pakietu startowego wchodzą:
- pamiątkowy medal okolicznościowy,
- okolicznościowa koszulka,
- zabezpieczenie medyczne,
- pamiątkowy numer startowy z chipem i elektronicznym pomiarem czasu,
- SMS z wynikiem po biegu,
- napoje – woda, poczęstunek,
Nagrody nie dublują się - zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej (kat. OPEN) nie będą dekorowani w klasyfikacjach wiekowych.
12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji i promocji biegowej
imprezy sportowej, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania i wydania nagród.
• Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Bogumińskiej 8.
• Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jed. Dz. U. 2014r. poz.1182 i 1662 oraz 2015r. Poz.1309).
• Przetwarzanie i wykorzystanie danych obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu/szkoły na stronie internetowej MOSiR oraz na profilach internetowych zarządzanych przez MOSiR takich jak Facebook, Youtube, Google i inne.
• Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne ale niezbędne do udziału w zawodach. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
• Uczestnicy biegu wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku, przez MOSiR oraz na umieszczanie i publikowanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek zawodników na stronie internetowej MOSiR oraz filmach internetowych zarządzanych przez MOSiR takich jak Facebook, Youtube, Google i innych, a także w mediach w celu informacji i promocji zawodów.
• Podstawę prawną do wykorzystania wizerunku stanowi Ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 nr 90, poz. 631 ze zmianami).
13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Limit czasu na ukończenie biegu wynosi 50 minut. Po przekroczeniu limitu czasu lub zejścia z trasy zawodnik zobowiązany jest do zdjęcia numeru startowego.
Bieg odbywa się przy ruchu ograniczonym, dlatego należy stosować się do przepisów o ruchu drogowym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników zawodów zgubione, uszkodzone czy zniszczone.
Zawodnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej, powołanej przez organizatora zawodów. Skargę na piśmie należy złożyć do godziny 23:00, po wpłacie kaucji w wysokości 50 zł. Komisja ma obowiązek rozpatrzyć ją do 1 godziny od jej otrzymania. W przypadku skargi nieuzasadnionej kaucja nie podlega zwrotowi i zostanie ona wpłacona na konto organizatora.
W dniu 6.07.2019 r. w godzinach 19:00 – 23:30 czynny będzie depozyt, do którego można oddać na przechowanie zapakowane rzeczy osobiste zawodników. Wydawanie z depozytu będzie się odbywało za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobranie rzeczy przez inną osobę.
Komunikat z wynikami końcowymi zawodników dostępny będzie na stronach internetowych www.mosir.wodzislaw-slaski.pl lub www.trzywzgorza.pl lub www.maratonypolskie.pl
Ze względu na nocny charakter biegu, Organizator zaleca udział w biegu z latarką czołową.
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi około godz. 23:00 – 23:30.
Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w razie wystąpienia zdarzeń losowych.
Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia w dniu zawodów dodatkowych atrakcji i wydarzeń dla dzieci i młodzieży o których poinformuje w odrębnym komunikacie.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora zawodów.
Organizator zapewnia: szatnie, toalety, depozyt, pakiet startowy oraz opiekę medyczną.
14. DANE KONTAKTOWE:
- Ireneusz Górnik, tel. 512 070 794, e-mail: i.gornik@mosir.wodzislaw-slaski.pl
- Mateusz Wolnik, tel. 696 731 917, e-mail: m.wolnik@mosir.wodzislaw-slaski.pl

Klasyfikacje

Bieg Główny 5km

Dystans

5 km

Płeć

K,M

Wiek

14-99

Uczestników

442


Opłaty

do 17.05.2019

35.00 zł

do 07.06.2019

40.00 zł

do 03.07.2019

50.00 zł

Dyskusja

Zaloguj się

Zaloguj się Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Wróć do logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Załóż konto Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU