XI Półmaraton Wodzisławski

Wodzisław Śląski
05.11.2017

Status zawodów

Rejestracja zamknięta

Do rozpoczęcia zawodów zostało

Ilość uczestników

240

Nazwa zawodów

XI Półmaraton Wodzisławski

Lokalizacja

Wodzisław Śląski

Start

05.11.2017 11:00

Kategoria zawodów

Biegi

Strona zawodów

http://www.mosir.wodzislaw-slaski.pl

Ograniczenie wiekowe

18

Organizator

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji CENTRUM

E-mail organizatora

i.gornik@mosir.wodzislaw-slaski.pl

Telefon organizatora

512070794

Klasyfikacje

Półmaraton Wodzisławski

Dystans

21 km

Płeć

K,M

Wiek

18-99

Uczestników

240


Opłaty

do 30.09.2017

40.00 zł

do 31.10.2017

50.00 zł

do 31.10.2017

70.00 zł

XI Wodzisławski Półmaraton
o Puchar Prezydenta Miasta
Wodzisławia Śląskiego
Pamięci Zbigniewa Marszałkowskiego

Wodzisławski Minimaraton

REGULAMIN
1. CEL
Promocja biegania jako najprostszej i najbardziej dostępnej formy aktywności fizycznej.
Promocja miasta Wodzisławia Śląskiego.

2. ORGANIZATORZY:
MOSiR „CENTRUM” Wodzisław Śląski

3. WSPÓŁORGANIZATORZY:
Urząd Miasta w Wodzisławiu Śląskim,
Wodzisławskie Centrum Kultury,
KS Forma Wodzisław Śląski

4. TERMIN I MIEJSCE
Termin - start XI Wodzisławskiego Półmaratonu 05.11.2017 (niedziela) o godzinie 11:00
Termin – start Wodzisławskiego Minimaratonu 5.11.2017 (niedziela) o godzinie 10:45
Start Półmaratonu oraz Minimaratonu odbędzie się osobno.
Miejsce - Wodzisław Śląski – Rynek, ulice miasta oraz Stadion Miejski.
Trasa XI Półmaratonu Wodzisławskiego posiada atest PZLA.
Nawierzchnia - asfalt, kostka brukowa (ulice miasta), bieżnia o nawierzchni naturalnej.

5. DYSTANSE I LIMITY CZASU
Trasa XI Półmaratonu Wodzisławskiego to klasyczny dystans 21,0975 km (7 okrążeń). Limit czasu wynosi 3 godziny.
Trasa Wodzisławskiego Minimaratonu to dystans 4,2 km (1 okrążenie). Limit czasu wynosi 30 minut.

6. PROGRAM ZAWODÓW
• Biuro zawodów czynne od 08:00 do 10:15
• Start Wodzisławskiego Minimaratonu nastąpi o godzinie 10:45
• Start XI Wodzisławskiego Półmaratonu nastąpi o godzinie 11:00 STADION MIEJSKI (ul. Bogumińska 8).
• Dekoracja zwycięzców Półmaratonu, Minimaratonu oraz przeprowadzenie quizu z nagrodami około godziny 14:00 (Rynek Miasta).
• XI Wodzisławski Półmaraton wchodzi w skład 4 Oczek Subregionu Zachodniego (4 półmaratony: Rybnik, Racibórz, Wodzisław Śląski, Żory).

7. KATEGORIE WIEKOWE:
• M – 1 18-29 lat K – 1 18 – 29 lata
• M – 2 30-39 lat K – 2 30 – 39 lat
• M - 3 40-49 lat K – 3 40 – 49 lat
• M – 4 50-59 lat K – 4 50 i więcej
• M – 5 60 lat i więcej.

8. NAGRODY – XI WODZISŁAWSKI PÓŁMARATON

Klasyfikacja OPEN kobiet Klasyfikacja OPEN mężczyzn
1 miejsce – 600 zł + trofeum sportowe 1 miejsce – 600 zł + trofeum sportowe 2 miejsce – 400 zł + trofeum sportowe 2 miejsce – 400 zł + trofeum sportowe
3 miejsce – 300 zł + trofeum sportowe 3 miejsce – 300 zł + trofeum sportowe
Klasyfikacja w kategoriach wiekowych
Nagrody pieniężne:
1 miejsce – 200 zł + trofeum sportowe
2 miejsce – 150 zł + trofeum sportowe
3 miejsce – 100 zł + trofeum sportowe
Oprócz nagród pieniężnych w kategoriach wiekowych przyznawane będą trofea sportowe za zajęcie miejsc od 1 do 3.
Klasyfikacje dla najlepszych mieszkańców Wodzisławia Śląskiego
3 najlepsze Panie oraz 5-ciu najlepszych Panów otrzyma specjalne nagrody ufundowane przez organizatora i sponsorów.
Klasyfikacje dodatkowe
Nagrody specjalne dla najstarszego uczestnika i uczestniczki XI Półmaratonu Wodzisławskiego.
Nagrody specjalne dla 11, 111, 211 oraz 311 zawodnika.

9. NAGRODY – WODZISŁAWSKI MINIMARATON
Klasyfikacja OPEN kobiet Klasyfikacja OPEN mężczyzn
1 miejsce – 200 zł + trofeum sportowe 1 miejsce – 200 zł + trofeum sportowe 2 miejsce – 150 zł + trofeum sportowe 2 miejsce – 150 zł + trofeum sportowe
3 miejsce – 100 zł + trofeum sportowe 3 miejsce – 100 zł + trofeum sportowe
Klasyfikacje dla najlepszych mieszkańców Wodzisławia Śląskiego
Najlepsza mieszkanka Wodzisławia Śląskiego oraz najlepszy Wodzisławianin otrzyma specjalne nagrody ufundowane przez organizatora i sponsorów.

10. PAKIET STARTOWY
Organizator przygotował pakiety startowe dla zawodników obejmujące okolicznościowy medal, okolicznościowy ręcznik, bezzwrotny numer startowy, wodę, banana oraz materiały od sponsorów.

11. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
• Zgłoszenia do XI Półmaratonu Wodzisławskiego można dokonać bezpośrednio przez platformę do zapisów Internetowych: https://dostartu.pl/xi-polmaraton-wodzislawski-v1649.pl.html lub pośrednio www.mosir.wodzislaw-slaski.pl ; www.personalbest.pl
• Zgłoszenia do Wodzisławskiego Minimaratonu można dokonać bezpośrednio przez platformę do zapisów Internetowych: https://dostartu.pl/wodzislawski-minimaraton-v1650.pl.html lub pośrednio www.mosir.wodzislaw-slaski.pl ; www.personalbest.pl
• Zgłoszenia do obu biegów będą również możliwe w dniu zawodów w biurze zawodów w miarę wolnych miejsc.

• W razie pytań lub problemów z zapisami wszelkie pytania prosimy kierować telefonicznie 512 070 794 lub e-mailowo: i.gornik@mosir.wodzislaw-slaski.pl

Opłaty startowe – XI Wodzisławski Półmaraton
Do dnia 30 września 2017 r. 40 złotych
Od 1 października 2017 r. do 31 października 2017 r. 50 złotych
W dniu 5 listopada w biurze zawodów 70 złotych
Opłaty startowe dla mieszkańców Wodzisławia Śl. – XI Wodzisławski Półmaraton
Do dnia 31 października 2017 r. oraz w biurze zawodów 40 złotych

Opłaty startowe – Wodzisławski Minimaraton
Do dnia 31 października 2017 r. 30 złotych
W dniu 5 listopada w biurze zawodów 70 złotych
Opłaty startowe dla mieszkańców Wodzisławia Śl. – Wodzisławski Minimaraton
Do dnia 31 października 2017 r. 20 złotych
W biurze zawodów 30 złotych

• Płatności należy dokonać za pośrednictwem wbudowanych płatności na platformie z zapisami.
• Płatności można dokonywać również za pomocą zwykłego przelewu bankowego podając w tytule przelewu Imię, Nazwisko oraz dystans (Minimaraton lub Półmaraton).
Numer konta bankowego dla przelewów zwykłych: 05 1870 1045 2078 1001 9156 0001
• Wpłaty należy dokonywać za pośrednictwem płatności on-line na platformie z zapisami do biegu. Wpłaty na konto MOSiR „CENTRUM” oraz na konta współorganizatorów nie będą uznawane jako opłata startowa.
• Opłata wpisowa pokrywa tylko częściowe koszty organizacyjne Biegu.
12. WARUNKI UCZESTNICTWA:
• Ze względów bezpieczeństwa i sprawnego przeprowadzenia zawodów wprowadza się limit startujących w XI Półmaratonie Wodzisławskim – 400 osób.
• Ze względów bezpieczeństwa i sprawnego przeprowadzenia zawodów wprowadza się limit startujących w Wodzisławskim Minimaratonie – 100 osób.
• Organizator ma prawo zmienić limit startujących na podstawie aktualnych zgłoszeń.
• Nie ma możliwości startu na wózkach (trasa biegu uniemożliwia start na wózkach)
• Uczestnikiem XI Półmaratonu Wodzisławskiego mogą zostać osoby, które do dnia 5 listopada 2017 r. ukończyły 18 lat oraz dokonały opłaty startowej.
• Uczestnikiem Wodzisławskiego Minimaratonu mogą zostać osoby, które do dnia 5 listopada 2017 r. ukończyły 10 lat oraz dokonały opłaty startowej.
• Warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach, lub złożenie własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w/w zawodach, oraz przyjęciu pełnego ryzyka i konsekwencji udziału, na własną odpowiedzialność.
• Osoby niepełnoletnie biorące udział w Wodzisławskim Półmaratonie muszą przedstawić w Biurze Zawodów zgodę rodzica podpisaną w obecności organizatora.
• Podpisanie zgłoszenia do zawodów i pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu, oraz wyrażeniem zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku startującego w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.
• Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach, muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, legitymację szkolną lub studencką, paszport lub prawo jazdy) celem kontroli daty urodzenia i obywatelstwa oraz potwierdzenie wpłaty opłaty startowej.

• Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów.
• Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony (skracanie trasy) zostaną zdyskwalifikowani.
• Podczas zawodów zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu na wysokości klatki piersiowej.
• Biuro zawodów biegów będzie się mieściło w budynku MOSiR „CENTRUM”, ul. Bogumińska 8, w dniu 5.11.2017 w godz. 8:00 – 10:15. Organizator zachęca uczestników XI Półmaratonu Wodzisławskiego oraz Wodzisławskiego Minimaratonu o zgłaszanie się do biura zawodów w godzinach 8:00 – 9:30 w celu uniknięcia nadmiernego obciążenia Biura Zawodów.
13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Organizator zapewnia elektroniczny pomiar czasu, chipy w bezzwrotnych numerkach startowych.
• W dniu zawodów nie będzie możliwości przepisania pakietu startowego. Można tego dokonać najpóźniej do dnia 31 października 2017 r.
• Do XI Półmaratonu Wodzisławskiego dopuszczone zostaną osoby, które ukończyły 18 lat.
• Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu.
• Na mecie każdy biegacz, który ukończy XI Półmaraton Wodzisławski otrzyma pamiątkowy medal. Organizator zapewnia: szatnie, toalety, natryski, depozyt, pakiet startowy, napoje na trasie, ciepły poczęstunek oraz opiekę medyczną, zabezpieczenie trasy podczas trwania biegu.
o Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w razie wystąpienia zdarzeń losowych.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników zawodów zgubione, uszkodzone czy zniszczone.
• Zawodnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej, powołanej przez organizatora zawodów. Skargę na piśmie należy złożyć do godziny 14:00, po wpłacie kaucji w wysokości 100 zł.. Komisja ma obowiązek rozpatrzyć ją do 2 godzin od jej otrzymania. W przypadku skargi nieuzasadnionej kaucja nie podlega zwrotowi i zostanie ona wpłacona na konto organizatora.
• W dniu 5.11.2017 r. w godzinach 9:00 – 15:00 czynny będzie depozyt, do którego można oddać na przechowanie zapakowane rzeczy osobiste zawodników. Wydawanie z depozytu będzie się odbywało za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobranie rzeczy przez inną osobę.
• Komunikat z wynikami końcowymi zawodników dostępny będzie na stronach internetowych www.personalbest.pl, www.mosir.wodzislaw-slaski.pl, www.maratonypolskie.pl
• Dyrektor Biegu może wykluczyć z zawodów osoby nieprzestrzegające regulaminu i ładu sportowego.
• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
• Wyłączność na utrwalenie przebiegu imprezy za pomocą sprzętu audiowizualnego oraz fotograficznego podczas imprezy posiadają osoby/firmy posiadające akredytację wydaną przez Organizatora w dniu zawodów.
• Wejście na trasę podczas imprezy jest możliwe tylko dla fotoreporterów i operatorów kamer, którzy otrzymali od Organizatora akredytację. W przypadku naruszenia reguł bezpieczeństwa posiadacz akredytacji ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone na zdrowiu lub mieniu uczestników imprezy.
• Wszelkich informacji na temat biegu udziela Ireneusz Górnik: 512 070 794 - poczta elektroniczna: i.gornik@mosir.wodzislaw-slaski.pl

Dyrektor Zawodów: Bogdan Bojko

Dyskusja

Zaloguj się

Zaloguj się Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Wróć do logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Załóż konto Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU