XII Półmaraton Wodzisławski

Wodzisław Śląski, Polska
18.11.2018

Status zawodów

Rejestracja zamknięta

Do rozpoczęcia zawodów zostało

Ilość uczestników

325

Nazwa zawodów

XII Półmaraton Wodzisławski

Lokalizacja

Wodzisław Śląski, Polska

Start

18.11.2018 10:00

Kategoria zawodów

Biegi

Strona zawodów

http://www.mosir.wodzislaw-slaski.pl

Ograniczenie wiekowe

14

Organizator

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji CENTRUM

E-mail organizatora

i.gornik@mosir.wodzislaw-slaski.pl

Telefon organizatora

512070794

Klasyfikacje

XII Wodzisławski Półmaraton

Dystans

21 km

Płeć

K,M

Wiek

18-99

Uczestników

225


Opłaty

do 15.10.2018

40.00 zł

do 15.11.2018

50.00 zł

Wodzisławski Minimaraton

Dystans

7 km

Płeć

K,M

Wiek

14-99

Uczestników

100


Opłaty

do 15.11.2018

30.00 zł

XII Wodzisławski Półmaraton
o Puchar Prezydenta Miasta
Wodzisławia Śląskiego
Pamięci Zbigniewa Marszałkowskiego

REGULAMIN
1. CEL
Promocja biegania jako najprostszej i najbardziej dostępnej formy aktywności fizycznej.
Promocja miasta Wodzisławia Śląskiego.

2. ORGANIZATORZY:
MOSiR „CENTRUM” Wodzisław Śląski

3. WSPÓŁORGANIZATORZY:
Urząd Miasta w Wodzisławiu Śląskim,
KS Forma Wodzisław Śląski

4. TERMIN I MIEJSCE
Termin - start XII Wodzisławskiego Półmaratonu 18.11.2018 (niedziela) o godzinie 10:00
Termin – start Wodzisławskiego Minimaratonu 18.11.2018 (niedziela) o godzinie 10:00
Start Półmaratonu oraz Minimaratonu odbędzie się razem.
Miejsce- Wodzisław Śląski – Stadion Miejski, Rynek, ulice miasta, Rodzinny Park Rozrywki.
Organizator planuje wykonanie atestu PZLA nowej trasy XII Półmaratonu Wodzisławskiego.
Nawierzchnia - asfalt, kostka brukowa, kostka granitowa (ulice miasta).

5. DYSTANSE I LIMITY CZASU
Trasa XII Wodzisławskiego Półmaratonu to klasyczny dystans 21,0975 km (3 okrążenia). Limit czasu wynosi 3 godziny.
Trasa Wodzisławskiego Minimaratonu to dystans około 7,5 km (1 okrążenie). Limit czasu wynosi 60 minut.

6. TRASA BIEGU
• MINIMARATON
Start – Stadion Miejski  ul. Bogumińska  ul. Wałowa  ul. Pawła Pośpiecha  Łącznik  Rodzinny Park Rozrywki „Trzy Wzgórza”  ul. Mieszka  ul. Leszka  ul. Radlińska  ul. Bojowników  ul. Radlińskie Chałupki  os. Przyjaźni  ul. Armii Krajowej  ul. 26 Marca  Plac Gladbeck  ul. Wilhelma Kubsza  Meta – Rynek.

• PÓŁMARATON
1 okrążenie: Start – Stadion Miejski  ul. Bogumińska  ul. Wałowa  ul. Pawła Pośpiecha  Łącznik  Rodzinny Park Rozrywki „Trzy Wzgórza”  ul. Mieszka  ul. Leszka  ul. Radlińska  ul. Bojowników  ul. Radlińskie Chałupki  os. Przyjaźni  ul. Armii Krajowej  ul. 26 Marca  Plac Gladbeck  ul. Wilhelma Kubsza  Rynek.
2 okrążenie: Rynek  ul. Księżnej Konstancji  ul. Krótka  ul. Minorytów  ul. Pawła Pośpiecha  Łącznik  Rodzinny Park Rozrywki „Trzy Wzgórza”  ul. Mieszka  ul. Leszka  ul. Radlińska  ul. Bojowników  ul. Radlińskie Chałupki  os. Przyjaźni  ul. Armii Krajowej  ul. 26 Marca  Plac Gladbeck  ul. Wilhelma Kubsza  Rynek.
3 okrążenie: Rynek  ul. Księżnej Konstancji  ul. Krótka  ul. Minorytów  ul. Pawła Pośpiecha  Łącznik  Rodzinny Park Rozrywki „Trzy Wzgórza”  ul. Mieszka  ul. Leszka  ul. Radlińska  ul. Bojowników  ul. Radlińskie Chałupki  os. Przyjaźni  ul. Armii Krajowej  ul. 26 Marca  Plac Gladbeck  ul. Wilhelma Kubsza  Meta - Rynek.

Planowana trasa biegu może ulec zmianie.

7. PROGRAM ZAWODÓW
• Biuro zawodów czynne:
• W dniu 18.11.2018 r. od 07:30 do 9:15 w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „CENTRUM” przy ul. Bogumińskiej 8.
• Start Wodzisławskiego Minimaratonu nastąpi o godzinie 10:00 ze Stadionu Miejskiego.
• Start XII Wodzisławskiego Półmaratonu nastąpi o godzinie 10:00 ze Stadionu Miejskiego.
• Dekoracja zwycięzców Półmaratonu, Minimaratonu oraz przeprowadzenie quizu z nagrodami około godziny 13:00 (Rynek). W Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Wałowej.
• XII Wodzisławski Półmaraton wchodzi w skład #3biegiSWD (Błękitna Wstęga Balatonu, Nocny Bieg z Gwiazdami).

8. KATEGORIE WIEKOWE:
• M – 18 18-29 lat K – 18 18 – 29 lata
• M – 30 30-39 lat K – 30 30 – 39 lat
• M - 40 40-49 lat K – 40 40 – 49 lat
• M – 50 50-59 lat K – 50 50 i więcej
• M – 60 60 lat i więcej.

9. NAGRODY – XII WODZISŁAWSKI PÓŁMARATON

Klasyfikacja OPEN kobiet Klasyfikacja OPEN mężczyzn
1 miejsce – 1000 zł + trofeum sportowe 1 miejsce – 1000 zł + trofeum sportowe 2 miejsce – 700 zł + trofeum sportowe 2 miejsce – 700 zł + trofeum sportowe
3 miejsce – 500 zł + trofeum sportowe 3 miejsce – 500 zł + trofeum sportowe
Klasyfikacja w kategoriach wiekowych
Nagrody pieniężne:
1 miejsce – 200 zł + trofeum sportowe
2 miejsce – 150 zł + trofeum sportowe
3 miejsce – 100 zł + trofeum sportowe
Oprócz nagród pieniężnych w kategoriach wiekowych przyznawane będą trofea sportowe za zajęcie miejsc od 1 do 3.
Klasyfikacje dla najlepszych mieszkańców Wodzisławia Śląskiego
3 najlepsze Panie oraz 5-ciu najlepszych Panów XII Wodzisławskiego Półmaratonu otrzyma specjalne nagrody ufundowane przez organizatora i sponsorów.
Klasyfikacje dodatkowe
Nagrody specjalne dla najstarszego uczestnika i uczestniczki XII Wodzisławskiego Półmaratonu.
Nagrody specjalne dla 12, 112, 212 oraz 312 zawodnika.

10. NAGRODY – WODZISŁAWSKI MINIMARATON
Klasyfikacja OPEN kobiet Klasyfikacja OPEN mężczyzn
1 miejsce – 200 zł + trofeum sportowe 1 miejsce – 200 zł + trofeum sportowe 2 miejsce – 150 zł + trofeum sportowe 2 miejsce – 150 zł + trofeum sportowe
3 miejsce – 100 zł + trofeum sportowe 3 miejsce – 100 zł + trofeum sportowe
Klasyfikacje dla najlepszych mieszkańców Wodzisławia Śląskiego
Najlepsza mieszkanka Wodzisławia Śląskiego oraz najlepszy Wodzisławianin Wodzisławskiego Minimaratonu otrzyma specjalne nagrody ufundowane przez organizatora i sponsorów.

11. PAKIET STARTOWY
Organizator przygotował pakiety startowe dla zawodników obejmujące okolicznościowy medal, upominek od organizatora, bezzwrotny numer startowy, wodę, banan, SMS z wynikiem po biegu oraz materiały od sponsorów.
Dodatkowo dla wszystkich zainteresowanych Organizator przewidział możliwość zakupienia okolicznościowej statuetki na medale cyklu #3biegiSWD. Zakup okolicznościowej statuetki jest dodatkowo płatny (cena statuetki nie zawiera się w pakiecie startowym).

12. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
• Zgłoszenia do XII Wodzisławskiego Półmaratonu można dokonać bezpośrednio przez platformę do zapisów Internetowych: http://zapisy.personalbest.pl/xii-polmaraton-wodzislawski-v2645.pl.html lub pośrednio www.mosir.wodzislaw-slaski.pl
• Zgłoszenia do Wodzisławskiego Minimaratonu można dokonać bezpośrednio przez platformę do zapisów Internetowych: http://zapisy.personalbest.pl/xii-polmaraton-wodzislawski-v2645.pl.html lub pośrednio www.mosir.wodzislaw-slaski.pl
• Zgłoszenia do obu biegów będą również możliwe w dniu zawodów w biurze zawodów w miarę wolnych miejsc.
• W razie pytań lub problemów z zapisami wszelkie pytania prosimy kierować telefonicznie 512 070 794 lub e-mailowo: i.gornik@mosir.wodzislaw-slaski.pl

Opłaty startowe – XII Wodzisławski Półmaraton
Do dnia 14 października 2018 r. 40 złotych
Od 15 października 2018 r. do 15 listopada 2018 r. 50 złotych
W dniu 18 listopada w biurze zawodów 80 złotych
Opłaty startowe dla mieszkańców Wodzisławia Śl. – XII Wodzisławski Półmaraton
Do dnia 15 listopada 2018 r. oraz w biurze zawodów 40 złotych

Opłaty startowe – Wodzisławski Minimaraton
Do dnia 15 listopada 2018 r. 30 złotych
W dniu 18 listopada w biurze zawodów 70 złotych
Opłaty startowe dla mieszkańców Wodzisławia Śl. – Wodzisławski Minimaraton
Do dnia 15 listopada 2018 r. 30 złotych
W biurze zawodów 30 złotych

• Płatności należy dokonać za pośrednictwem wbudowanych płatności na platformie z zapisami.
• Wpłaty na konto MOSiR „CENTRUM” oraz na konta współorganizatorów nie będą uznawane jako opłata startowa.
• Opłata wpisowa pokrywa tylko częściowe koszty organizacyjne Biegu.

13. WARUNKI UCZESTNICTWA:
• Ze względów bezpieczeństwa i sprawnego przeprowadzenia zawodów wprowadza się limit startujących w XII Wodzisławskim Półmaratonie – 400 osób.
• Ze względów bezpieczeństwa i sprawnego przeprowadzenia zawodów wprowadza się limit startujących w Wodzisławskim Minimaratonie – 100 osób.
• Organizator ma prawo zmienić limit startujących na podstawie aktualnych zgłoszeń.
• Nie ma możliwości startu na wózkach (trasa biegu uniemożliwia start na wózkach)
• Uczestnikiem XII Wodzisławskiego Półmaratonu mogą zostać osoby, które do dnia 18 listopada 2018 r. ukończyły 18 lat oraz dokonały opłaty startowej.
• Uczestnikiem Wodzisławskiego Minimaratonu mogą zostać osoby, które do dnia 18 listopada 2018 r. ukończyły 14 lat oraz dokonały opłaty startowej.
• Warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach, lub złożenie własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w/w zawodach, oraz przyjęciu pełnego ryzyka i konsekwencji udziału, na własną odpowiedzialność.
• Osoby niepełnoletnie biorące udział w Wodzisławskim Minimaratonie muszą przedstawić w Biurze Zawodów zgodę rodzica podpisaną w obecności organizatora.
• Podpisanie zgłoszenia do zawodów i pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu, oraz wyrażeniem zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku startującego w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.
• Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach, muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, legitymację szkolną lub studencką, paszport lub prawo jazdy) celem kontroli daty urodzenia i obywatelstwa oraz potwierdzenie wpłaty opłaty startowej.
• Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów.
• Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony (skracanie trasy) zostaną zdyskwalifikowani.
• Podczas zawodów zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu na wysokości klatki piersiowej.
• Biuro zawodów biegów będzie się mieściło w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „CENTRUM” ul. Bogumińska 8, 44-300 Wodzisław Śląski, w dniu 18.11.2018 w godz. 7:30 – 9:15. Organizator zachęca uczestników XII Wodzisławskiego Półmaratonu oraz Wodzisławskiego Minimaratonu o zgłaszanie się do biura zawodów w godzinach 7:30 – 8:30 w celu uniknięcia nadmiernego obciążenia Biura Zawodów.
14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Organizator zapewnia elektroniczny pomiar czasu, chipy w bezzwrotnych numerkach startowych.
• W dniu zawodów nie będzie możliwości przepisania pakietu startowego. Można tego dokonać najpóźniej do dnia 15 listopada 2018 r.
• Do XII Półmaratonu Wodzisławskiego dopuszczone zostaną osoby, które ukończyły 18 lat.
• Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu.
• Na mecie każdy biegacz, który ukończy XII Wodzisławski Półmaraton otrzyma pamiątkowy medal. Organizator zapewnia: szatnie, toalety, natryski, depozyt, pakiet startowy, napoje na trasie, ciepły poczęstunek oraz opiekę medyczną, elektroniczny pomiar czasu, zabezpieczenie trasy podczas trwania biegu.
o Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w razie wystąpienia zdarzeń losowych.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników zawodów zgubione, uszkodzone czy zniszczone.
• Zawodnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej, powołanej przez organizatora zawodów. Skargę na piśmie należy złożyć do godziny 14:00, po wpłacie kaucji w wysokości 100 zł.. Komisja ma obowiązek rozpatrzyć ją do 2 godzin od jej otrzymania. W przypadku skargi nieuzasadnionej kaucja nie podlega zwrotowi i zostanie ona wpłacona na konto organizatora.
• W dniu 18.11.2018 r. w godzinach 8:00 – 14:00 czynny będzie depozyt, do którego można oddać na przechowanie zapakowane rzeczy osobiste zawodników. Wydawanie z depozytu będzie się odbywało za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobranie rzeczy przez inną osobę.
• Komunikat z wynikami końcowymi zawodników dostępny będzie na stronach internetowych www.mosir.wodzislaw-slaski.pl, www.maratonypolskie.pl
• Dyrektor Biegu może wykluczyć z zawodów osoby nieprzestrzegające regulaminu i ładu sportowego.
• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
• Wyłączność na utrwalenie przebiegu imprezy za pomocą sprzętu audiowizualnego oraz fotograficznego podczas imprezy posiadają osoby/firmy posiadające akredytację wydaną przez Organizatora w dniu zawodów.
• Wejście na trasę podczas imprezy jest możliwe tylko dla fotoreporterów i operatorów kamer, którzy otrzymali od Organizatora akredytację. W przypadku naruszenia reguł bezpieczeństwa posiadacz akredytacji ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone na zdrowiu lub mieniu uczestników imprezy.
• Wszelkich informacji na temat biegu udziela Ireneusz Górnik: 512 070 794 - poczta elektroniczna: i.gornik@mosir.wodzislaw-slaski.pl

Dyrektor Zawodów: Bogdan Bojko

Dyskusja

Zaloguj się

Zaloguj się Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Wróć do logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Załóż konto Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU