XXV Ogólnopolski Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Miasta Rydułtowy

Rydułtowy
27.08.2017

Status zawodów

Rejestracja zamknięta

Do zakończenia zapisów zostało

Ilość uczestników

171

Nazwa zawodów

XXV Ogólnopolski Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Miasta Rydułtowy

Lokalizacja

Rydułtowy

Start

27.08.2017 17:00

Kategoria zawodów

Biegi

Strona zawodów

http://www.rydultowy.pl/

Ograniczenie wiekowe

16 lat

Organizator

Urząd Miasta Rydułtowy

E-mail organizatora

mkondrot@urzad.rydultowy.pl

Telefon organizatora

324537473

Klasyfikacje

Bieg Główny

Dystans

5 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

171


Opłaty

do 23.08.2017

15.00 zł

do 23.08.2017

30.00 zł

XXV Ogólnopolski Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Miasta Rydułtowy

Zapisy do biegów dla dzieci:
https://dostartu.pl/biegi-dla-dzieci-i-mlodziezy-v1474.pl.html

REGULAMIN IMPREZY:
CEL IMPREZY:
Popularyzacja sportu i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej
Promocja Miasta Rydułtowy
Aktywizacja mieszkańców Miasta Rydułtowy

ORGANIZATOR:
Urząd Miasta Rydułtowy
Rydułtowskie Centrum Kultury „Feniks”
Uczniowski Klub Sportowy „Piątka Plus”

TERMIN I MIEJSCE:
27.08.2017 r. (niedziela) - Stadion KS „Naprzód” Rydułtowy oraz ulice miasta

PROGRAM:
14:00 - otwarcie biura zawodów
15:10 - zamknięcie biura zawodów do biegów dzieci i młodzieży
15:30 - starty biegów dzieci i młodzieży:
200 m – bieg przedszkolaka – dziewczęta rocznik 2011 i młodsze
200 m – bieg przedszkolaka – chłopcy rocznik 2011 i młodsi
400 m – bieg dzieci młodszych – dziewczęta rocznik 2009 – 2010
400 m – bieg dzieci młodszych – chłopcy rocznik 2009 – 2010
600 m – bieg dzieci – dziewczęta rocznik 2007 – 2008
800 m – bieg dzieci – chłopcy rocznik 2007 – 2008
600 m – bieg dzieci starszych – dziewczęta rocznik 2005 – 2006
800 m – bieg dzieci starszych – chłopcy rocznik 2005 – 2006
800 m – bieg młodziczek – dziewczęta rocznik 2002 – 2004
1000 m – bieg młodzików – chłopcy rocznik 2002 – 2004
16:20 - zamknięcie biura zawodów do biegu głównego
17:00 - start BIEGU GŁÓWNEGO - 5 km – kobiety i mężczyźni
ok. 18:00-19:00 wręczanie nagród w biegu głównym na scenie XXV Dni Rydułtów

W biegu głównym wprowadzono dodatkowe kategorie wiekowe wśród mężczyzn i kobiet:
- M16 - 16-19 lat (rocznik 2001-1998) - K16 - 16-29 lat (rocznik 2001-1988)
- M20 - 20-29 lat (rocznik 1997-1988) - K30 - 30-39 lat (rocznik 1987-1978)
- M30 - 30-39 lat (rocznik 1987-1978) - K40 - 40-49 lat (rocznik 1977-1968)
- M40 - 40-49 lat (rocznik 1977-1968) - K50 - 50 lat i starsze (rocznik 1967 i starsze)
- M50 - 50-59 lat (rocznik 1967-1958)
- M60 - 60 lat i starsi (rocznik 1957 i starsi)

ZGŁOSZENIA:
BIEG GŁÓWNY - obowiązują zapisy elektroniczne - formularz zgłoszeniowy będzie dostępny na stronie internetowej:
https://dostartu.pl/xxv-ogolnopolski-bieg-uliczny-o-puchar-burmistrza-miasta-rydultowy-v1473.pl.html,
do dnia 23 sierpnia 2017 r. Po tym terminie będzie możliwość zgłoszenia się do biegu w biurze zawodów w dniu zawodów w godz. 14:00-16:20.
UWAGA! Obowiązuje limit uczestników - 300 osób (decyduje kolejność zgłoszeń). Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wyczerpania limitu zgłoszeń. W przypadku osiągnięcia limitu uczestników, te spośród osób zapisanych, które nie dokonały opłaty startowej do dnia 23.08., zostaną skreślone z listy zawodników.
Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą okazać dokument ze zdjęciem w celu potwierdzenia wieku i danych osobowych zawodnika oraz podpisać stosowne oświadczenia.

BIEGI DZIECI I MŁODZIEŻY - obowiązują zapisy elektroniczne - formularz zgłoszeniowy będzie dostępny na stronie internetowej:
https://dostartu.pl/biegi-dla-dzieci-i-mlodziezy-v1474.pl.html,
do dnia 23 sierpnia 2017 r. Po tym terminie będzie możliwość zgłoszenia się do biegu w biurze zawodów w dniu zawodów w godz. 14:00–15:10, okazując dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość.

Osoby, które zgłoszą się po wyznaczonej godzinie lub bez wymaganych dokumentów mogą nie zostać dopuszczone do zawodów.

Biuro zawodów oraz szatnie znajdować się będą na terenie stadionu przy ul. Bema 126c.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Do startu dopuszczeni zostaną wszyscy zgłoszeni, posiadający dobry stan zdrowia, co zostanie potwierdzone stosownym oświadczeniem.

Osoby niepełnoletnie obowiązane są posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

NAGRODY:
Bieg główny - klasyfikacja generalna mężczyzn: klasyfikacja generalna kobiet:
1m. – 400 zł 1m. – 400 zł
2m. – 300 zł 2m. – 300 zł
3m. – 200 zł 3m. – 200 zł

Bieg główny - kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn:
1m. – 150 zł
2m. – 100 zł
3m. – 50 zł

Bieg główny - kategoria najlepszy zawodnik/zawodniczka z Rydułtów:
1m. – 300 zł
2m. – 200 zł
3m. – 100 zł

Biegi dzieci i młodzieży - nagrody rzeczowe dla pierwszej trójki dziewcząt i chłopców oraz dla najlepszego zawodnika i zawodniczki z Rydułtów

Dla najstarszego uczestnika zawodów – 100 zł

Dla najmłodszego uczestnika zawodów – upominek

Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale

 Uzyskanie nagrody w klasyfikacji generalnej w biegu głównym wyklucza otrzymanie nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych.
 W biegu głównym nagrodzeni zostaną trzej najlepsi mieszkańcy Rydułtów, niezależnie od płci.
 Uzyskanie nagrody za miejsca 1-3 w biegach dzieci i młodzieży wyklucza otrzymanie nagrody dla najlepszego zawodnika/zawodniczki z Rydułtów.
 Wręczanie nagród dla dzieci i młodzieży będzie następować sukcesywnie w trakcie trwania zawodów na stadionie KS Naprzód.
 Wręczanie nagród w biegu głównym nastąpi ok. godz. 18:00 - 19:00 na głównej scenie Dni Rydułtów na terenach rekreacyjnych przy KS „Naprzód”.
 Nieodebrane w dniu zawodów nagrody można będzie odebrać w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miasta Rydułtowy ul. Ofiar Terroru 36 do dnia 30.08.2017 r. Po tym terminie nagroda przepada.

FINANSOWANIE:
– Koszty przyjazdu pokrywają uczestnicy, koszty organizacyjne ponosi organizator.
– Opłata startowa w biegu głównym kobiet i mężczyzn uzależniona jest od terminu wpłaty i wynosi:
– 15 zł dla wpłat do 23 sierpnia,
– 30 zł dla wpłat w dniu zawodów,
– 1 zł dla mieszkańców Rydułtów, niezależnie od terminu wpłaty.

– Opłatę startową należy wpłacić do dnia 23 sierpnia na konto bankowe:
Rydułtowskie Centrum Kultury "FENIKS" ul. Strzelców Bytomskich 9a, 44-280 Rydułtowy
NIP: 647-249-28-35
ING BANK ŚLĄSKI Nr konta: 66 1050 1403 1000 0090 6616 6407
Tytułem: Opłata startowa - Imię i nazwisko, miejscowość
– Po 23 sierpnia opłatę startową można uregulować jedynie w dniu zawodów w biurze zawodów.
– Opłata raz wpłacona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia wpłaconej opłaty na innego zawodnika.
– Faktury dotyczące wpłat dokonanych na konto bankowe będzie można odebrać w dniu zawodów w biurze zawodów, a faktury do wpłat dokonanych w dniu zawodów zostaną wysłane pocztą po biegu.
– Za pełne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza elektronicznego, uregulowanie opłaty startowej i podpisanie stosownych oświadczeń w biurze zawodów w dniu zawodów.
– W biegach dzieci i młodzieży opłaty startowej nie pobiera się.

SPOSÓB ZACHOWANIA SIĘ UCZESTNIKÓW IMPREZY:
– Bieg odbędzie się w ograniczonym ruchu ulicznym, każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność podczas biegu.
– Zawodnicy mają obowiązek poruszania się tylko wytyczonymi przez organizatora pasami dróg.
– Uczestnicy muszą bezwzględnie podporządkować się wszystkim poleceniom osób zabezpieczających trasę biegu.
– W przypadku jakiejkolwiek kontuzji lub innych dolegliwości zdrowotnych zawodnik jest zobowiązany do zejścia na pobocze drogi i oczekiwania na pomoc medyczną lub wóz techniczny, który porusza się za ostatnim zawodnikiem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
– Noclegi we własnym zakresie: Hotel „Górnik” w Pszowie tel: 32 455 89 57
Hotel „Gościniec Pszowski” w Pszowie tel: 32 729 18 61
– Organizator zapewnia opiekę medyczną oraz chłodne napoje, a w biegu głównym kobiet i mężczyzn dodatkowo ciepły posiłek.
– W biegu głównym oraz w biegach dzieci i młodzieży pomiar czasu będzie prowadzony przy użyciu chipów elektronicznych umieszczonych na numerze startowym.
– Numer startowy należy zamieścić z przodu na wysokości klatki piersiowej.
– Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
– Za ubezpieczenie zawodników odpowiadają zgłaszające organizacje i kluby, a w przypadku osób niezrzeszonych – osoby zgłaszające.
– Pobranie numeru startowego oznacza akceptację regulaminu biegu.
– Interpretacja regulaminu należy do organizatora.
– W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga organizator.
– Biegowi towarzyszyć będą imprezy artystyczne związane z obchodami XXV Dni Rydułtów.

Kontakt: Michał Kondrot (kierownik biegu) tel.: 32 4 537 473 e-mail: mkondrot@urzad.rydultowy.pl

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konta obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Wróć do logowania

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Konta obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konta obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konta obsługuje

DO:ST:AR:TU