I Bieg Zimowy „Kropelka Run”

Górzyniec okolice Wodospadu Kropelka
16.12.2017

Status zawodów

Wyniki oficjalne

Do rozpoczęcia zawodów zostało

Ilość uczestników

95

Nazwa zawodów

I Bieg Zimowy „Kropelka Run”

Lokalizacja

Górzyniec okolice Wodospadu Kropelka

Start

16.12.2017 10:00

Kategoria zawodów

Biegi

Strona zawodów

http://www.biegamdlazdrowia.pl

Ograniczenie wiekowe

16

Organizator

PPHU ZACHAR

E-mail organizatora

zachar@pomiarczasu.com

Telefon organizatora

505 198 151

Klasyfikacje

Dystans 10km

Dystans

10 km

Płeć

K,M

Wiek

16-100

Uczestników

95


Informacja o opłacie startowej i terminie płatności znajduje się w regulaminie zawodów.

ORGANIZATORZY:
* Urząd Miasta Piechowice
* Grupa Biegamdlazdrowia.pl
* RFH Group.pl

Biuro Zawodów:
Biuro Zawodów będzie czynne w dniach:
16 Listopad 2017 w godz. 08.00-09.45(start/meta zawodów)

Za ZGŁOSZENIE uważa się:
- prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie zawodów
-wpłacenie opłaty startowej na konto Organizatora w ciągu 3 dni roboczych
od dnia wypełnienia formularza. Opłaty można dokonać również w dniu
zawodów w Biurze Zawodów, jednakże organizator nie gwarantuje
uczestnictwa w zawodach ze względu na ograniczoną liczbę miejsc.

Maksymalna liczba uczestników wynosi 100 osób. O kolejności wpisu na listę
startową decyduje kolejność dokonania opłaty startowej. Organizator w ciągu
7 dni od wpływu opłaty na konto umieści zawodnika na liście startowej.
Opłaty startowe dokonane z błędami – bez podania wystarczających danych
do identyfikacji zawodnika lub w niepełnej wysokości nie będą honorowane i
nie podlegają zwrotowi. Brak opłaty startowej w wyznaczonym terminie
spowoduje usunięcie zgłoszenia.

OPŁATA STARTOWA
Opłata startowa wynosi:
- 25 zł przy wpłacie na konto bankowe organizatora w ciągu 3 dni roboczych
od dnia wypełnienia formularza,
- 30 zł przy płatności w dniu zawodów w Biurze Zawodów.

WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO:
Stowarzyszenie Fit-Master
NR KONTA: 35 2490 0005 0000 4500 9902 8697
W tytule wpłaty należy podać : Imię i nazwisko startującego, rok
ur. miejscowość” Kropelka Run” .

Zawodnicy zgłaszając się do udziału w zawodach i uiszczając opłatę startową
oświadczają, że zapoznali się i akceptują regulamin. Oświadczają, że startują
w zawodach na własną odpowiedzialność, i że nie występują
przeciwwskazania lekarskie do udziału w zawodach. Oświadczają również,
że nie są pod wpływem środków dopingujących ani innych środków
szkodliwych dla zdrowia.

Uczestnik wyraża zgodę, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002, nr 101, poz. 926 z
późn. zm.) na przetwarzanie, uaktualnianie, udostępnianie i przechowywanie
swoich danych osobowych przez Organizatora w celu niezbędnym do
przeprowadzenia zawodów, jak również w przyszłości. Uczestnik oświadcza
ponadto, że został poinformowany przez Organizatora, jako administratora
danych osobowych w rozumieniu powołanej ustawy, o możliwości
przeglądania danych osobowych oraz ich modyfikacji.

W braku odmiennego pisemnego zastrzeżenia przyjmuje się, że Uczestnik
przystępując do zawodów wyraża zgodę na zamieszczenie jego wizerunku
przez Organizatora w materiałach reklamowych, w tym na stronie
internetowej Organizatora w dziale dotyczącym zawodów oraz wyraża zgodę
na przetwarzanie danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie
niezbędnym do ich przeprowadzenia.

Dyskusja

Zaloguj się

Zaloguj się Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Wróć do logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Załóż konto Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU