I Zielony Bieg - Pędzimy Razem

Rybnik
17.09.2017

Status zawodów

Wyniki oficjalne

Do rozpoczęcia zawodów zostało

Ilość uczestników

200

Nazwa zawodów

I Zielony Bieg - Pędzimy Razem

Lokalizacja

Rybnik

Start

17.09.2017 10:00

Kategoria zawodów

Biegi

Strona zawodów

-

Ograniczenie wiekowe

Brak

Organizator

Time-Sport.pl - Elektroniczny Pomiar Czasu

E-mail organizatora

poczta@time-sport.pl

Telefon organizatora

-

Klasyfikacje

Dystans 5km

Dystans

5 km

Płeć

Wiek

99-0

Uczestników

111


Opłaty

do 10.09.2017

20.00 zł

Dystans 10km

Dystans

10 km

Płeć

Wiek

99-0

Uczestników

89


Opłaty

do 10.09.2017

20.00 zł

Regulamin biegu:
I Zielony Bieg - Pędzimy Razem.
Pod hasłem: „Po uśmiech dla Wiktorii” Rybnik 17 września 2017 roku I.
ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie: Rybnicka Grupa Biegowa „Pędzimy Razem”
II. CEL:
1. Wyrażenie przez uczestników biegu i marszu wsparcia i solidarności z Wiktorią Janczyk, chorującą na porażenie mózgowe i padaczkę lekoodporną.
2. Propagowanie aktywnych form wypoczynku i rekreacji.
3. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
4. Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych.
III. PARTNERZY BIEGU:
MOSiR Rybnik
IV. TERMIN i MIEJSCE
Bieg odbędzie się 17.09.2017 o godz. 10.00, start i meta usytuowane będą na boisku piłkarskim KS Sygnały w Rybniku.
V. DYSTANS:
Do wyboru, 5 km (1 pętla) lub 10 km (2 pętle), limit czasowy na obu dystansach wynosi 120 minut VI. TRASA BIEGU: Leśne ścieżki, trasa oznaczona, piaszczysta, szutrowa. VII. ZASADY UCZESTNICTWA:
1. W biegach mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu rozgrywania imprezy ukończyły 16 lat.
2. Zawodnicy dokonując rejestracji i startując w zawodach oświadczają, że biorą w nich udział na własną odpowiedzialność.
3. Zapisy prowadzone będą drogą elektroniczną pod adresem: http://time-sport.pl/zapisy/ oraz w dniu biegu w godz. Od 8.00-9.30.
4. Wszyscy zawodnicy startujący w „I Zielonym Biegu, Pędzimy Razem”, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, które będzie mieścić się na terenie boiska KS Sygnały. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
5. Warunkiem dopuszczenia do biegu będzie złożenie przez uczestnika oświadczenia o zdolności do udziału w biegu podpisanego własnoręcznie (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności rekreacji ruchowej Dz.U. nr 101 poz. 1095 z dn. 12.09.2001 r.)
6. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania.
7. Pobranie numeru startowego i podpisanie oświadczenia przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora.
8. Limit uczestników: 200
9. Pomiar czasu dokonywany będzie poprzez firmę TIME-SPORT.PL
VIII PROGRAM BIEGU:
08.00 – 09.30 otwarcie biura zawodów, wydawanie pakietów startowych;
09.45 – 09.55 wspólna rozgrzewka i pamiątkowe zdjęcie.
10.00 - start Biegu na 5 i 10 km
12.30 – ceremonia dekoracji
13.00 – losowanie fantów i nagród wśród wszystkich uczestników.
IX ZGŁOSZENIA: 1.
Zgłoszenia do biegów on-line będą odbywały się drogą elektroniczną:
http://time-sport.pl/zapisy/ do dnia 10.09.2017 r.
W dniu 17 września 2016 roku dokonanie rejestracji będzie możliwe tylko w Biurze Zawodów do godz. 9.00 2. Opłata startowa na obu dystansach wynosi co najmniej 20,00 zł, wpłat należy dokonywać na konto:
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” Alior Bank S.A. 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994, tytułem 22589 Wiktoria Janczyk, darowizna na pomoc i ochronę zdrowia. Wpłat należy dokonać do dnia 15.09.2017r.
Potwierdzenie wpłaty - opłaty startowej należy przesłać na adres mail: pedzimyrazem@klubrgb.pl lub przedstawić w Biurze Zawodów w dniu biegu.
3. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegów na 5 i 10 km otrzymuje:
• - numer startowy wraz z czterema agrafkami;
• - oznakowaną trasę,
• - posiłek regeneracyjny
• - wodę na mecie,
• - unikatowy medal na mecie
• - bierze udział w losowaniu atrakcyjnych nagród
4. Opłata startowa w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi.
X NAGRODY: Klasyfikacja generalna (osobno na dystansie 5 km i 10 km) 3 pierwsze miejsca w kategorii kobiet i mężczyzn - nagrody niespodzianki.
XI UWAGI: Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. W miejscu zawodów będzie dostępny depozyt, szatnie i prysznice oraz bezpłatny parking w rejonie miejsca startu. Każdy uczestnik, bierze udział w biegu, wyłącznie na swoją odpowiedzialność. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Organizator Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować na swojej stronie : http://www.klubrgb.pl/

Dyskusja

Zaloguj się

Zaloguj się Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Wróć do logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Załóż konto Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU