II Bieg Krwiodawców z okazji 100-lecia PCK

Myslowice, ul. Stadionowa 7a
18.05.2019

Status zawodów

Rejestracja zamknięta

Do rozpoczęcia zawodów zostało

Ilość uczestników

532

Nazwa zawodów

II Bieg Krwiodawców z okazji 100-lecia PCK

Lokalizacja

Myslowice, ul. Stadionowa 7a

Start

18.05.2019 11:00

Kategoria zawodów

Biegi

Strona zawodów

-

Ograniczenie wiekowe

Brak

Organizator

HDK PCK Basia przy KWK Mysłowice – Wesoła

E-mail organizatora

rafalskutnik@gmail.com

Telefon organizatora

501 409 693

UWAGA

Na listach startowych umieszczane będą tylko te osoby które zapiszą się do biegu i uiszczą opłatę startową. W przeciwnym razie zgłoszenie będzie nie ważne.
Podany rozmiar koszulki nie ulega zamianie przy jej odbiorze w biurze zawodów
( nie będzie możliwości wymiany koszulki na inny rozmiar niż podany przy zapisie)

Klasyfikacje

BIEG GLÓWNY 5 KM

Dystans

5 km

Płeć

K,M

Wiek

15-99

Uczestników

292


Opłaty

do 12.05.2019

30.00 zł

NORDIC WALKING 5 KM

Dystans

5 km

Płeć

K,M

Wiek

0-99

Uczestników

42


Opłaty

do 12.05.2019

30.00 zł

Bieg dzieci 100M

Dystans

0.1 km

Płeć

K,M

Wiek

0-5

Uczestników

68


Udział bezpłatny

Bieg dzieci 300M

Dystans

0.3 km

Płeć

K,M

Wiek

6-10

Uczestników

107


Udział bezpłatny

Bieg dzieci 700M

Dystans

0.7 km

Płeć

K,M

Wiek

11-14

Uczestników

23


Udział bezpłatny

REGULAMIN

II Biegu ulicznego Krwiodawców z okazji 100-tu lecia Polskiego Czerwonego Krzyża w Polsce
Mysłowice, 18 maj 2019 r.


I
Nazwa biegu – II Bieg Krwiodawców z okazji 100-tu lecia Polskiego Czerwonego Krzyża w Polsce

II
Bieg główny- 5 km
III
Dodatkowo zostanie przeprowadzony marsz Nordic Walking bez podziału na kategorie wiekowe
IV
Dodatkowo zostanie przeprowadzony bieg rekreacyjny dzieci i młodzieży z podziałem na kategorie wiekowe: 0-5 lat 100m , 6-10 lat 300m , 11-14 lat 700m
V
Start Biegu Głównego godz. 11.00
VI
Start marszu Nordic Walking 11:05
VII
Start biegów dla dzieci od 10:10

VIII
Typ biegu - bieg uliczny (podłoże asfaltowe)

XI
Trasa biegu - Start z parkingu przy Centralnym Muzeum Pożarnictwa (ul.Stadionowa 7a)
następnie trasa przebiega ulicami: Stadionowa, Partyzantów. Nawrót następuje przy rondzie mikołowskim, powrót tymi samymi ulicami do Centralnego Muzeum Pożarnictwa - meta w miejscu startu.

X
Organizator - Klub Honorowych Dawców Krwi „Basia” przy KWK Mysłowice – Wesoła. Mysłowicki Klub Biegacza No.I

Kontakt:
Rafał Skutnik tel. 501 409 693 e-mail: rafalskutnik@gmail.com
Rafał Kontowicz tel. 514 683 064 e-mail conti747@interia.pl
Dyrektor biegu – Czesław Chrzanowski tel. 506 902 386 e-mail: pckmyslowice@poczta.onet.pl
XI
Każdy uczestnik Biegu Głównego i marszu Nordic Walking otrzyma pakiet startowy a na linii mety medal pamiątkowy.
Każdy uczestnik biegu rekreacyjnego dzieci i młodzieży otrzyma pakiet startowy a na linii mety medal pamiątkowy (taki sam jak uczestnicy Biegu Głównego).

XII
Warunki uczestnictwa:

W biegu głównym i marszu Nordic Walking mogą wziąć udział osoby od 15 roku życia.
Osoby pełnoletnie zostaną dopuszczone do biegu/marszu po potwierdzeniu na piśmie, iż są zdrowe, nie mają przeciwwskazań lekarskich do uprawiania biegów długodystansowych i biegną/maszerują na własną odpowiedzialność.
W biegu głównym i marszu Nordic Walking osoby małoletnie obowiązuje zgoda rodzica lub opiekuna prawnego który osobiście potwierdzi to podpisem na karcie zgłoszeń.
Złożenie indywidualnej karty zgłoszenia w biurze zawodów i przyjęcie numeru startowego
jest jednocześnie potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem, jego akceptacji i przestrzegania.

UWAGA!
Nie ma możliwości udziału w biegu osób niepełnosprawnych na wózkach, oraz z psami (canicross)
W biegu rekreacyjnym dzieci i młodzieży zgłaszających się do biegu obowiązuje zgoda rodzica lub opiekuna prawnego który osobiście potwierdzi to podpisem na karcie zgłoszeń.

XIII
Zgłoszenia - zgłoszenia do biegów wszystkich kategorii obsługuje firma personalbest (http://zapisy.personalbest.pl/ii-bieg-uliczny-krwiodawcow-v2987.pl.html ) do dnia 12 maja 2019 r.(włącznie) zapisy przez stronę internetową.

UWAGA!
Zapisy mogą zostać zamknięte we wcześniejszym terminie, tj. po osiągnięciu limitu:
bieg główny 350 zgłoszeń marsz Nordic Walking 100 zgłoszeń
bieg dzieci i młodzieży 200 zgłoszeń

Zapisy do biegu głównego i marszu Nordic Walking w dniu biegu w biurze zawodów w godzinach 8:45 do 10:45
Zapisy do rekreacyjnego biegu dzieci i młodzieży w dniu biegu w biurze zawodów w godzinach 8:45 do 9:50
UWAGA!
Na stronie internetowej Klubu HDK PCK BASIA zamieszczony jest Regulamin Biegu ulicznego Krwiodawców z okazji 100-tu lecia Polskiego Czerwonego Krzyża w Polsce
XIV
Opłata startowa:
Opłatę startową przyjmujemy na konto BANK PKO BP ODDZIAŁ w MYSŁOWICACH nr:

02 1020 2528 0000 0602 0503 2380,
Tytuł - wpisowe Bieg Krwiodawcy w Mysłowicach imię, Nazwisko, miejscowość uczestnika

zgłoszenie do 12.05.2019 r. opłata startowa wynosi 30,00 zł po tym terminie opłata wynosi 40,00 zł płatne w biurze zawodów
zgłoszenie w dniu biegu/marszu pod warunkiem nie osiągnięcia limitu przez zapisy internetowe opłata startowa wynosi 40,00 zł
Nie pobiera się opłaty startowej od uczestników biegu rekreacyjnego dzieci i młodzieży.

XV
W biegu głównym (nie prowadzi się klasyfikacji marszu Nordic Walking) prowadzona będzie klasyfikacja generalna uczestników biegu oraz klasyfikacje wg kategorii wiekowych

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
Klasyfikacja wiekowa kobiet 15-17 lat
Klasyfikacja wiekowa kobiet 18-29 lat
Klasyfikacja wiekowa kobiet 30-39 lat
Klasyfikacja wiekowa kobiet 40-49 lat
Klasyfikacja wiekowa kobiet 50-59 lat
Klasyfikacja wiekowa kobiet 60 lat i więcej
Klasyfikacja wiekowa mężczyzn 15-17 lat
Klasyfikacja wiekowa mężczyzn 18-29 lat
Klasyfikacja wiekowa mężczyzn 30-39 lat
Klasyfikacja wiekowa mężczyzn 40-49 lat
Klasyfikacja wiekowa mężczyzn 50-59 lat
Klasyfikacja wiekowa mężczyzn 60-69 lat
Klasyfikacja wiekowa mężczyzn 70 lat i więcej
Wyróżnienie dla najliczniejszej grupy biegowej

Klasyfikacja krwiodawców kobiet i mężczyzn
Wyróżnienia dla najstarszej krwiodawczyni i najstarszego krwiodawcy
Wyróżnienia dla członków Klubu Honorowych Dawców Krwi „Basia” przy KWK Mysłowice – Wesoła

Klasyfikacja Najszybszy Pracownik PGG S.A.XVI
Nagrody i wyróżnienia w biegu głównym:
1. Za zajęcie 1, 2, 3 miejsca w klasyfikacjach generalnych K i M - puchary i upominki.
2. Za zajęcie 1, 2, 3 miejsca we wszystkich kategoriach wiekowych K i M – statuetki. 3.Dla Najliczniejszej grupy biegowej - puchar

UWAGA!
Biegacze/biegaczki nagrodzeni w klasyfikacji generalnej, nie otrzymują nagród w kategoriach wiekowych.
Za zajęcie 1, 2, 3 miejsca w kategorii krwiodawca K i M – puchary i upominki.
Dla najstarszej krwiodawczyni i najstarszego krwiodawcy – statuetki i upominki.
Dla członków Klubu Honorowych Dawców Krwi „Basia” przy KWK Mysłowice – Wesoła – statuetki i upominki.

UWAGA!
Biegacze/biegaczki którzy zaznaczą w zapisach kategorię krwiodawcy przy weryfikacji w biurze zawodów muszą przedstawić aktualną książeczkę krwiodawcy. W przypadku klubowiczów klubu Honorowych Dawców Krwi „Basia” musi to być legitymacja z potwierdzeniem opłaconej składki na rok 2019.
Wszystkie te osoby muszą też udokumentować że w roku 2019 przynajmniej jeden raz oddały krew.

Biegacze/biegaczki którzy zaznaczą w zapisach kategorię Najszybszy Pracownik PGG S.A. przy weryfikacji w biurze zawodów muszą przedstawić Dyskietkę z pracy potwierdzającą zatrudnienie.

6. Dla uczestników biegu rekreacyjnego dzieci i młodzieży – medale pamiątkowe.


XVII
Ochrona danych osobowych i wykorzystanie wizerunku:

1.Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji i promocji imprezy sportowej, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania i wydania nagród.
2.Administratorem Danych Osobowych jest Klubu Honorowych Dawców Krwi „Basia” przy KWK Mysłowice – Wesoła 41-408 przy ul.Kopalnianej 5,
3. Dane osobowe zawodników przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO)
4.Przetwarzanie i wykorzystanie danych obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu na stronie internetowej oraz na profilach internetowych zarządzanych przez Klubu Honorowych Dawców Krwi „Basia” przy KWK Mysłowice – Wesoła, 41-408 Mysłowice, ul. Kopalniana 5 takich jak Facebook, Youtube, Google i inne.
5.Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
6.Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne ale niezbędne do udziału w zawodach.
7.Uczestnicy biegu wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku, przez Klubu Honorowych Dawców Krwi „Basia” przy KWK Mysłowice – Wesoła, 41-408 Mysłowice, ul. Kopalniana 5 oraz na umieszczanie i publikowanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek na swojej stronie internetowej oraz na profilach internetowych zarządzanych przez Klubu Honorowych Dawców Krwi „Basia” przy KWK Mysłowice – Wesoła takich jak
Facebook, Youtube, Google i in., a także w mediach w celu informacji i promocji.
8. Podstawę prawną do wykorzystania wizerunku stanowi Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U z 2016 r., poz. 666, z póź. zm).
XVIII.
Informacje i zalecenia końcowe:

1.Bieg główny odbędzie się przy trwającym (jedynie czasowo ograniczanym i wstrzymywanym) ulicznym ruchu pojazdów. W związku z tym każdy uczestnik
ma obowiązek zachować szczególną ostrożność w czasie zawodów.
2.Organizatorzy zapewnią służbę medyczną w czasie trwania zawodów (na trasie biegu i na mecie).
3.Uczestnicy, którzy dokonają zgłoszenia i uiszczą opłatę startowego otrzymają numer startowy, chip oraz pakiet startowy (koszulka, talon na poczęstunek, gadżety od sponsorów, a na linii mety medal pamiątkowy.
4.Instrukcja zamocowania numeru startowego oraz chipa zostanie przedstawiona przed biegiem oraz jest zamieszczona na stronie internetowej formularza zgłoszeniowego do biegu. W razie dodatkowych pytań kontaktować się z firmą Personalbest (kontakt@personalbest.pl ) 5.Limit czasu dla pokonania 5 km 1 godzina, dla marszu Nordic Walking 1 godzina 10 minut. Po upływie tego czasu uczestnicy znajdujący się na trasie, obowiązani są przerwać zawody (zostaną zabrani przez pojazd organizatorów zamykający bieg). Również zawodnicy, którzy wycofają się z biegu na trasie, zostaną zabrani przez pojazd organizatorów
zamykający bieg
6.Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem Biegu ulicznego Krwiodawców z okazji 100-tu lecia Polskiego Czerwonego Krzyża i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
7.Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.
8.Biuro zawodów, szatnie oraz przechowalnia bagażu znajdować się będą w Centralnym Muzeum Pożarnictwa (ul.Stadionowa 7a),czynne w dniu zawodów
od godz.8:45. Nie zapewniamy depozytu rzeczy wartościowych oraz prysznicy.
9.Wszystkie sprawy nieprzewidziane regulaminem reguluje na bieżąco organizator. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie oraz jego interpretację.
10.Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży, noclegów, ani innych kosztów osobowych poniesionych przez uczestników biegu.
11.Po ukończeniu biegu uczestnicy otrzymają ciepłą herbatę oraz poczęstunek.
12.Wszelkie uwagi, zapytania dotyczące wyników kierować bezpośrednio do firmy: Personalbest (kontakt@personalbest.pl )

Dyskusja

Zaloguj się

Zaloguj się Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Wróć do logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Załóż konto Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU