III Rodzinny Mini Festiwal Biegowy O Złotą Kózkę Biegi dla dzieci

Dobczyce, Polska
02.06.2019

Status zawodów

Rejestracja zamknięta

Do rozpoczęcia zawodów zostało

Ilość uczestników

589

Nazwa zawodów

III Rodzinny Mini Festiwal Biegowy O Złotą Kózkę Biegi dla dzieci

Lokalizacja

Dobczyce, Polska

Start

02.06.2019 14:00

Kategoria zawodów

Biegi

Strona zawodów

http://rozbiegane.dobczyce.pl/

Ograniczenie wiekowe

Brak

Organizator

Rozbiegane Dobczyce

E-mail organizatora

rozbiegane.dobczyce@gmail.com

Telefon organizatora

695802690

Klasyfikacje

Dzieci do 5 lat

Dystans

0.1 km

Płeć

K,M

Wiek

0-5

Uczestników

144


Opłaty

do 06.05.2019

15.00 zł

do 27.05.2019

20.00 zł

Dzieci 6-7 lat

Dystans

0.2 km

Płeć

K,M

Wiek

6-7

Uczestników

141


Opłaty

do 06.05.2019

15.00 zł

do 27.05.2019

20.00 zł

Dzieci 8-9 lat

Dystans

0.4 km

Płeć

K,M

Wiek

8-9

Uczestników

148


Opłaty

do 06.05.2019

15.00 zł

do 27.05.2019

20.00 zł

Dzieci 10-11 lat

Dystans

0.6 km

Płeć

K,M

Wiek

10-11

Uczestników

112


Opłaty

do 06.05.2019

15.00 zł

do 27.05.2019

20.00 zł

Dzieci 12-13 lat

Dystans

0.8 km

Płeć

K,M

Wiek

12-13

Uczestników

44


Opłaty

do 06.05.2019

15.00 zł

do 27.05.2019

20.00 zł

REGULAMIN
III Rodzinnego Mini Festiwalu Biegowego
“O złotą kózkę”

I. ORGANIZATOR
1. Organizatorem Rodzinnego III Mini Festiwalu Biegowego „O Złotą Kózkę” jest
Stowarzyszenie ROZBIEGANE DOBCZYCE oraz Stowarzyszenie KAT zwani dalej Organizatorem.

II. CEL
1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
2. Promocja gminy i miasta Dobczyce.
3. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Dobczyc i okolic.
4. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o ideę wolontariatu.

III. TERMIN, MIEJSCE I TRASA BIEGU
1. Rodzinny Mini Festiwal Biegowy O złotą kózkę odbędzie się dnia 02.06.2019 (niedziela) w godz. 14:00 - 17:00 w Dobczycach, na ul. Szkolnej 43 (Regionalne Centrum Oświatowo-Sportowe im. Burmistrza Marcina Pawlaka - RCOS).

2. Trasa biegów będzie liczyć (w zależności od kategorii wiekowej):
• Dzieci do 5 lat: 100 metrów
• Dzieci 6-7 lat: 200 metrów
• Dzieci 8-9 lat: 400 metrów
• Dzieci 10-11 lat: 600 metrów
• Dzieci 12-13 lat: 800 metrów
• Bieg główny oraz Nordic Walking: 5 kilometrów

3. Uczestnicy na trasie biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń osób zabezpieczających trasę biegu.
4. Biegi Dzieci zostaną przeprowadzone na Błoniach przy RCOS Dobczyce przy ul. Szkolnej 43.
5. Opis trasy Biegu Głównego ( w tym Nordic Walking):
Start i meta znajdować się będą na Błoniach Dobczyckich, obok budynku RCOS ul. Szkolna 43. Trasa przebiegać będzie ulicami: Szkolna, Jagiellońska, Witosa, Garncarska, Św. Anny, Kilińskiego, Rynek, Piłsudskiego, Długosza, Jagiellońska, Lubomirskich, Dominika, Słoneczna, Łanowa, Piastowska, Lubomirskich, Szkolna.

Mapa z zaznaczoną trasą biegu dostępna będzie na https://www.facebook.com/rozbieganedobczyce.

IV. UCZESTNICTWO
1. W Biegu Głównym prawo startu mają osoby, które mają ukończone 12 lat, /zawodnicy niepełnoletni – wymagana pisemna zgoda rodziców na udział w zawodach/, natomiast w Nordic Walking prawo startu mają osoby, które mają ukończone 8 lat /zawodnicy niepełnoletni wymagana pisemna zgoda rodzica lub prawnego opiekuna.
2. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu będzie podpisanie w biurze zawodów oświadczenia o właściwym stanie zdrowia i udziale w zawodach na własną odpowiedzialność (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej. - Dz.U. nr 101, poz. 1095 z 10.09.2001 r.) . W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w biegu, zawodnik zobowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.
3. Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, młodzież - legitymacja szkolna) celem kontroli daty urodzenia.
4. Weryfikacja zawodników w Biurze Zawodów odbywać się będzie w dniu zawodów w godzinach: 10:30 – 15:30.
5. Zawodników startujących w Nordic Walking obowiązują przepisy zawodów PFNW.
• Minimalny wiek uczestnika to 8 lat.
• Dzieci poniżej 12 roku życia na trasę wyruszają w towarzystwie opiekuna prawnego.
6. Zgłoszenie udziału w zawodach traktowane jest jako:
• Przyjęcie warunków regulaminu biegu.
• Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia zawodów.
• Wyrażenie zgody na zamieszczenie danych osobowych oraz wizerunku w środkach masowego przekazu przez organizatora i partnerów biegu.

V. PROGRAM FESTIWALU
godz. 10:30 Otwarcie Biura Zawodów
godz. 13:30 Zakończenie przyjmowania zgłoszeń na biegi dla dzieci
godz. 14:00 Start biegów dla dzieci
godz. 15:00 Dekoracja zwycięzców biegów dla dzieci
godz. 15:30 Zakończenie przyjmowania zgłoszeń do Bieg Główny (w tym Nordic Walking)
godz. 16:00 Start Biegu Głównego (w tym Nordic Walking)
godz. 17:15 Dekoracja zwycięzców Biegu Głównego oraz Nordic Walking
godz. 17:45 Zakończenie imprezy

VI. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia:
1. Elektronicznie: do dnia 27 maja 2019 roku przez formularz zgłoszeniowy na stronie:
• BIEG GŁÓWNY I NORDIC WALKING - http://zapisy.personalbest.pl/iii-rodzinny-mini-festiwal-biegowy-o-zlota-kozke-v3291.pl.html
• BIEGI DLA DZIECI - http://zapisy.personalbest.pl/iii-rodzinny-mini-festiwal-biegowy-o-zlota-kozke-biegi-dla-dzieci-v3292.pl.html

2. Stacjonarne : W Miejskiej Bibliotece Publicznej ul. Szkolna 43, Dobczyce w dniach: 6, 13, 27 kwiecień oraz 10, 17, 24 maj. Zapisy będą prowadzone w godzinach 17:00 -19:00. Płatność na miejscu gotówką.

3. W Biurze Zawodów w dniu 2 czerwca 2019 w przypadku nie wyczerpania limitu uczestników.

VII. OPŁATY STARTOWE
1. Opłata startowa wynosi odpowiednio:
Forma wpłaty Biegi dzieci Bieg Główny Nordic Walking
przelew do 30 kwietnia 15 zł 30 zł 25 zł
przelew 1-27 maja 20 zł 40 zł 30 zł
gotówka 2 czerwca 25 zł 55 zł 40 zł

2. Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi.
3. Faktury za zapisy będą wystawiane do 7 dni od zaksięgowania pieniędzy na koncie. Pytania i uwagi w tej sprawie prosimy kierować na maila organizatora.

VIII. LIMIT UCZESTNIKÓW
1. Biegi dla dzieci – 499 uczestników,
2. Bieg główny (łącznie z Nordic Walking) – 500 uczestników

IX. POMIAR CZASU I LIMITY CZASOWE
1. W biegach dzieci elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu chipów elektronicznych wbudowanych w numer startowy i zabezpieczonych pianką. Numer z chipem jest gotowy do użycia i powinien być prawidłowo zamocowany czterema agrafkami z przodu. Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji. Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował dyskwalifikacją.

2. W Biegu Główny i Nordic Walking pomiar czasu będzie odbywał się za pomocą chipów zwrotnych , montowanych do buta. Chip jest własnością Personal Best i podlega zwrotowi do pojemników ustawionych za linią mety. Numer Startowy jest bezzwrotny i powinien być zamocowany agrafkami lub na pasku z przodu w widocznym miejscu.

3. Limit na ukończenie Biegu Głównego oraz Nordic Walking to 1 h (do godziny 17:00).

X. BIURO ZAWODÓW
1. Biuro zawodów będzie znajdowało się w budynku Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach przy ulicy Szkolnej 43 i będzie czynne w dniu 02.06.2019 w godzinach 10:30-15:30.

2. Depozyt odzieży czynny w godzinach 14:00-17:00 (worki na odzież będą do pobrania przy depozycie).

XII. KLASYFIKACJA I NAGRODY
1. Będą prowadzone następujące klasyfikacje:
• Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w Biegu Głównym
• Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn w Biegu Głównym
K14 ( do 16 lat) M14 (do 16 lat)
K17 (17-19 lat) M17 (17-19 lat)
K20 (20-29 lat) M20 (20-29 lat)
K30 (30-39 lat) M30 (30-39 lat)
K40 (40-49 lat) M40 (40-49 lat)
K50 (50-59 lat) M50 (50-59 lat)
K60 ( 60 i więcej lat) M60 ( 60 i więcej lat)

• Klasyfikacja generalna mieszkańców Gminy Dobczyce kobiet i mężczyzn
• Klasyfikacja generalna dziewcząt i chłopców w każdym Biegu Dzieci
• Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w Nordic Walking.
• Klasyfikacje dziewcząt i chłopców w każdej kategorii wiekowej.

2. W klasyfikacji OPEN „Bieg Główny” a także w każdej kategorii wiekowej nagrodzone zostaną 3 najszybsze osoby.
3. Klasyfikacja OPEN w Nordic Walking 6 kobiet i 6 mężczyzn.
4. W klasyfikacji generalnej mieszkańców Gminy Dobczyce nagrodzonych zostanie 8 najszybszych kobiet i mężczyzn.
5. Zawodnicy nagrodzeni w kategorii OPEN nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.
6. Zawodnicy nagrodzeniu w kategoriach wiekowych mogą być nagradzani w klasyfikacji Gminy Dobczyce
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych kategorii.
8. Nagrody przewidziane przez organizatora zostaną wręczone zaraz po zakończeniu biegu o 17:15.

XIII. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA
1. Każdy uczestnik po ukończeniu biegu otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
2. Na trasie biegów oraz na mecie Organizator zapewnia opiekę medyczną.
3. Do dyspozycji uczestników biegów będą dostępne szatnie i natryski

XVI. ZASADY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA
Każdy uczestnik Festiwalu biegów rodzinnych „O Złotą Kózkę” jest zobowiązany do przestrzegania Prawa o Ruchu Drogowym. Osoby pozostające na trasie po zakończeniu biegu (po godzinie 17:00) robią to na własną odpowiedzialność.

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Numery startowe należy umieścić z przodu, na odzieży wierzchniej, tak by były widoczne dla sędziów przez cały czas biegu.
3. Uczestników biegu obowiązuje regulamin.
4. Organizator dopuszcza odbiór numeru i pakietu startowego przez osoby trzecie, po przekazaniu w Biurze Zawodów pisemnego upoważnienia uczestnika. Upoważnienie można wydrukować ze strony biegu.
5. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceo służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych uczestników Biegu.
6. Organizator ma prawo usunąć z trasy biegu oraz terenu imprezy osoby, które są pod wpływem alkoholu lub używek oraz w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg biegu lub zachowują się niezgodnie z regulaminem.
7. Nie respektowanie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
8. Organizator zapewnia uczestnikom opiekę medyczną na starcie, mecie oraz w czasie trwania Biegu.
9. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie trwania imprezy.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
12. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie
Organizatorowi.
W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Koordynatorzy biegu:
Paweł Piwowarczyk
Jan Piwowarczyk

Dyskusja

Zaloguj się

Zaloguj się Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Wróć do logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Załóż konto Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU