41 Bieg Jesienny im. red. Tomasza HOPFERA

Parzymiechy, Polska
22.09.2019

Status zawodów

Zapisy do zawodów są otwarte

Do zakończenia zapisów zostało

Dostępne miejsca

118 / 300

Nazwa zawodów

41 Bieg Jesienny im. red. Tomasza HOPFERA

Lokalizacja

Parzymiechy, Polska

Start

22.09.2019 13:20

Kategoria zawodów

Biegi

Strona zawodów

https://www.facebook.com/biegjesiennyparzymiechy/

Ograniczenie wiekowe

16

Organizator

Ognisko TKKF „Zryw”

E-mail organizatora

kontakt@kolorowesny.eu

Telefon organizatora

692587252

UWAGA

Zgłoszenia przyjmowane będą również w dniu imprezy od godz. 11.00 do 12.50 w biurze zawodów (pod warunkiem , że wcześniej nie został osiągnięty limit biegaczy).

Klasyfikacje

Bieg dystans 10km

Dystans

10 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

126


Opłaty

pierwszych 80

30.00 zł

następnych 160

40.00 zł

pozostałych

50.00 zł

NW 5km

Dystans

5 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

18


Opłaty

pierwszych 20

30.00 zł

następnych 40

40.00 zł

pozostałych

50.00 zł

Emeryci bieg dystans 10km

Dystans

10 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

14


Opłaty

pierwszych 20

15.00 zł

następnych 40

20.00 zł

pozostałych

25.00 zł

Emeryci NW 5km

Dystans

5 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

9


Opłaty

pierwszych 20

15.00 zł

następnych 40

20.00 zł

pozostałych

25.00 zł

Bieg - Mieszkańcy Gminy Lipie 10km

Dystans

10 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Dostępne miejsca

71 / 80


Udział bezpłatny

NW - Mieszkańcy Gminy Lipie 5km

Dystans

5 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Dostępne miejsca

14 / 20


Udział bezpłatny

TERMIN I MIEJSCE 22 września 2019 roku (niedziela)
Boisko sportowe Sokół Parzymiechy w Parzymiechach ul.Kasztanowa 5


I. Bieg Główny. Start godz. 14.00
.
-w Biegu Głównym i w Nordic Walking może uczestniczyć każda osoba, która do dnia 22 września 2019r. ukończy 16 lat. Warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie aktualnego
zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność. Osoby
niepełnoletnie zobowiązane są ponadto do posiadania pisemnej zgody na udział w biegu od rodziców lub prawnych opiekunów.

TRASA I DYSTANS
Bieg–10 km : 80% droga asfaltowa, 15% droga polna, 5% droga szutrowa. Nordic Walking –5 km : 90% droga polna, 10% droga szutrowa.

ZGŁOSZENIA
 Prosimy dokonywać zgłoszeń drogą elektroniczną - Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.zmierzymyczas.pl/zapisy do dnia 15.09.2019r. Zgłoszenia przyjmowane będą również w dniu imprezy od godz. 11.00-13.30 w biurze zawodów (pod warunkiem , że wcześniej nie został osiągnięty limit biegaczy).Wpłatę należy kierować poprzez system płatności elektronicznych www.zmierzymyczas.pl Informacja o uiszczeniu opłaty startowej pojawi się na liście zgłoszeń najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wpłaty
 Przed biegiem należy dokonać osobistej rejestracji w Biurze Zawodów celem podpisania karty zgłoszeniowej i pobrania pakietu startowego ,chipa oraz numeru startowego. Chip startowy po ukończeniu rywalizacji należy zwrócić na wskazane miejsce.
 Opłata startowa wynosi: 30 złotych – dla pierwszych 100 zawodników,
; 40 złotych – dla drugiej setki zawodników (101-200);
50 złotych – trzeciej setki zawodników (201-300)
55 złotych dla osób dokonujących zapisu w Biurze zawodów

Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika, a w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi. prosimy o wcześniejsze zaplanowanie przyjazdu, ponieważ po godz.13.30 Biuro Zawodów nie będzie przyjmować uczestników. Po dokonaniu wpłat przelewem i przekroczeniu limitu 300 zawodników link do zapisów i lista startowa zostaną automatycznie zamknięte. Mieszkańcy Gminy Lipie w 100% oraz emeryci i renciści w 50%, którzy dokonają rejestracji do dnia 15.09.2019r. będą odpowiednio zwalniani z opłaty startowej po okazaniu stosownego dokumentu w biurze zawodów. Uczestnik który zapisze się na bieg a nie dokonana wymaganej wpłaty na konto organizatora w ciągu 7 dni zostanie automatycznie skreślony z listy startowej.

 Numery startowe wydawane będą po okazaniu dokumentu tożsamości.
 Uczestnik biegu podpisując kartę zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego regulaminu. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.


KLASYFIKACJA KOŃCOWA Prowadzona będzie klasyfikacja:

Bieg Główny:

◦ Generalna mężczyzn i generalna kobiet

◦ Kategorie wiekowe:

Mężczyźni M-16 mężczyźni / 16-29 lat
M-30 mężczyźni / 30-39 lat
M-40 mężczyźni / 40-49 lat
M-50 mężczyźni / 50-59 lat
M-60 mężczyźni / 60-69 lat
M-70 mężczyźni / 70 lat i więcej
K-16 kobiety / 16-29 lat
K-30 kobiety / 30-44 lat
K-45 kobiety 45- 54 lat
K-55 kobiety 55 lat i więcej

O przynależności do poszczególnych kategorii decyduje rok urodzenia.

IV Mistrzostwa Polski Środowisk Trzeźwościowych:

Generalna mężczyzn i generalna kobiet

Mistrzostwa Gminy Lipie

Generalna mężczyzn i generalna kobietNordic Walking:

- Generalna mężczyzn i generalna kobiet
- Mistrzostwa Gminy Lipie mężczyzn i kobiet 

Wyniki końcowe dostępne będą na fanpage`u biegu Bieg Jesienny im.red.Tomasza Hopfera w Parzymiechach oraz na www.zmierzymyczas.pl. Każdy uczestnik otrzyma również wiadomość SMS zawierającą informację o uzyskanym czasie i lokacie.

NAGRODY

W Biegu w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet za zajęcie od 1 do 3 – dyplomy oraz nagrody pieniężne. Wysokość nagród pieniężnych zostanie podana 30 dni przed zawodami ; W klasyfikacji Mistrzostwa Polski Środowisk Trzeźwościowych (zgłoszenie na podstawie zaświadczenia organizacji trzeźwościowych) mężczyzn i kobiet za zajęcie miejsc od 1 do 3- puchary oraz nagrody rzeczowe; W klasyfikacji Mistrzostwa Gminy Lipie za zajęcie miejsc 1 – 3 puchary oraz nagrody rzeczowe; W kategoriach wiekowych za zajęcie miejsc od 1 do 3 – puchary oraz nagrody rzeczowe; Nagrodzeni w klasyfikacji generalnej za pierwsze trzy miejsca nie są nagradzani w kategoriach wiekowych – nagrody nie dublują się. W kategoriach wiekowych nagradzani są zawodnicy i zawodniczki nawet w przypadku uczestnictwa jednej osoby w danej kategorii wiekowej; W Nordic Walking w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet za zajęcie miejsc od 1 do 5 – puchary oraz nagrody rzeczowe; W Nordic Walking w Mistrzostwach Gminy Lipie –meżczyzn i kobiet za zajęcie miejsc od 1 do 3 – puchary oraz nagrody rzeczowe; Wśród uczestników Biegu Głównego, oraz Biegu Służb Mundurowych zostaną rozlosowane nagrody niespodzianki.
Wszyscy sklasyfikowani zawodnicy nabędą prawo udziału w konkursie/loterii (pod warunkiem wrzucenia do urny losu oraz osobistym uczestnictwie w losowaniu) Wysokość nagród pieniężnych zostanie podana 30 dni przed zawodami.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE Każdy zawodnik otrzyma bardzo bogaty pakiet startowy, wodę na trasie i mecie oraz medal i smaczny posiłek.Numery startowe należy przymocować z przodu tak, aby były bardzo dobrze widoczne. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. Organizator zapewnia opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy biegowej. Organizator nie ubezpiecza zawodników. Organizator nie zapewnia szatni i nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów. Po biegu organizator zapewnia posiłek regeneracyjny ,słodki poczęstunek i napoje. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu biegu. Organizator informuje o możliwości przeprowadzenia kontroli antydopingowej, preferujemy zdrową i uczciwa rywalizacje sportowa. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zwiazku z organizacją Jamar 41 Biegu Jesiennego im. red. Tomasza Hopfera ,w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. , poz. 922 j. t. ze zm. )jest organizator ,który zgodnie z art. 31 tej ustawy, na podstawie umowy uczestnik powierza przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji biegu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w biegu zgodne z postanowieniami Regulaminu. W trakcie biegów będą robione zdjęcia ,i publikowane na fanpage`u biegu oraz w innych formach medialnych służących popularyzacji naszego biegu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania . Organizator oraz podmioty współpracujące przy organizacji tegorocznej edycji zawodów mogą przetwarzać dane osobowe, materiały zdjęciowe oraz filmowe w związku z organizacją Jamar 41 Biegu im. red. Tomasza Hopfera ,wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji biegu oraz promowania podmiotu wspierającego.


Kontakt:

Michał Mikołajczyk – Dyrektor biegu –tel: 505 072 399
Mail: kontakt@kolorowesny.eu

Dyskusja

Zaloguj się

Zaloguj się Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Wróć do logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Załóż konto Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU