Tropem Wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Wodzisław Śląski, Polska
03.03.2019

Status zawodów

Rejestracja zamknięta

Do rozpoczęcia zawodów zostało

Ilość uczestników

150

Nazwa zawodów

Tropem Wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Lokalizacja

Wodzisław Śląski, Polska

Start

03.03.2019 12:00

Kategoria zawodów

Biegi

Strona zawodów

http://tropemwilczym.pl/

Ograniczenie wiekowe

Brak

Organizator

GRH Piechota „HEER”

E-mail organizatora

mariuszlebok@interia.pl

Telefon organizatora

604139188

UWAGA

Osoby, które zgłosiły się do Biegu elektronicznie i do dnia 21 lutego 2019 r. włącznie nie dokonają opłaty startowej zostaną usunięte z list startowych.

Klasyfikacje

Dystans 1963 m

Dystans

1.963 km

Płeć

K,M

Wiek

0-99

Uczestników

69


Opłaty

do 28.02.2019

20.00 zł

Dystans 5 km

Dystans

5 km

Płeć

K,M

Wiek

14-99

Uczestników

81


Opłaty

do 28.02.2019

20.00 zł

REGULAMIN

Tropem Wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych 3.03.2019 roku
Bieg lokalny w Wodzisławiu Śląskim

ORGANIZATOR

1. Pomysłodawcą oraz właścicielem wszelkich praw do koncepcji projektu „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, a także realizatorem projektu „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” jest Fundacja Wolność i Demokracja w Warszawie.
2. Organizatorem biegu lokalnego w Wodzisławiu Śląskim, jest Partner Fundacji: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Górnośląski oraz GRH Piechota „HEER”, koordynator Mariusz Lebok.
3. Współorganizatorem biegu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM” w Wodzisławiu Śląskim.

CEL

1. Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP.
2. Popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych.
3. Podtrzymanie świadomości historycznej na temat Żołnierzy Wyklętych wśród Polaków.
4. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
5. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

TERMIN, MIEJSCE ORAZ TRASA

1. Biegi odbędą się w dniu 3.03.2019 roku
a.) Start Biegu Tropem Wilczym na dystansie 1963m o godz. 12:00.
b.) Start Biegu Tropem Wilczym na dystansie 5km około godziny 12:20
2. Miejsce startu oraz mety na terenie MOSiR „CENTRUM” – Ośrodek Rekreacyjny „Balaton”.
3. Dystanse Biegu Tropem Wilczym:
a.) Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych na dystansie 1963m ( bez pomiaru czasu, brak ograniczeń wiekowych ).
b.) Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych na dystansie 5km (pomiar czasu, kategoria open).
4. Trasa Biegu Tropem Wilczym wiedzie drogami oraz duktami leśnymi.
5. Biuro zawodów mieścić się będzie na terenie MOSiR „CENTRUM” – Ośrodek Rekreacyjny „Balaton” w byłym lokalu „Syrenka”.
6. Punkt informacyjny w dniu zawodów znajdować się będzie na terenie MOSiR „CENTRUM” – Ośrodek Rekreacyjny „Balaton” w byłym lokalu „Syrenka”.
7. Parking dla samochodów znajdować się będzie przy lokalu „Syrenka” na terenie MOSiR „CENTRUM” – Ośrodek Rekreacyjny „Balaton”.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Udział w biegu jest otwarty dla wszystkich.
2. Zgłoszenia Internetowe: https://dostartu.pl/tropem-wilczym-bieg-pamieci-zolnierzy-wykletych-v2906.pl.html
3. Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w biegu jest złożenie przed startem przez uczestnika (w przypadku osób niepełnoletnich przez opiekuna prawnego/rodzica) pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na uczestnictwo w imprezie sportowej (druk do pobrania w biurze zawodów).
4. Osoby poniżej 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na udział w biegu (druk do pobrania w biurze zawodów lub na stronie internetowej Organizatora).
5. Każdy uczestnik biegu powinien wypełnić kartę uczestnictwa zgodnie z dokumentem tożsamości i zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów (konieczność posiadania dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej).
6. Każdy uczestnik musi posiadać numer startowy. Brak numeru startowego powoduje dyskwalifikację.
7. Uczestnik imprezy wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku i zdjęć dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy.
8. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem imprezy, a w przypadku udziału w biegu jego akceptacji.
9. Warunkiem przystąpienia do biegu jest wpłata wpisowego, podpisanie karty zgłoszeniowej oraz pobranie numeru startowego w Biurze Zawodów.
10. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników.
11. Weryfikacja uczestników, wydawanie numerów startowych oraz pakietów startowych odbędzie się 3.03.2019 roku w Biurze Zawodów w godzinach od 9.00 do 11.30.
12. Organizator ustala limit uczestników biegu – 200 osób.

ZGŁOSZENIA I WPISOWE

1. Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Organizatora lub w dniu zawodów w biurze zawodów.
2. Od zawodników startujących pobiera się wpisowe w wysokości 20 zł do dnia 28.02.2019r., wpłata na konto bankowe dostępne przy dokonywaniu zgłoszenia przez Internet w nieprzekraczalnym terminie wskazanym powyżej (decyduje data wpłynięcia środków na konto) z dopiskiem „Bieg Tropem Wilczym” i podaniem imienia i nazwiska osoby startującej.

Nr. Konta 76 8470 0001 2045 0067 7055 0001

Po dniu 28.02 2019 r. oraz w dniu zawodów wysokość opłaty startowej wynosi 30.00 zł (w biurze zawodów opłata może być dokonana wyłącznie gotówką).
3. Osoby, które zgłosiły się do Biegu elektronicznie i do dnia 21 lutego 2019 r. włącznie nie dokonają opłaty startowej zostaną usunięte z list startowych.
4. Osoby, które zgłoszą się do Biegu elektronicznie a nie dokonają opłaty do dnia 28 lutego 2019 r. również zostaną usunięte z list startowych. Tylko pełne zgłoszenie (tj. zgłoszenie elektroniczne oraz uiszczenie opłaty startowej w terminie) gwarantuje udział w biegu (w miarę wolnych miejsc).
5. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Potwierdzenie opłaty wpisowego zawodnika zostanie umieszczone na liście zgłoszeniowej.
6. W ramach opłaty uczestnicy otrzymują w biurze zawodów pakiet startowy (koszulka, plecak, opaska i materiały promocyjne) oraz na mecie: medal. Każdy uczestnik będzie miał również na czas biegu wykupione ubezpieczenie NNW.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji i promocji biegowej imprezy sportowej, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania i wydania nagród.
2. Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Wolność i Demokracja w Warszawie.
3. Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jed. Dz. U. 2014r. poz.1182 i 1662 oraz 2015r. Poz.1309).
4. Przetwarzanie i wykorzystanie danych obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu/szkoły na stronie internetowej Organizatora oraz na profilach internetowych zarządzanych przez Organizatorów i Współorganizatora takich jak Facebook, Youtube, Google i inne.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne ale niezbędne do udziału w zawodach. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
6. Uczestnicy biegu wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku przez Organizatorów i Współorganizatora oraz na umieszczanie i publikowanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek zawodników na stronach Internetowych Organizatorów i Współorganizatora oraz filmach internetowych na stronach takich jak: Facebook, Youtube, Google i innych, a także w mediach w celu informacji i promocji zawodów.
7. Podstawę prawną do wykorzystania wizerunku stanowi Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 nr 90, poz. 631 ze zmianami).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
3. Komunikat końcowy z wynikami dostępny będzie na stronie internetowej
4. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje jedynie Organizatorowi.
5. Organizator udostępnia zawodnikom Depozyt, który zorganizowany będzie w lokalu „Syrenka” na terenie MOSiR „CENTRUM” – Ośrodek Rekreacyjny „Balaton”.
6. Uczestnicy, którzy przybędą autami, będą mogli pozostawić je na terenie parkingu przy lokalu „Syrenka” na terenie MOSiR „CENTRUM” – Ośrodek Rekreacyjny „Balaton”.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione na terenie obiektu jak i podczas biegu.
8. Dla uczestników imprezy Organizator zapewnia na mecie ciepły posiłek.
9. Limit czasu na ukończeniu biegu wynosi
a.) 1 godz. na dystansie 1963m.
b.) 1,5 godz. na dystansie 5km.
10. Po przekroczeniu limitu czasu lub zejścia z trasy zawodnik zobowiązany jest do zdjęcia numeru startowego.
11. W przypadku stwierdzenia skracania dystansu zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.

Dyskusja

Zaloguj się

Zaloguj się Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Wróć do logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Załóż konto Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU