Bieg Służb Mundurowych organizowany w ramach 41 Biegu Jesiennego im. red. Tomasza Hopfera w Parzymie

Parzymiechy, Polska
22.09.2019

Status zawodów

Rejestracja zamknięta

Do rozpoczęcia zawodów zostało

Ilość uczestników

30

Nazwa zawodów

Bieg Służb Mundurowych organizowany w ramach 41 Biegu Jesiennego im. red. Tomasza Hopfera w Parzymie

Lokalizacja

Parzymiechy, Polska

Start

22.09.2019 13:20

Kategoria zawodów

Biegi

Strona zawodów

https://www.facebook.com/biegjesiennyparzymiechy/

Ograniczenie wiekowe

16

Organizator

Ognisko TKKF „Zryw”

E-mail organizatora

biegstrazaka@onet.pl

Telefon organizatora

605 281 688

UWAGA

Zgłoszenia przyjmowane będą również w dniu imprezy od godz. 11.00 do 12.50 w biurze zawodów (pod warunkiem , że wcześniej nie został osiągnięty limit biegaczy).

Klasyfikacje

Dystans 2019 m

Dystans

2 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

30


Informacja o opłacie startowej i terminie płatności znajduje się w regulaminie zawodów.

Regulamin
Bieg Służb Mundurowych organizowany w ramach 41 Biegu Jesiennego im. red. Tomasza Hopfera w Parzymiechach
22.09.2019r. (niedziela)
1. CEL IMPREZY:
• Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu,
• Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia,
• Integracja biegaczy ze środowiska służb mundurowych
• Objęcie działalnością sportową, jak największej liczby osób wśród służb mundurowych
2. ORGANIZATOR:
• TKKF „ Zryw „ w Parzymiechach,
• Urząd Gminy w Lipiu,
• Gminny Ośrodek Kultury w Lipiu,
• Ochotnicza Straż Pożarna w Parzymiechach.
3. BIEGI:
• Bieg Służb Mundurowych – 2019 m,
4. TERMIN I MIEJSCE:
22 września 2019 roku (niedziela) – Start Biegu Służb Mundurowych – godz. 13.20
Boisko w Parzymiechach ul. Kasztanowa 5
5. TRASA, DYSTANS:
• Trasa przebiega drogami gruntowymi i ścieżkami leśnymi
• Długość trasy – 2019 metrów
• Obowiązuje limit czasowy, który wynosi 20 min,
• Start i meta biegu znajdują się na terenie Boiska w Parzymiechach
6. WARUNKI UCZESTNICTWA:
• W Biegu Mundurowym uczestniczyć mogą wszyscy żołnierze i funkcjonariusze, emeryci i pracownicy cywilni służb mundurowych oraz harcerze.
• W Biegu Mundurowym może uczestniczyć każda osoba, która do dnia 
23 września 2019r. ukończy 16 lat.
• Warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność.
• Osoby niepełnoletnie zobowiązane są ponadto do posiadania pisemnej zgody na udział w biegu od rodziców lub prawnych opiekunów.
. Udział w biegu jest bezpłatny.
• Limit zawodników - 200
7. ZGŁOSZENIA:
• Prosimy dokonywać zgłoszeń drogą elektroniczną do dnia 14.09.2019r. Zgłoszenia przyjmowane będą również w dniu imprezy od godz. 11.00 do 12.50 w biurze zawodów (pod warunkiem , że wcześniej nie został osiągnięty limit biegaczy).
• Przed biegiem należy dokonać osobistej rejestracji w Biurze Zawodów celem podpisania karty zgłoszeniowej i pobrania pakietu startowego, chipa oraz numeru startowego. Po ukończeniu biegu chip należy zwrócić na wskazane miejsce.
• Numery startowe wydawane będą po okazaniu dokumentu tożsamości.
• Uczestnik biegu podpisując kartę zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego regulaminu. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
8. KLASYFIKACJE:
• Klasyfikacja generalna OPEN Kobiet i OPEN Mężczyzn dotyczy wszystkich
uczestników biegu (miejsca I - III)
• Klasyfikacja Policji (miejsca I - III)
• Klasyfikacja Straży OSP (miejsca I - III)
• Klasyfikacja Straży PSP (miejsca I - III)
• Klasyfikacja Wojska (miejsca I - III)
• Klasyfikacja Służby Więziennej (miejsca I - III)
• Klasyfikacja Harcerzy (miejsca I - III)
9. NAGRODY:
• Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal,
• Za zajęcie miejsc 1-3 w klasyfikacji OPEN wręczone zostaną puchary oraz nagrody rzeczowe.
• Za zajęcie miejsc 1-3 w poszczególnych klasyfikacji służb mundurowych wręczone zostaną puchary oraz upominki.
. Wszyscy sklasyfikowani zawodnicy nabędą prawo udziału w konkursie/loterii (pod warunkiem wrzucenia do urny losu oraz osobistym uczestnictwie w losowaniu)
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Numery startowe należy przymocować z przodu tak, aby były bardzo dobrze widoczne. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. Organizator zapewnia opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy biegowej. Organizator nie ubezpiecza zawodników. Organizator nie zapewnia szatni i nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów. Każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy oraz medal na linii mety.Po biegu organizator zapewnia posiłek regeneracyjny ,słodki poczęstunek i napoje. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu biegu. Organizator informuje o możliwości przeprowadzenia kontroli antydopingowej, preferujemy zdrową i uczciwa rywalizacje sportowa. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją 41 Biegu Jesiennego im. red. Tomasza Hopfera ,w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. , poz. 922 j. t. ze zm. )jest organizator ,który zgodnie z art. 31 tej ustawy, na podstawie umowy uczestnik powierza przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji biegu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w biegu zgodne z postanowieniami Regulaminu. W trakcie biegów będą robione zdjęcia ,i publikowane na fanpage`u biegu oraz w innych formach medialnych służących popularyzacji naszego biegu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania . Organizator oraz podmioty współpracujące przy organizacji tegorocznej edycji zawodów mogą przetwarzać dane osobowe, materiały zdjęciowe oraz filmowe w związku z organizacją 41 Biegu im. red. Tomasza Hopfera, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji biegu oraz promowania podmiotu wspierającego.
Koordynator :
Krzysztof Sobera – Dyrektor biegu – tel: 605 281 688
mail: biegstrazaka@onet.pl

Dyskusja

Zaloguj się

Zaloguj się Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Wróć do logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Załóż konto Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU