Radomszczański Bieg Niepodległości - NARODOWY BIEG 100-LECIA od Bałtyku do Tatr -

Radomsko, Polska
11.11.2018

Status zawodów

Rejestracja zamknięta

Do rozpoczęcia zawodów zostało

Ilość uczestników

152

Nazwa zawodów

Radomszczański Bieg Niepodległości - NARODOWY BIEG 100-LECIA od Bałtyku do Tatr -

Lokalizacja

Radomsko, Polska

Start

11.11.2018 11:11

Kategoria zawodów

Biegi

Strona zawodów

http://www.biegamy.radomsko.pl/100-lecie

Ograniczenie wiekowe

16

Organizator

Kolarsko-Biegowy Klub Sportowy Radomsko

E-mail organizatora

biegacze.radomsko@gmail.com

Telefon organizatora

501659683

Klasyfikacje

Dystans 10km

Dystans

10 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

152


Opłaty

do 22.10.2018

40.00 zł

NARODOWY BIEG 100-LECIA od Bałtyku do Tatr

Radomszczański Bieg Niepodległości


REGULAMIN

Cele i założenia biegu


* Upamiętnienie 100. rocznicy odzyskania przez Polskie niepodległości.

* Promocja miasta Radomsko w kraju i poza jego granicami.

* Propagowanie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej.Organizatorzy i podmioty współpracujące

* Kolarsko-Biegowy Klub Sportowy Radomsko, Miasto Radomsko, MOSiR Radomsko

* Biuro Biegu StuleciaTermin i miejsce


* Impreza odbędzie się w niedzielę 11 listopada 2018 roku w Radomsku.

* Start o godz. 11:11 przy Hali Miejskiej, ul. Św. Jadwigi Królowej 20

* Bieg przeprowadzony zostanie na terenie miasta Radomsko na dystansie 10 km - 2x 5km

* Trasa o podłożu asfaltowym z atestem PZLA.Zasady uczestnictwa i zgłoszenia


* Limit czasu na pokonanie dystansu 10 km – 100 minut.

* Limit uczestników - 130.

* Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz rejestracyjny oraz dokonała opłatę startową.

* Po wniesieniu opłaty przez 130 osób lista startowa zostanie zamknięta. Przewiduje się dodatkowe miejsca dla zaproszonych zawodników, gości i przedstawicieli sponsorów.

* Opłaty startowe dokonane on-line traktowane są jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.

* Istnieje możliwość przeniesienia wpisowego na innego zawodnika (przepisania numeru) w nieprzekraczalnym terminie do 30 października 2018 roku. Warunkiem jest wysłanie maila na biegacze.radomsko@gmail.com i wniesienie opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 zł.

* W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi.

* W biegu mogą uczestniczyć osoby, które do dnia 11 listopada 2018 roku ukończą 16 lat.

* Osoby powyżej 18 roku życia podpisując deklarację uczestnictwa zaświadczają, że ich stan zdrowia umożliwia udział w zawodach.

* Organizator nie zapewnia uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem danej osoby w imprezie, a także nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

* Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu tj. 11 listopada 2018 nie osiągną jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i numerem PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.

* Dopuszcza się odbiór pakietu startowego osoby nieletniej przez rodzica lub prawnego opiekuna.

* Zgłoszenia dokonywane są drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie www.biegamy.radomsko.pl/100-lecie uiszczenie opłaty startowej. Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane są do 23.09.2018

* Osoby, które pobiegną z numerem innej osoby bez wcześniejszego przepisania zostaną zdyskwalifikowane.

* Wysokość opłaty za pakiet uczestnika: 60,00 zł do 23.09.2018 – cena regularna

* W ramach opłaty każdy uczestnik otrzyma identyczny pakiet jak wszystkie osoby biorące w Polsce i za granicą udział w Narodowy Biegu 100-lecia:

1. numer startowy

2. koszulkę (białą lub czerwoną)

3. medal

4. worek w formie plecaczka z logiem biegu

5. dyplom dla zwycięzców w kategoriach wiekowych

6. napój regenerujący


Pomiar czasu i biuro zawodów

* Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów. Numer startowy należy umieścić na klatce piersiowej umożliwiając sędziom odczyt numeru. Nie dopuszcza się udziału osób bez numeru startowego.

* Biuro zawodów mieści się na stadionie lub na Hali Miejskiej ( w zależności od pogody) ul. Św. Jadwigi Królowej 20 w Radomsku.

Godziny otwarcia biura: 11 listopada (niedziela) - godz. 8.30 (otwarte dla WSZYSTKICH) , biuro zawodów zamyka się o 10.40

Klasyfikacja końcowa

Prowadzona będzie klasyfikacja generalna indywidualna oraz w niżej wymienionych grupach wiekowych:


Mężczyźni:

M16 mężczyźni 16 - 19 lat

M20 mężczyźni 20 - 29 lat

M30 mężczyźni 30 - 39 lat

M40 mężczyźni 40 - 49 lat

M50 mężczyźni 50 - 59 lat

M60 mężczyźni 60 - 69 lat

M70+ mężczyźni 70 i powyżejKobiety:

K16 kobiety 16 - 19 lat

K20 kobiety 20 - 29 lat

K30 kobiety 30 - 39 lat

K40 kobiety 40 - 49 lat

K50 kobiety 50 - 59 lat

K60 kobiety 60-69

K70+ kobiety 70 i powyżejPonadto wszystkie osoby, które ukończą bieg na dystansie 10 km będą ujęte w klasyfikacji stulecia uwzględniającej wszystkich uczestników Narodowego Biegu 100-lecia.


Nagrody

* W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za zajęcie miejsc 1-3 przyznane zostaną trofea.

* W klasyfikacji w kategoriach wiekowych zwycięzcy otrzymają puchar lub statuetkę.

* Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg mają zapewniony od organizatora pamiątkowy medal.

* Nagrody dublują się. Oznacza to, że zawodnik może być dekorowany i nagradzany zarówno w klasyfikacji generalnej jak i wiekowej.Zasady finansowania

* Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy.

* Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny lub organizacji delegującej.Postanowienia końcowe

* Bieg odbędzie się bez względu na pogodę (wyjątek stanowią warunki pogodowe zagrażające życiu uczestników).

* Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu i na terenie biegu.

* Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy biegowej.

* Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.

* W przypadku stwierdzenia przez organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika,(przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.

* W przypadku stwierdzenia przez organizatorów biegu uczestnika bez numeru startowego zamieszczonego na przodzie stroju uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.

* Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników biegu zabrania się udziału biegacza/biegaczki wraz z psem bez kagańca. Osoby te zostaną zdyskwalifikowane lub zdjęte w czasie biegu z trasy.

* Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w Radomszczańskim Biegu Niepodległości wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

* Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej NNW.

* Dane osobowe uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).

* Protesty rozstrzyga dyrektor biegu - decyzje dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 48 godzin.

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

* Organizator zastrzega sobie prawo do obniżenia opłaty startowej

We wszystkich sprawach nieujętych regulaminem decydują organizatorzy biegu.

Prosimy nie usuwać maila potwierdzającego zgłoszenie ponieważ zawiera ono przydatnego informacje dot. panelu zawodnika.

Uwaga:
Chipy są zwrotne, i trzeba mieć je zamocowane do buta pod rygorem dyskwalifikacji - warunek konieczny.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Sebastian Pierzchalski

tel. 501 659 683

e-mail: biegacze.radomsko@gmail.com

Kolarsko-Biegowy Klub Sportowy Radomsko

Dyskusja

Zaloguj się

Zaloguj się Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Wróć do logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Załóż konto Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU