Radomszczański Nordic Walking

Starowiejska 120, Radomsko, Polska
13.04.2019

Status zawodów

Rejestracja zamknięta

Do rozpoczęcia zawodów zostało

Ilość uczestników

26

Nazwa zawodów

Radomszczański Nordic Walking

Lokalizacja

Starowiejska 120, Radomsko, Polska

Start

13.04.2019 09:10

Kategoria zawodów

Nordic Walking

Strona zawodów

-

Ograniczenie wiekowe

8

Organizator

Kolarsko-Biegowy Klub Sportowy Radomsko

E-mail organizatora

biegacze.radomsko@gmail.com

Telefon organizatora

501659683

Klasyfikacje

Nordic Walking

Dystans

7 km

Płeć

K,M

Wiek

8-99

Uczestników

26


Udział bezpłatny

Nordic Walking
Regulamin

1. Organizatorzy
— Kolarsko-Biegowy Klub Sportowy Radomsko
— Drużyna Biegacze w Radomsku

Patroni
— Prezydent Miasta Radomska
— Powiat Radomszczański

2. Cel
Popularyzacja nordic walking w Radomsku i regionie,
— Promocja lasów na Suchej Wsi jako miejsca do aktywnego spędzania czasu,
— Propagowanie zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

3. Termin i miejsce
— Termin — 13.04.2019 r. (sobota),
— Zawody na dystansie 7 km po duktach leśnych
— Miejsce — lasy Sucha Wieś w Radomsku, ul. Starowiejska 120
— Biuro zawodów będzie usytuowane na ulicy Starowiejskiej 120, wjazd od Starowiejskiej, biuro czynne od 8.00
— Start zawodów o godz. 9.10, — Czas trwania rywalizacji ok. 1h

4. Warunki uczestnictwa
Uczestnikiem zawodów będzie osoba spełniająca następujące warunki:
— Dokona internetowego zgłoszenia najpóźniej do 1.04.2019 r. (godz. 23.59)
— Bieg jest bezpłatny, jednak sugerujemy wpłatę min. 10 zł do puszki Fundacji Promień Radości lub Radomszczańskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w dniu zawodów 13.04.2019, Środki te przeznaczone będą na pomoc dla radomszczańskich zwierząt lub rehabilitacji osoby niepełnosprawnej.
— Dokona w dniu zawodów osobistego zgłoszenia w Biurze Zawodów do godz. 8.45 i odbierze numer startowy,
— Ilość uczestników ograniczona
— 50 osób (pod uwagę brana jest kolejność zapisów),
— Warunkiem udziału w imprezie jest czytelny podpis w dniu zawodów pod klauzulą zapoznania się z regulaminem oraz braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach oraz RODO,
— Posiadanie dowodu osobistego (lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość zawodnika)
— W biegu mogą uczestniczyć osoby od 8 roku życia. Osoby w wieku 8-18 lat zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i numerem PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.
— Można wystartować biegnąc z psem.

5. Zasady

— Nordic Walking na dystansie 7km
— Zawodnik musi umieścić otrzymany numer startowy w sposób widoczny na piersi
— Zawodnicy na trasie nie mogą korzystać z pomocy osób trzecich,
— Zawodnicy poruszają się prawą stroną, ustępując miejsca szybszym .
— Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów),
— Opiekun towarzyszący osobie niepełnoletniej zobowiązany jest dokonać rejestracji w Biurze Zawodów i podpisać oświadczenie,
— Start zawodnika w zawodach jest równoznaczny z wyrażeniem przez niego zgody na stosowanie się do zasad opisanych w niniejszym regulaminie,
— Trasa będzie oznakowana i obstawiona przez organizatora,
— Osoby, które pobiegną z numerem innej osoby bez wcześniejszego przepisania zostaną zdyskwalifikowane.


6. Klasyfikacja
Są to zawody rekreacyjne, rodzinne, klasyfikacja nie obowiązuje.

7. Organizator zapewnia
— Pakiet startowy dla każdego uczestnika (medal, numery startowe, woda mineralna),
— Oznakowana trasa
— Ratownik medyczny,
—Posiłek.

8. Zasady finansowania
— Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy.
— Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny lub organizacji delegującej.

9. Informacje dodatkowe
— Osoby, które ukończą zawody nie powinny przeszkadzać zawodnikom przebywającym jeszcze na trasie,
— Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas zawodów,
— Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów, — Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki na trasie,
— Na trasie zawodów występują trudne warunki techniczne,
— W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach nie przewiduje się zwrotu wpisowego,
— Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne,
— Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz jego zmian,
— Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883) przez ORGANIZATORÓW w zakresie niezbędnym do organizacji zawodów, tj. przyjęcia zapisów, ogłoszenia i publikacji wyników itp.,
— Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i archiwizowanie wizerunku utrwalonego na zdjęciach oraz relacjach wideo wykonanych w trakcie zawodów na potrzeby przygotowania materiałów prasowych oraz promocji wydarzenia (zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994 r. Dz. U. Z 1994 r. Nr 24 poz.83, art. 81),
— Powstałe kwestie sporne rozstrzyga organizator.


10. Partnerzy
Nadleśnictwo Radomsko

11. Program zawodów

8.00 – Otwarcie biura zawodów
9.10 – Start

Parking dla uczestników:
Skrzyżowanie Strzałkowska – Strażacka ( 1km od startu) oraz przy biurze zawodów ( liczba miejsc ograniczona)


Mapka dojazdu do biura i startu

https://goo.gl/maps/jg9wrKGnt3x

Mapka dojazdu do parkingów

https://goo.gl/maps/JFfzv4odDBkW przypadku pytań prosimy o kontakt:
Sebastian Pierzchalski
tel. 501 659 683
e-mail: biegacze.radomsko@gmail.com
Kolarsko-Biegowy Klub Sportowy Radomsko

Dyskusja

Zaloguj się

Zaloguj się Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Wróć do logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Załóż konto Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU