VI Czernicki Bieg Uliczny

Czernica, Polska
20.06.2019

Status zawodów

Zapisy do zawodów są otwarte

Do rozpoczęcia zawodów zostało

Ilość uczestników

65

Nazwa zawodów

VI Czernicki Bieg Uliczny

Lokalizacja

Czernica, Polska

Start

20.06.2019 17:30

Kategoria zawodów

Biegi

Strona zawodów

http://www.sdlspichlerz.pl/

Ograniczenie wiekowe

10

Organizator

SDL Spichlerz

E-mail organizatora

biegczernicki@gmail.com

Telefon organizatora

507656164

Klasyfikacje

Bieg 5km

Dystans

5 km

Płeć

K,M

Wiek

10-99

Uczestników

41


Opłaty

do 16.06.2019

35.00 zł

Bieg 10km

Dystans

10 km

Płeć

K,M

Wiek

10-99

Uczestników

24


Opłaty

do 16.06.2019

35.00 zł

REGULAMIN IMPREZY BIEGOWEJ
VI Czernicki Bieg Uliczny (20.06.2019)

Organizator
Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz, ul. Wolności 58, 44-282 Czernica,
e-mail: sdlspichlerz@gmail.com , tel: 507 656 164
Trasa biegu
Dystans 5 km i 10 km nawierzchnia mieszana (asfalt, nieutwardzona), teren
zróżnicowany.
Punkty odżywcze 2 (woda mineralna niegazowana). Ze względu na układ
komunikacyjny obowiązuje limit pokonania trasy:
- 5km/ 1 godzina
- 10 km/2 godziny
Zawodnik, który nie zmieści się w limicie ma obowiązek na polecenie sędziego oddać
numer startowy. Po oddaniu numeru może kontynuować bieg, ale tylko zgodnie
z zasadami ruchu pieszych i od tego momentu nie jest już uczestnikiem biegu lecz
pieszym. Na mecie otrzyma zwrot numeru oraz medal.
Start: ul. Wolności przy Ośrodku Kultury
Meta: ul. Wolności przy Ośrodku Kultury

Program szczegółowy
14:00- otwarcie biura zawodów (teren Ośrodka Kultury w Czernicy)
17:00 - zamknięcie biura zawodów
17:25 - powitanie zawodników na linii startu
17:30 – start biegów na 5 i 10 km
20:00 - wręczenie nagród
Klasyfikacja
1. Generalna kobiet i mężczyzn na 5 km i na 10 km.
Pomiar czasu
Pomiar czasu będzie prowadzony elektronicznie przez firmę Personal Best z Rydułtów.
Nagrody
* I – III miejsce klasyfikacja generalna mężczyzn na 5 km
* I – III miejsce klasyfikacja generalna mężczyzn na 10 km
* I – III miejsce klasyfikacja generalna kobiet na 5 km
* I – III miejsce klasyfikacja generalna kobiet na 10 km
Uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają: medal, koszulkę, pakiet startowy,
poczęstunek regeneracyjny.

Uczestnictwo
- do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy którzy ukończyli 10-ty rok życia,
- zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę opiekunów prawnych na
uczestnictwo w biegu i okazać ją organizatorowi najpóźniej w biurze biegu w dniu
zawodów. W przypadku nieokazania zgody, organizator ma prawo nie dopuścić
zawodnika do startu bez zwrotu opłaty startowej (jeśli została uiszczona przed dniem
biegu)
 uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem
fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość
odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci,
- organizator nie przewiduje udziału w biegu wózków inwalidzkich, udziału psów i
innych zwierząt oraz uczestników uprawiający nordic walking.
- przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik
rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem
w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie
na własną odpowiedzialność,
- pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się
z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania,
 wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów
w dniu 20 czerwca 2019 roku, podczas weryfikacji zawodnicy muszą okazać dowód

osobisty lub paszport do kontroli daty urodzenia , ewentualnie dokument uprawniający
do klasyfikacji dodatkowej
 organizator nie przewiduje wydłużenia godzin pracy biura biegu – uczestnik jest
zobowiązany zaplanować czas przybycia, tak aby dopełnić wymaganych formalności
- bieg odbędzie się w ograniczonym ruchu ulicznym, każdy zawodnik ma obowiązek
zachować szczególną ostrożność podczas biegu,
- uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku
- każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest
do jego przestrzegania
 zawodnik, który nie mieści się w limicie ma obowiązek na polecenie sędziego oddać
numer startowy. Po oddaniu numeru może kontynuować bieg, ale tylko zgodnie
z zasadami ruchu pieszych i od tego momentu nie jest już uczestnikiem biegu lecz
pieszym. Na mecie otrzyma zwrot numeru oraz medal.
 W trakcie biegu nie ma możliwości zmiany wybranej uprzednio trasy.
Opłata startowa
Od zgłaszających się do biegu pobierana będzie opłata startowa w wysokości 35,00 zł.
Elektroniczne zgłoszenia można przesyłać:
 do dnia 10 czerwca 2019 roku, organizator gwarantuje wtedy koszulkę dla uczestnika .

 Do dnia 16 czerwca 2019 roku, jednak bez gwarantowanej koszulki
Po terminie 16 czerwca 2019 opłata wynosi 50 zł i można ją uregulować jedynie w
dniu imprezy, wyłącznie gotówką w biurze zawodów, jednak organizator nie gwarantuje
wtedy koszulki w pakiecie startowym.
Za pełne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uregulowanie
opłaty startowej. Tylko osoby, które dokonają pełnego zgłoszenia zostaną umieszczone
na liście uczestników. Opłatę startową (przelew z karty, przelew z konta) należy
przesyłać na konto:
59109017660000000120408593 z opisem opłata startowa 2019, imię i nazwisko.
Lub skorzystać z opcji opłaty przy zapisach elektronicznych.
Opłata raz wpłacona nie podlega zwrotowi w żadnym przypadku. Nie ma możliwości
przeniesienia wpłaconej opłaty na innego zawodnika. Chęć otrzymania faktury prosimy
przekazać mailowo na adres biegczernicki@gmail.com. W ramach opłaty startowej
zawodnik otrzymuje numer startowy, koszulkę, wodę mineralną, ma zapewnioną
logistykę zaplecza przed i po biegu, posiłek regeneracyjny po biegu.
Zgłoszenia
- zgłoszenie należy przesyłać poprzez formularz elektroniczny do dnia 16 czerwca 2019
roku poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy (osobom dokonującym zgłoszenia
opłaty do 10 czerwca 2019 Organizator gwarantuje koszulkę)
- w dniu biegu, w biurze biegu uiszczając jednocześnie opłatę w wysokości 50 zł
(wyłącznie gotówką)

- wyniki końcowe dostępne będą po zakończeniu imprezy na stronach
www.sdlspichlerz.pl,   www.maratonypolskie.pl  
- każdy zawodnik ma obowiązek wcześniejszego sprawdzenia czy jego zgłoszenie
zostało ujęte na liście startujących
- w dniu biegu organizator nie przyjmuje żadnych reklamacji związanych z listami
startowymi.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora

Dyskusja

Zaloguj się

Zaloguj się Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Wróć do logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Załóż konto Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU