VI Czernicki Bieg Uliczny

Czernica, Polska
20.06.2019

Status zawodów

Rejestracja zamknięta

Do rozpoczęcia zawodów zostało

Ilość uczestników

253

Nazwa zawodów

VI Czernicki Bieg Uliczny

Lokalizacja

Czernica, Polska

Start

20.06.2019 17:30

Kategoria zawodów

Biegi

Strona zawodów

http://www.sdlspichlerz.pl/

Ograniczenie wiekowe

10

Organizator

SDL Spichlerz

E-mail organizatora

biegczernicki@gmail.com

Telefon organizatora

507656164

Klasyfikacje

Bieg 5km

Dystans

5 km

Płeć

K,M

Wiek

10-99

Uczestników

160


Opłaty

do 16.06.2019

35.00 zł

Bieg 10km

Dystans

10 km

Płeć

K,M

Wiek

10-99

Uczestników

93


Opłaty

do 16.06.2019

35.00 zł

REGULAMIN IMPREZY BIEGOWEJ
VI Czernicki Bieg Uliczny (20.06.2019)

Organizator
Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz, ul. Wolności 58, 44-282 Czernica,
e-mail: sdlspichlerz@gmail.com , tel: 507 656 164
Trasa biegu
Dystans 5 km i 10 km nawierzchnia mieszana (asfalt, nieutwardzona), teren
zróżnicowany.
Punkty odżywcze 2 (woda mineralna niegazowana). Ze względu na układ
komunikacyjny obowiązuje limit pokonania trasy:
- 5km/ 1 godzina
- 10 km/2 godziny
Zawodnik, który nie zmieści się w limicie ma obowiązek na polecenie sędziego oddać
numer startowy. Po oddaniu numeru może kontynuować bieg, ale tylko zgodnie
z zasadami ruchu pieszych i od tego momentu nie jest już uczestnikiem biegu lecz
pieszym. Na mecie otrzyma zwrot numeru oraz medal.
Start: ul. Wolności przy Ośrodku Kultury
Meta: ul. Wolności przy Ośrodku Kultury

Program szczegółowy
14:00- otwarcie biura zawodów (teren Ośrodka Kultury w Czernicy)
17:00 - zamknięcie biura zawodów
17:25 - powitanie zawodników na linii startu
17:30 – start biegów na 5 i 10 km
20:00 - wręczenie nagród
Klasyfikacja
1. Generalna kobiet i mężczyzn na 5 km i na 10 km.
Pomiar czasu
Pomiar czasu będzie prowadzony elektronicznie przez firmę Personal Best z Rydułtów.
Nagrody
* I – III miejsce klasyfikacja generalna mężczyzn na 5 km
* I – III miejsce klasyfikacja generalna mężczyzn na 10 km
* I – III miejsce klasyfikacja generalna kobiet na 5 km
* I – III miejsce klasyfikacja generalna kobiet na 10 km
Uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają: medal, koszulkę, pakiet startowy,
poczęstunek regeneracyjny.

Uczestnictwo
- do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy którzy ukończyli 10-ty rok życia,
- zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę opiekunów prawnych na
uczestnictwo w biegu i okazać ją organizatorowi najpóźniej w biurze biegu w dniu
zawodów. W przypadku nieokazania zgody, organizator ma prawo nie dopuścić
zawodnika do startu bez zwrotu opłaty startowej (jeśli została uiszczona przed dniem
biegu)
 uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem
fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość
odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci,
- organizator nie przewiduje udziału w biegu wózków inwalidzkich, udziału psów i
innych zwierząt oraz uczestników uprawiający nordic walking.
- przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik
rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem
w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie
na własną odpowiedzialność,
- pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się
z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania,
 wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów
w dniu 20 czerwca 2019 roku, podczas weryfikacji zawodnicy muszą okazać dowód

osobisty lub paszport do kontroli daty urodzenia , ewentualnie dokument uprawniający
do klasyfikacji dodatkowej
 organizator nie przewiduje wydłużenia godzin pracy biura biegu – uczestnik jest
zobowiązany zaplanować czas przybycia, tak aby dopełnić wymaganych formalności
- bieg odbędzie się w ograniczonym ruchu ulicznym, każdy zawodnik ma obowiązek
zachować szczególną ostrożność podczas biegu,
- uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku
- każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest
do jego przestrzegania
 zawodnik, który nie mieści się w limicie ma obowiązek na polecenie sędziego oddać
numer startowy. Po oddaniu numeru może kontynuować bieg, ale tylko zgodnie
z zasadami ruchu pieszych i od tego momentu nie jest już uczestnikiem biegu lecz
pieszym. Na mecie otrzyma zwrot numeru oraz medal.
 W trakcie biegu nie ma możliwości zmiany wybranej uprzednio trasy.
Opłata startowa
Od zgłaszających się do biegu pobierana będzie opłata startowa w wysokości 35,00 zł.
Elektroniczne zgłoszenia można przesyłać:
 do dnia 10 czerwca 2019 roku, organizator gwarantuje wtedy koszulkę dla uczestnika .

 Do dnia 16 czerwca 2019 roku, jednak bez gwarantowanej koszulki
Po terminie 16 czerwca 2019 opłata wynosi 50 zł i można ją uregulować jedynie w
dniu imprezy, wyłącznie gotówką w biurze zawodów, jednak organizator nie gwarantuje
wtedy koszulki w pakiecie startowym.
Za pełne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uregulowanie
opłaty startowej. Tylko osoby, które dokonają pełnego zgłoszenia zostaną umieszczone
na liście uczestników. Opłatę startową (przelew z karty, przelew z konta) należy
przesyłać na konto:
59109017660000000120408593 z opisem opłata startowa 2019, imię i nazwisko.
Lub skorzystać z opcji opłaty przy zapisach elektronicznych.
Opłata raz wpłacona nie podlega zwrotowi w żadnym przypadku. Nie ma możliwości
przeniesienia wpłaconej opłaty na innego zawodnika. Chęć otrzymania faktury prosimy
przekazać mailowo na adres biegczernicki@gmail.com. W ramach opłaty startowej
zawodnik otrzymuje numer startowy, koszulkę, wodę mineralną, ma zapewnioną
logistykę zaplecza przed i po biegu, posiłek regeneracyjny po biegu.
Zgłoszenia
- zgłoszenie należy przesyłać poprzez formularz elektroniczny do dnia 16 czerwca 2019
roku poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy (osobom dokonującym zgłoszenia
opłaty do 10 czerwca 2019 Organizator gwarantuje koszulkę)
- w dniu biegu, w biurze biegu uiszczając jednocześnie opłatę w wysokości 50 zł
(wyłącznie gotówką)

- wyniki końcowe dostępne będą po zakończeniu imprezy na stronach
www.sdlspichlerz.pl,   www.maratonypolskie.pl  
- każdy zawodnik ma obowiązek wcześniejszego sprawdzenia czy jego zgłoszenie
zostało ujęte na liście startujących
- w dniu biegu organizator nie przyjmuje żadnych reklamacji związanych z listami
startowymi.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora

Dyskusja

Zaloguj się

Zaloguj się Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Wróć do logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Załóż konto Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU