VI Eko Okna Cross po Ziemi Pietrowickiej

Pietrowice Wielkie, Polska
20.01.2018

Status zawodów

Rejestracja zamknięta

Do zakończenia zapisów zostało

Ilość uczestników

289

Nazwa zawodów

VI Eko Okna Cross po Ziemi Pietrowickiej

Lokalizacja

Pietrowice Wielkie, Polska

Start

20.01.2018 12:00

Kategoria zawodów

Biegi

Strona zawodów

-

Ograniczenie wiekowe

16 lat

Organizator

UKS START Pietrowice Wielkie

E-mail organizatora

Telefon organizatora

501258350

Klasyfikacje

Bieg Główny 10 km

Dystans

10 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

289


Opłaty

do 04.01.2018

30.00 zł

do 16.01.2018

40.00 zł

REGULAMIN
VI Eko Okna Cross po Ziemi Pietrowickiej
20 stycznia 2018r. – Pietrowice Wielkie

1. Organizator:
UKS „ Start” Pietrowice Wielkie
Gmina Pietrowice Wielkie
Eko Okna

2. Cel imprezy:
• popularyzacja biegania jako najprostszej formy podnoszenia sprawności fizycznej,
• promocja uroków Ziemi Pietrowickiej,
• mistrzostwa pracowników Eko Okien w biegu na 10 km,

3. Termin i miejsce:
Zawody odbędą się 20 stycznia 2018 r. (sobota) o godz. 12:00 w Pietrowicach Wielkich k/Raciborza ( ZS Pietrowice Wielkie ul. M. Konopnickiej 28)

4. Dystans i trasa:
10 km – 1 pętla (asfalt, pozostała część drogi utwardzone, ścieżki leśne, trasa pagórkowata, start i meta w jednym miejscu przy biurze zawodów.)

5. Program:
• godz. 9.00 – 11:30 zbiórka uczestników, potwierdzanie zgłoszeń internetowych, wydawanie zwrotnych numerów startowych – Biuro Zawodów znajduje się w Zespole Szkół w Pietrowicach Wielkich;
• godz. 12.00 – 13.30 rozgrywanie biegu;
• godz. 14.00 dekoracja, losowanie nagród (w zależności od pozyskanych sponsorów), zakończenie imprezy.

6. Klasyfikacje:
• OPEN Kobiet i Mężczyzn
• Klasyfikacja pracowników Eko Okien open kobiet i mężczyzn,
• Klasyfikacja mieszkańców Gminy open kobiet i mężczyzn,
• Klasyfikacja kobiet i mężczyzn w kategoriach wiekowych:
- M – 20/ 16 -29 lat/ K – 20 / 16 – 29 lat/
- M – 30/ 30 –39 lat/ K – 30 / 30 – 39 lat/
- M – 40/ 40 – 49 lat/ K – 40/ 40 – 49 lat/
- M – 50/ 50 – 59 lat/ K – 50/ 50 – 59 lat
- M – 60/ 60 lat i więcej K – 60/ 60 lat i więcej

7. Nagrody:
a) w klasyfikacji OPEN kobiet i mężczyzn– za miejsca od I – III – puchary i nagrody rzeczowe;
b) w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn – za miejsca od I – III – puchary i nagrody rzeczowe.
c) najstarszy i najmłodszy uczestnik biegu – nagroda rzeczowa.
d) pracownicy Eko Okien – za miejsca od I –III wśród K i M- puchary,
e) mieszkaniec Gminy Pietrowice Wielkie miejsca od I -III wśród K i M– nagroda rzeczowa.
Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji OPEN nie otrzymują nagród w kategoriach wiekowych. Po dekoracji losowanie nagród rzeczowych dla zawodników, którzy ukończyli Bieg. Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.

8. Zgłoszenia i wpisowe:
Zgłoszenia do biegu są przyjmowane do 14 stycznia 2018 r. do godziny 23:59. Zapisy dostępne są na stronie internetowej: https://dostartu.pl/vi-eko-okna-cross-po-ziemi-pietrowickiej-v1924.pl.html
Opłata startowa wynosi:
• Do dnia 31 grudnia 2017 roku – 30 złotych
• Od 1 stycznia do 18 stycznia 2018 roku – 40 złotych
• W dniu zawodów w biurze zawodów – 50 złotych (w miarę wolnych miejsc)
Mieszkańcy Gminy Pietrowice Wielkie, pracownicy Eko Okien opłata 30zł , uczniowie do 18 roku życia z terenu Gminy start bezpłatny. Zawodnicy z Czech opłata 30zł - w biurze zawodów lub przelewem na konto.
Numer konta do wnoszenia opłaty startowej:
BS Pietrowice Wielkie
65 8475 1045 2005 3500 4844 0002

WAŻNE: w pozycji tytułem należy wpisać: Cross – imię i nazwisko uczestnika (opcjonalnie prosimy dopisać Mieszkaniec Gminy Pietrowice Wielkie lub pracownik Eko Okna).
Adres UKS START Pietrowice Wielkie ul. M. Konopnickiej 28

Warunki uczestnictwa:
Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba, która do dnia 20.01.2018 r. ukończyła 18 lat życia. Warunkiem udziału w Biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu długim lub własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem do udziału w tym Biegu na własną odpowiedzialność. Osoby od 16 do nieukończonych 18 lat muszą ponadto mieć pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Biegu.
Każdy uczestnik winien posiadać zwrotny numer startowy przypięty w widocznym miejscu z przodu. Po zakończonym biegu Organizator prosi o zwrot wydanych numerów startowych.
Limit uczestników „VI Eko Okna Crossie po Ziemi Pietrowickiej” wynosi 250 osób – OPŁACONYCH
Po wyczerpaniu limitu lista startowa zostaje zamknięta.

W przypadku nieosiągnięcia limitu uczestników biegu poprzez zapisy internetowe – będzie istniała możliwość zapisów na miejscu. Świadczenia dla każdego uczestnika: pamiątkowy medal, pakiet startowy (woda, baton energetyczny, ręcznik sportowy), ciepły posiłek, pomiar czasu.
Wszyscy zawodnicy startujący w „VI Eko Okna - CROSSIE PO ZIEMI PIETROWICKIEJ”, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Zawodnik podczas weryfikacji musi posiadać dowód tożsamości (dowód osobisty lub prawo jazdy, legitymację szkolną) celem kontroli daty urodzenia.
Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać Regulaminu Biegu oraz przepisów PZLA. Weryfikacja zawodników w Biurze Zawodów w dniu 20.01.2018r. w godz. 9.00 – 11.30. Prosimy o wcześniejsze zaplanowanie przyjazdu, ponieważ po godz. 11.30 biuro nie będzie już przyjmować uczestników.
Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika, a w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi.

9. PRZEPISY KOŃCOWE:
Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas Biegu.
Talon na posiłek - dla wszystkich startujących w Biegu.
Tel. kontaktowy Robert Antczak 501 258 350
Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

Komitet Organizacyjny

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konta obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Wróć do logowania

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Konta obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konta obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konta obsługuje

DO:ST:AR:TU