VI Grand Prix Radomia - Zalew Borki [Kobiety]

Radom
16.11.2014

Status zawodów

Wyniki oficjalne

Do rozpoczęcia zawodów zostało

Ilość uczestników

21

Nazwa zawodów

VI Grand Prix Radomia - Zalew Borki [Kobiety]

Lokalizacja

Radom

Start

16.11.2014 12:00

Kategoria zawodów

Biegi

Strona zawodów

http://radombiega.pl

Ograniczenie wiekowe

16

Organizator

RadomBiega

E-mail organizatora

Telefon organizatora

508541010

Klasyfikacje

Biegi

Dystans

2 km

Płeć

K

Wiek

16-90

Uczestników

21


Udział bezpłatny

I. CEL IMPREZY
- Popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy ruchu.
- Propagowanie zdrowego, trzeźwego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji mieszkańców Radomia i Powiatu Radomskiego.

II. ORGANIZATORZY
Uczniowski Klub Sportowy "TECHNIK"
Stowarzyszenie „Biegiem Radom!”

III. TERMIN
Biegiem po Zalewie Borki, piąty bieg cyklu Biegowego Grand Prix Radomia rozegrany zostanie 16.11.2014 r.


IV. TRASA BIEGU
Wokół zalewu Borki

V. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
9.30 - otwarcie biura zawodów
10.45 - zamknięcie list startowych biegów dzieci
11.00 - start biegów dla dzieci
11.30 - zamknięcie listy startowej biegu kobiet
12.00 - start biegu kobiet
12.00 - zamknięcie listy startowej biegu mężczyzn
12.30 - start biegu mężczyzn
12.45 - wręczenie nagród biegów dzieci
13.30 - dekoracja zwycięzców – zakończenie imprezy
1. Biegi kobiet i mężczyzn.
Dystanse: kobiety – ok. 3,5 km; mężczyźni – ok. 7 km
2. Biegi dla dzieci i młodzieży.
Dystanse : od 100m (przedszkolaki) do ok. 7 km (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych)

VI. KONTAKT I ZGŁOSZENIA
Kontakt -
- tel. 501 537 778 ; 504 574 021 tel./fax 048 333 07 22
- e-mail :ablasiu@ra.onet.pl, maratonczyk49@wp.pl
Zgłoszenia – za pośrednictwem Internetu, na adres: zgłoszenia@radombiega.pl do dnia 15.11.2014r. lub w biurze zawodów, w dniu biegu
Osoby, które startowały w poprzednich biegach Grand Prix, potwierdzają udział w biurze zawodów.

VII. KATEGORIE I KLASYFIKACJE
KATEGORIE:
kobiet i mężczyzn:
generalne i wiekowe - K16/M16 (16-19lat); K20/M20 (20-29lat); K30/M30 (30-39lat); K40/M40 (40-49lat); K50/M50 (50-59lat); K60/M60 (60 i więcej lat).dzieci i młodzież:
przedszkolaki – I kategoria (1-6 lat); szkoły podstawowe II kategoria (1-2 klasa); III kategoria (3-4klasa); IV kategoria (5-6 klasa); V kategoria - gimnazja (dziewczęta i chłopcy klasyfikowani będą osobno).
Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzymuje punkty do klasyfikacji generalnej cyklu Grand Prix według zasady:
- ostatnie miejsce – 1pkt, każde miejsce wyżej, jeden punkt więcej, do miejsca pierwszego gdzie liczba punktów równa jest liczbie uczestników imprezy.

VIII. NAGRODY
- kategoria generalna kobiet i mężczyzn: miejsca 1-3 – puchary
- kategorie wiekowe: 1. miejsce w każdej kategorii – statuetki
- biegi dzieci i młodzieży: 1. miejsce w każdej kategorii – puchary lub medale

IX. UCZESTNICTWO
- do startu biegów kobiet i mężczyzn dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 16-ty rok życia;
- młodzież szkolna w wieku 16 i więcej lat startuje i jest klasyfikowana w 1 biegu (biegu głównym lub biegu młodzieży);
- zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców na uczestnictwo;
- zawodnicy wykorzystują numery otrzymane przed poprzednimi biegami, osoby, które startują po raz pierwszy, przy rejestracji otrzymują numer startowy obowiązujący w trzecim i pozostałych biegach (numer bezzwrotny)
- pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu;
- każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
X. SPRAWY FINANSOWE
- koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy,
- opłaty startowe –wszystkie biegi bez opłat startowych
- zagubienie numeru startowego i wydanie nowego numeru – opłata 10 zł
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- organizatorzy nie odpowiadają na rzeczy zagubione a nie oddane do depozytu;
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora;
- uczestnicy biegu biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie na
własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków;


PATRONAT MEDIALNY.
- Telewizja Dami; Echo Dnia; Radio Rekord; SportRadom.pl; RadomSport.pl

Dyskusja

Zaloguj się

Zaloguj się Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Wróć do logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Załóż konto Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU