VII Cross Rydułtowski

Rydułtowy, Polska
15.04.2018

Status zawodów

Wyniki oficjalne

Do rozpoczęcia zawodów zostało

Ilość uczestników

137

Nazwa zawodów

VII Cross Rydułtowski

Lokalizacja

Rydułtowy, Polska

Start

15.04.2018 11:00

Kategoria zawodów

Biegi

Strona zawodów

http://https://www.facebook.com/uks5plus

Ograniczenie wiekowe

Brak

Organizator

UKS Piątka Plus Rydułtowy

E-mail organizatora

slawszurek@gmail.com

Telefon organizatora

501605455, 607138901

Klasyfikacje

Bieg Dzieci Młodszych (2009-2010)

Płeć

K,M

Wiek

8-9

Uczestników

25


Udział bezpłatny

Bieg Dzieci (2007-2008)

Płeć

K,M

Wiek

10-11

Uczestników

30


Udział bezpłatny

Dzieci Starsze (2005-2006)

Płeć

K,M

Wiek

12-13

Uczestników

24


Udział bezpłatny

Bieg Młodzików (2003-2004)

Dystans

1 km

Płeć

K,M

Wiek

14-15

Uczestników

12


Udział bezpłatny

Bieg Juniorów Mł. (2001-2002)

Dystans

2 km

Płeć

K,M

Wiek

16-17

Uczestników

7


Udział bezpłatny

Bieg Przedszkolaka (2011 i młodsi)

Płeć

K,M

Wiek

0-7

Uczestników

39


Udział bezpłatny

VII CROSS RYDUŁTOWSKI
O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA
Biegi dla dzieci i młodzieży o Puchar Prezesa
UKS „Piątka Plus” Rydułtowy

REGULAMIN
1. CEL
• Promocja miasta Rydułtowy.
• Promocja biegów masowych jako prostej aktywności ruchowej
2. ORGANIZATORZY
• UKS Piątka Plus Rydułtowy.
• Urząd Miasta Rydułtowy.
3. TERMIN I MIEJSCE
15.04.2018 (niedziela) GODZ.11:00, Rydułtowy – teren rekreacyjny „Machnikowiec” przy RCK ul. Strzelców Bytomskich 9a
4. TRASA BIEGU
Cross: ścieżki polne, niewielki fragment asfaltu i kostki brukowej (pętle).
5. PROGRAM IMPREZY
• Seniorzy - mężczyźni: 6 km.(3 okrążenia)
• Seniorki - kobiety: 4 km (2 okrążenia).
• Biegi dla dzieci i młodzieży: 0,6km; 1km; 2km
• Start biegów dzieci od godz. 11:00 do 12:00 – parking przy RCK Rydułtowy
• Strat biegu głównego – godz. 12:00 - parking przy RCK Rydułtowy
• Dekoracja i zakończenie ok. godz. 13:00-13:30.
6. KATEGORIE WIEKOWE:
• M – 1 18-29 lat K – 1 18-29 lat
• M – 2 30-39 lat K – 2 30-39 lat
• M - 3 40-49 lat K – 3 40-49 lat
• M – 4 50 i więcej K – 4 50 i więcej lat

Biegi dzieci i młodzieży:
• Przedszkolaki (2011 i młodsze)
• Dzieci (2009 i 20010)
• Dzieci (2008 i 2007) dz. – 600m; chł. – 1000m
• Dzieci (2006 - 2005): dz. – 600m; chł. – 1000m
• Młodzicy (2004 – 2003): dz. – 600m; chł. – 1000m
• Juniorzy młodsi (2002 – 2001): dz. – 1000m; chł. – 2000m

7. NAGRODY
• W klasyfikacji generalnej 3 najlepsze zawodniczki i 3 najlepszych zawodników otrzymuje nagrody finansowe: 200,00 zł; 150,00 zł; 100,00 zł
• Zwycięzcy w klasyfikacji generalnej nie otrzymują nagród w kategoriach wiekowych.
• W poszczególnych kategoriach wiekowych 3 najlepsze Panie i 3 najlepszych Panów otrzyma trofea sportowe.
• Dla wszystkich uczestników w biegu głównym organizator przewidział pamiątkowe medale okolicznościowe.
• Wszyscy zawodnicy w biegu głównym biorą udział w quizie z nagrodami rzeczowymi.
• W kategoriach dla dzieci i młodzieży dziewcząt i chłopców 3 najlepsze dziewczęta oraz 3 najlepszych chłopców z poszczególnych grup wiekowych otrzymują trofea i nagrody rzeczowe.

8. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

• ZGŁOSZENIA ONLINE : Zgłoszenia przyjmowane będą poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej http://zapisy.personalbest.pl/vii-cross-rydultowski-v2151.pl.html Opłata startowa w formie wynosi 30,00 zł do 12.04.2018 r. na nr konta: UKS Piątka Plus Rydułtowy: 39 8468 0000 0010 0031 5234 0001 , w tytule przelewu proszę wpisać : Imię i nazwisko oraz nazwę zawodów – CROSS RYDUŁTOWSKI 2018.

• ZGŁOSZENIA OSOBISTE : W dniu zawodów w biurze zawodów opłata startowa wynosi 40,00 zł. Biuro zawodów będzie się znajdować w budynku Gimnazjum nr 1 (ul. Strzelców Bytomskich 13) i czynne będzie od godziny 9.00 do 10:30. Opłata startowa przyjmowana w dniu zawodów: seniorki i seniorzy - 40,00 zł, wysokość opłaty startowej dla mieszkańców Rydułtów w dniu biegu wynosi 30,00 zł po okazaniu dokumentu tożsamości, dzieci i młodzież w dniu zawodów bez opłat.
Szatnie będą się znajdować w budynku Gimnazjum nr 1 (ul. Strzelców Bytomskich 13)
• W biegu głównym Organizator wprowadza limit startujących – 100 osób.
9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
• Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji i promocji biegowej imprezy sportowej, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania i wydania nagród.
• Administratorem Danych Osobowych jest Organizator z siedzibą w Rydułtowach przy ulicy Strzelców Bytomskich 13.
• Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jed. Dz. U. 2014r. poz.1182 i 1662 oraz 2015r. Poz.1309).
• Przetwarzanie i wykorzystanie danych obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu/szkoły na stronie internetowej Organizatora oraz na profilach internetowych zarządzanych przez Organizatora takich jak Facebook, Youtube, Google i inne.
• Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne ale niezbędne do udziału w zawodach. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
• Uczestnicy biegu wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku, przez Organizatora oraz na umieszczanie i publikowanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek zawodników na stronie internetowej Organizatora oraz filmach internetowych zarządzanych przez Organizatora takich jak Facebook, Youtube, Google i innych, a także w mediach w celu informacji i promocji zawodów.
• Podstawę prawną do wykorzystania wizerunku stanowi Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 nr 90, poz. 631 ze zmianami).

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
• Warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach, lub złożenie własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w/w zawodach, oraz przyjęciu pełnego ryzyka i konsekwencji udziału, na własną odpowiedzialność. W przypadku osób poniżej 18 roku życia na start muszą wyrazić zgodę rodzice lub opiekunowie prawni przez złożenie stosownego oświadczenia podpisanego w obecności przedstawiciela biura zawodów.
• Podpisanie zgłoszenia do zawodów i pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu, oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku startującego w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.
• Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, legitymację szkolną, paszport lub prawo jazdy) celem kontroli daty urodzenia i obywatelstwa.
• Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów.
• Zawodnicy biegający w sposób niedozwolony /skracanie trasy/ zostaną zdyskwalifikowani.
• Podczas zawodów zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu na wysokości klatki piersiowej.
• Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu.
• Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w razie wystąpienia zdarzeń losowych.
• Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z przyjęciem powyższego regulaminu.
• Organizator zapewnia napoje, poczęstunek oraz opiekę medyczną
• Interpretacja regulaminu należy do organizatora
• Wyłączność na utrwalenie przebiegu imprezy za pomocą sprzętu audiowizualnego oraz fotograficznego podczas imprezy mają osoby/firmy posiadające akredytację wydaną przez Organizatora w dniu zawodów.
• Wejście na trasę podczas imprezy jest możliwe tylko dla fotoreporterów i operatorów kamer, którzy otrzymali od Organizatora akredytację.
• W przypadku naruszenia reguł bezpieczeństwa posiadacz akredytacji ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone na zdrowiu lub mieniu uczestników imprezy.
• KONTAKT:
Bogdan Bojko: 501605455; Sławomir Szurek: 607138901

Zawody są wspierane finansowo przez Miasto Rydułtowy

Dyskusja

Zaloguj się

Zaloguj się Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Wróć do logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Załóż konto Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU