VII Cross Rydułtowski

Rydułtowy, Polska
15.04.2018

Lista startowa Regulamin

Status zawodów

Rejestracja otwarta

Do rozpoczęcia zawodów zostało

Ilość uczestników

38

Nazwa zawodów

VII Cross Rydułtowski

Lokalizacja

Rydułtowy, Polska

Start

15.04.2018 12:00

Kategoria zawodów

Biegi

Strona zawodów

http://https://www.facebook.com/uks5plus

Ograniczenie wiekowe

Brak

Organizator

UKS Piątka Plus Rydułtowy

E-mail organizatora

Telefon organizatora

607138901

Klasyfikacje

Bieg Kobiet 4 km

Dystans

4 km

Płeć

K

Wiek

16-99

Uczestników

13


Opłaty

do 12.04.2018

30.00 zł

Bieg Mężczyzn 6 km

Dystans

6 km

Płeć

M

Wiek

16-99

Uczestników

21


Opłaty

do 12.04.2018

30.00 zł

Bieg Dzieci Młodszych

Płeć

K,M

Wiek

8-9

Uczestników

1


Udział bezpłatny

Bieg Dzieci

Płeć

K,M

Wiek

10-11

Uczestników

1


Udział bezpłatny

Dzieci Starsze

Płeć

K,M

Wiek

12-13

Uczestników

1


Udział bezpłatny

Bieg Młodzików

Dystans

1 km

Płeć

K,M

Wiek

14-15

Uczestników

0


Udział bezpłatny

Bieg Juniorów Młodszych

Dystans

2 km

Płeć

K,M

Wiek

16-17

Uczestników

1


Udział bezpłatny

Bieg Przedszkolaka

Płeć

K,M

Wiek

0-7

Uczestników

0


Udział bezpłatny

VII CROSS RYDUŁTOWSKI
O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA
Biegi dla dzieci i młodzieży o Puchar Prezesa
UKS „Piątka Plus” Rydułtowy

REGULAMIN
1. CEL
• Promocja miasta Rydułtowy.
• Promocja biegów masowych jako prostej aktywności ruchowej
2. ORGANIZATORZY
• UKS Piątka Plus Rydułtowy.
• Urząd Miasta Rydułtowy.
3. TERMIN I MIEJSCE
15.04.2018 (niedziela) GODZ.11:00, Rydułtowy – teren rekreacyjny „Machnikowiec” przy RCK ul. Strzelców Bytomskich 9a
4. TRASA BIEGU
Cross: ścieżki polne, niewielki fragment asfaltu i kostki brukowej (pętle).
5. PROGRAM IMPREZY
• Seniorzy - mężczyźni: 6 km.(3 okrążenia)
• Seniorki - kobiety: 4 km (2 okrążenia).
• Biegi dla dzieci i młodzieży: 0,6km; 1km; 2km
• Start biegów dzieci od godz. 11:00 do 12:00 – parking przy RCK Rydułtowy
• Strat biegu głównego – godz. 12:00 - parking przy RCK Rydułtowy
• Dekoracja i zakończenie ok. godz. 13:00-13:30.
6. KATEGORIE WIEKOWE:
• M – 1 18-29 lat K – 1 18-29 lat
• M – 2 30-39 lat K – 2 30-39 lat
• M - 3 40-49 lat K – 3 40-49 lat
• M – 4 50 i więcej K – 4 50 i więcej lat

Biegi dzieci i młodzieży:
• Przedszkolaki (2011 i młodsze)
• Dzieci (2009 i 20010)
• Dzieci (2008 i 2007) dz. – 600m; chł. – 1000m
• Dzieci (2006 - 2005): dz. – 600m; chł. – 1000m
• Młodzicy (2004 – 2003): dz. – 600m; chł. – 1000m
• Juniorzy młodsi (2002 – 2001): dz. – 1000m; chł. – 2000m

7. NAGRODY
• W klasyfikacji generalnej 3 najlepsze zawodniczki i 3 najlepszych zawodników otrzymuje nagrody finansowe: 200,00 zł; 150,00 zł; 100,00 zł
• Zwycięzcy w klasyfikacji generalnej nie otrzymują nagród w kategoriach wiekowych.
• W poszczególnych kategoriach wiekowych 3 najlepsze Panie i 3 najlepszych Panów otrzyma trofea sportowe.
• Dla wszystkich uczestników w biegu głównym organizator przewidział pamiątkowe medale okolicznościowe.
• Wszyscy zawodnicy w biegu głównym biorą udział w quizie z nagrodami rzeczowymi.
• W kategoriach dla dzieci i młodzieży dziewcząt i chłopców 3 najlepsze dziewczęta oraz 3 najlepszych chłopców z poszczególnych grup wiekowych otrzymują trofea i nagrody rzeczowe.

8. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

• ZGŁOSZENIA ONLINE : Zgłoszenia przyjmowane będą poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej http://zapisy.personalbest.pl/vii-cross-rydultowski-v2151.pl.html Opłata startowa w formie wynosi 30,00 zł do 12.04.2018 r. na nr konta: UKS Piątka Plus Rydułtowy: 39 8468 0000 0010 0031 5234 0001 , w tytule przelewu proszę wpisać : Imię i nazwisko oraz nazwę zawodów – CROSS RYDUŁTOWSKI 2018.

• ZGŁOSZENIA OSOBISTE : W dniu zawodów w biurze zawodów opłata startowa wynosi 40,00 zł. Biuro zawodów będzie się znajdować w budynku Gimnazjum nr 1 (ul. Strzelców Bytomskich 13) i czynne będzie od godziny 9.00 do 10:30. Opłata startowa przyjmowana w dniu zawodów: seniorki i seniorzy - 40,00 zł, wysokość opłaty startowej dla mieszkańców Rydułtów w dniu biegu wynosi 30,00 zł po okazaniu dokumentu tożsamości, dzieci i młodzież w dniu zawodów bez opłat.
Szatnie będą się znajdować w budynku Gimnazjum nr 1 (ul. Strzelców Bytomskich 13)
• W biegu głównym Organizator wprowadza limit startujących – 100 osób.
9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
• Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji i promocji biegowej imprezy sportowej, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania i wydania nagród.
• Administratorem Danych Osobowych jest Organizator z siedzibą w Rydułtowach przy ulicy Strzelców Bytomskich 13.
• Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jed. Dz. U. 2014r. poz.1182 i 1662 oraz 2015r. Poz.1309).
• Przetwarzanie i wykorzystanie danych obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu/szkoły na stronie internetowej Organizatora oraz na profilach internetowych zarządzanych przez Organizatora takich jak Facebook, Youtube, Google i inne.
• Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne ale niezbędne do udziału w zawodach. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
• Uczestnicy biegu wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku, przez Organizatora oraz na umieszczanie i publikowanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek zawodników na stronie internetowej Organizatora oraz filmach internetowych zarządzanych przez Organizatora takich jak Facebook, Youtube, Google i innych, a także w mediach w celu informacji i promocji zawodów.
• Podstawę prawną do wykorzystania wizerunku stanowi Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 nr 90, poz. 631 ze zmianami).

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
• Warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach, lub złożenie własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w/w zawodach, oraz przyjęciu pełnego ryzyka i konsekwencji udziału, na własną odpowiedzialność. W przypadku osób poniżej 18 roku życia na start muszą wyrazić zgodę rodzice lub opiekunowie prawni przez złożenie stosownego oświadczenia podpisanego w obecności przedstawiciela biura zawodów.
• Podpisanie zgłoszenia do zawodów i pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu, oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku startującego w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.
• Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, legitymację szkolną, paszport lub prawo jazdy) celem kontroli daty urodzenia i obywatelstwa.
• Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów.
• Zawodnicy biegający w sposób niedozwolony /skracanie trasy/ zostaną zdyskwalifikowani.
• Podczas zawodów zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu na wysokości klatki piersiowej.
• Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu.
• Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w razie wystąpienia zdarzeń losowych.
• Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z przyjęciem powyższego regulaminu.
• Organizator zapewnia napoje, poczęstunek oraz opiekę medyczną
• Interpretacja regulaminu należy do organizatora
• Wyłączność na utrwalenie przebiegu imprezy za pomocą sprzętu audiowizualnego oraz fotograficznego podczas imprezy mają osoby/firmy posiadające akredytację wydaną przez Organizatora w dniu zawodów.
• Wejście na trasę podczas imprezy jest możliwe tylko dla fotoreporterów i operatorów kamer, którzy otrzymali od Organizatora akredytację.
• W przypadku naruszenia reguł bezpieczeństwa posiadacz akredytacji ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone na zdrowiu lub mieniu uczestników imprezy.
• KONTAKT:
Bogdan Bojko: 501605455; Sławomir Szurek: 607138901

Zawody są wspierane finansowo przez Miasto Rydułtowy

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Wróć do logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU